D/S Gustav Vigeland

<p>Bygget på Osbourne, Graham & Co., North Hylton, Sunderland, England i 1897. Eid av Ellingsen & Johannessen i Bergen</p>