Johan Hjort

<p>Havforskingsfartøy oppkaldt etter havforsker Johan Hjort.</p>