MF Folgefonn

<p>Bilferge tilhørende Hardanger Sunnhordlanske Dampskipsselskap (HSD)</p>