Atelier KK

[Børs Cafè]

Selskapsalen

Interiør, Stol, Restaurant/Kafe, Lysekrone, Bordduk, Spisebord

Fotografi ubb-kk-n-351-020

Norvin Reklamefoto

Gjessing-gården A/S

Bygård

Bygninger, By- og småsteder, Butikk, Gate, Brostein, Budsykkel

Fotografi ubb-nor-g-0195

Atelier KK

[A. Øvrebø]

Butikk, Gate, Restaurant/Kafe, Brostein, Vindu, Hydrant, Markise, Eksteriør, Pelsvareforretning

Fotografi ubb-kk-n-424-056

Atelier KK

[A. Øvrebø]

Butikk, Gate, Mann, Bowlerhatt, Brostein, Vindu, Frakk, Hydrant, Eksteriør, Fortau, Pelsvareforretning

Fotografi ubb-kk-n-424-263

Atelier KK

[Børs Cafè]

Spise og dansesalen

Interiør, Stol, Restaurant/Kafe, Tromme, Lysekrone, Bordduk, Spisebord, Spise- og dansesal

Fotografi ubb-kk-n-351-018

Atelier KK

[A. Øvrebø]

Butikk, Restaurant/Kafe, Hydrant, Pelsvareforretning

Fotografi ubb-kk-n-424-055

Atelier KK

[A. Øvrebø]

Kvinne, Butikk, Gate, Brostein, Vindu, Hydrant, Eksteriør, Fortau, Pelsvareforretning

Fotografi ubb-kk-n-424-264

Norvin Reklamefoto

Gjessing-gården A/S

Bygård

Bygninger, Personbil, By- og småsteder, Butikk, Gate, Brostein, Budsykkel

Fotografi ubb-nor-g-0196

Atelier KK

[Børs Cafè]

Spise og dansesalen

Interiør, Stol, Restaurant/Kafe, Lysekrone, Bordduk, Spisebord, Spise- og dansesal

Fotografi ubb-kk-n-351-019