Atelier KK

[Børs Cafè]

Selskapsalen

Interiør og innredning, Stol, Restaurant/Kafe, Lysekrone, Bordduk, Spisebord

Fotografi ubb-kk-n-351-020

Atelier KK

[Børs Cafè]

Spise og dansesalen

Interiør og innredning, Stol, Tromme, Restaurant/Kafe, Lysekrone, Bordduk, Spisebord, Spise- og dansesal

Fotografi ubb-kk-n-351-018

Atelier KK

[A. Øvrebø]

Butikk, Hydrant, Restaurant/Kafe, Pelsvareforretning

Fotografi ubb-kk-n-424-055

Atelier KK

[Børs Cafè]

Spise og dansesalen

Interiør og innredning, Stol, Restaurant/Kafe, Lysekrone, Bordduk, Spisebord, Spise- og dansesal

Fotografi ubb-kk-n-351-019