Børs Cafè 6

Grunnlagt i 1894 av Anhtony Gjessing. Kafeen låg først i kjellaren under Børsbygningen på Vågsallmenningen. Etter bybrannen i 1916 kjøpte Gjessing Strandkaien 12 og fekk reist eit bygg.i tre etasjar To av etasjane var til kafe og restaurant. Då Antony gjekk bort tok kona Anna Elisabeth over. I 1936 fekk ho arkitekt Leif Grung til å teikne eit høgreist bygg same stad. I 1940 rekvirerte tyskarane Børsen til soldatkaserne. Børsen var i Gjessingfamiliens eige fram til 2007. ■ Etter ein periode med nye eigarar blei Børsen lagd ned for godt i 2016.