Knud Knudsen

Parti fra Grodaas, Nordfjord

Bygd, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Mann, Vann, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-2127-1245

Knud Knudsen

Parti fra Grodaas, Nordfjord

Bygd, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme, Mann, Kaianlegg, Vann

Fotografi ubb-kk-1622-08594

Knud Knudsen

Grodaas i Nordfjord.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kaianlegg, Vann, Naust

Fotografi ubb-kk-1318-2274

Knud Knudsen

Grodaas, Nordfjord

Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kaianlegg, Naust

Fotografi ubb-kk-ns-2006