Knud Knudsen

Kirkhornfossen ved Grodaas, Nordfjord

Folkemusikk, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-2127-1249

Knud Knudsen

Parti fra Grodaas, Nordfjord

Kirke, Gård, Bygd, Vann, Løe

Fotografi ubb-kk-1622-08593

Knud Knudsen

Parti fra Grodaas, Nordfjord

Bygd, Vann, Hesje

Fotografi ubb-kk-2127-1247

Knud Knudsen

Parti fra Grodaas, Nordfjord

Kirke, Prestegård, Hesje, Løe, Skigard, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-2127-1244

Knud Knudsen

Parti fra Grodaas, Nordfjord

Gård, Bygd, Vann, Hesje

Fotografi ubb-kk-1622-08595

Knud Knudsen

Grodaas i Nordfjord

Bygd, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-2272

Knud Knudsen

Parti fra Grodaas i Nordfjord

Bygd, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-1622-09405

Knud Knudsen

Grodaas i Nordfjord.

Bygd, Oversiktsbilde, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-0276

Knud Knudsen

Grodaas i Nordfjord.

Bygd, Oversiktsbilde, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-0277

Knud Knudsen

Grodaas, Nordfjord

Kirke, Bygd, Hesje

Fotografi ubb-kk-ns-2004

Knud Knudsen

Grodaas i Nordfjord

Bygd, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-2275

Paul Eduard Ritter

Nordfjord. Grodaaas ved Hornindalsvanndet

Kortnummer 385

Landskap, Postkort

Postkort ubb-bs-pkn-00678

Knud Knudsen

Grodaas, Nordfjord

Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kaianlegg, Naust

Fotografi ubb-kk-ns-2006

Knud Knudsen

Parti fra Grodaas, Nordfjord

Bygd, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Vann, Hesje

Fotografi ubb-kk-2127-1246

Knud Knudsen

Kirkhornfossen ved Grodaas, Nordfjord

Foss

Fotografi ubb-kk-2127-1248

Knud Knudsen

Grodås, Nordfjord

Bygd, Hesje

Fotografi ubb-kk-ns-2005

Knud Knudsen

Grodaas i Nordfjord

Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Vann, Uthus, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-1318-2273

Knud Knudsen

Parti mellem Haugen og Grodaas, Horningdalen

Skog, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-1622-09404

Knud Knudsen

Grodaas, Nordfjord

Fjord, Naust

Fotografi ubb-kk-ns-2007

Knud Knudsen

Parti mod Grodaas i Nordfjord

Fjord, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-1622-09406