Knud Knudsen

Navelsagers Hotel, Grodaas i Nordfjord.

Hest, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme, Vann, Skysskar, vognmann, kusk, Karjol

Fotografi ubb-kk-1318-2431

Fylkesting, før 1896

Utendørs gruppeportrett av Fylkestinget, utenfor Hotel Grodaas i Nordfjord. Trolig avbildet er: Olai J. Olsen, amtmann i Sogn og Fjordane, sittende på første rad, fire inn fra ...

Politiker, Gruppeportrett, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Mann, Spaserstav/stokk, Dress, Fylkesmann

Fotografi ubb-bs-fol-01243-002

Knud Knudsen

Parti af Grodaas i Nordfjord.

Bygd, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Oversiktsbilde, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-2432

Knud Knudsen

Parti fra Grodaas, Nordfjord

Bygd, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Mann, Vann, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-2127-1245

Knud Knudsen

Parti fra Grodaas, Nordfjord

Bygd, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme, Mann, Kaianlegg, Vann

Fotografi ubb-kk-1622-08594

Knud Knudsen

Grodaas i Nordfjord.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kaianlegg, Vann, Naust

Fotografi ubb-kk-1318-2274

Knud Knudsen

Grodaas, Nordfjord

Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kaianlegg, Naust

Fotografi ubb-kk-ns-2006