Enoch Djupdræt

[Bilfergen "Folgefonn" (bygget 1938) ved kai i Kinsarvik]

Bilfergen "Folgefonn" (bygget 1938) ved kai i Kinsarvik

Personbil, Fjord, Fergekai, Ferge, Motor vehicle, Motorkjøretøy

Fotografi ubb-dju-p-0802

Kristen Dverhagen Irgens

Kinaservig

1907-07-25

Nyastølfossen i Husedalen

Landskap, Elv

Fotografi ubb-bs-ok-20997-200

Diplom datert 1566, 8. september. Bu (Ullensvang, Hordaland)

1566-09-08

Jakob Sevrenssøn, sogneprest til Eidsfjord, og fem lagrettemenn i Kinsarvik skiprede og Eidsfjord kunngjør, at de overvar et jordbytte mellom Sjurd Nilssøn på Drag og hans frende Haldor Haldorssøn på Bu, der denne skulle ha ...

1500-tallet, Diplomer, Eiendomstransaksjon

Diplom ubb-diplom-0264

Enoch Djupdræt

[Bilfergen "Hardangerfjord" ved kai.]

1953: Juni: Levert som «Hardangerfjord» for HSD, Bergen. 1959: Omdøpt «Vøringen»

Personbil, Fergekai, Ferge, Varebil

Fotografi ubb-dju-nx-0791

Olaf Olafsen

Utne Slegten

Slektshistorie, Slektsgranskning, Slekt

Manuskript ubb-ms-0777-k-5-ii

Avskrift av diplom datert 1446, 18. oktober. Bergen

1446-10-18

Lagmannen Jon Olason, fire rådmenn og en lagrettemann dømmer i en sak mot Askjell Gunnarsson fra Kinsarvik. Han er stevnet for å ha grepet og lagt hand på (?) Odd Torfinsson, som hadde fått kongens ...

Middelalderen, Rettssak, Diplomer, Drap, Dom, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0119

Diplom datert 1464, 12. februar. Kinsarvik (Hordaland)

1464-02-12

En lagrettemann i Hardanger m.fl. stadfester, at de for omtrent ti år siden på Våge på Varaldsøy hørte på en overenskomst mellom Sigurd Sveinssøn og Sigurd Eirikssøn angående Eirik Sigurdssøns arv som Sigurd Sveinssøn satt ...

Middelalderen, Diplomer, Arveoppgjør, Arv, Dom, 1400-tallet, Lagmenn, Gjeld

Diplom ubb-diplom-0149

Normann

Kinsarvik kirke

Kirke, Kvinnebunad

Fotografi ubb-bs-ok-00843-003

Kristen Dverhagen Irgens

Sötefossen, Kinservig

1907-07-25

Søtefossen i Husedalen

Landskap, Elv

Fotografi ubb-bs-ok-20997-199

Enoch Djupdræt

[Bilfergen "Hardangerfjord" ved kai.]

1953: Juni: Levert som «Hardangerfjord» for HSD, Bergen. 1959: Omdøpt «Vøringen»

Personbil, Fergekai, Ferge, Varebil

Fotografi ubb-dju-nx-0237

Norvin Reklamefoto

Kinsarvik Fjordhotell

Personbil, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme, Hotellinteriør, Fargefotografi, Reklamefoto, Eksteriør, Spisesal

Fotografi ubb-nor-k-0103

Diplom datert 1567, 16.mars. Hus (Ullensvang, Hordaland)

1567-03-16

Sammendrag: Sjurd Thollefssön paa Hus (i Kinservik?) erkjender at have solgt til Kel Vikingssön paa Hereid (i Eidsfjord) en Del af Ödejorden store Röten i Kinservik Sogn i Hardanger, hvilken aarlig giver 2 Löber Salt ...

1500-tallet, Diplomer, Eiendomshandel, Salg av eiendom

Diplom ubb-diplom-0265

Enoch Djupdræt

Kinsarvik

Bil, Car, Buss, Fergekai, Ferge

Fotografi ubb-dju-nx-0231

Olaf Olafsen

Kvalvik Slegten

Slektshistorie, Slektsgranskning, Slekt

Manuskript ubb-ms-0777-k-1-m

Marcus Selmer

"Mand fra Kindservig i Hardanger, ældre Dragt." Selmer 33

Mannsportrett, Bunad, Mann, Folkedrakt, Drakt, Mote

Fotografi ubb-bros-03634

Norvin Reklamefoto

Kinsarvik Fjordhotell

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Reklamefoto

Fotografi ubb-nor-k-0105

Kristen Dverhagen Irgens

Kinaservig

1907-07-25

Nyastølfossen i Husedalen

Landskap, Elv

Fotografi ubb-bs-ok-20997-198

Catharine Hermine Kølle

Kingservigs Kirke.

KInsarvik i Hardanger

Prospekt, Kirke, Malerkunst

Maleri ubm-bf-diby-000446

Enoch Djupdræt

[Kinsarvik kirke]

Kinsarvik kirke

Kirke, Norske folkedrakter, Bunad

Fotografi ubb-dju-nx-0605

Enoch Djupdræt

[Kinsarvik]

Kirke, Oversiktsbilde, Ferge

Fotografi ubb-dju-nx-0236

J. Neumann: Opuscula.

En samling optegnelser av biskop Neumann av historisk-antikvarisk indhold, vedkommende: Skjøngehulen. - Graven paa Bjellandstangen. - Kirken paa ...

Kirkeruin, Kirkeskikk, Kulturhistorie, Reiseskildring, Arkeologi, Religion, Historie, Manuskript, Topografi, Kirke, Historisk-antikvariske skrifter, Bergens stift, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Utenlandsreise, Oldtidsminner, Supplementer til biskop Neumanns ”Reiser i Sogn o.s.v.”

Manuskript ubb-ms-0004

Norvin Reklamefoto

[Kinsarvik fergekai]

Turisme, Buss, Fergekai, Fargefotografi, Ferge, Reklamefoto

Fotografi ubb-nor-k-0102

Diplom datert 1417, 15. november. Utne (Kinsarvik, Hordaland)

1417-11-15

Magnus Assurssøn og Bergulf Hallessøn gjør kjent at Halvard Eirikssøn og Ragna Steinarsdatter solgte til Holgeir Kvikssøn 3 ½ månedsbol i Haugen og Vik i Samla herred i Jondal sogn i Hardanger.

Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0088

Diplom datert 1671, 8. mai. Hause (Kinsarvik, Hordaland)

1671-05-08

Christen Nielssen Reff, sorenskriver over Halsnøy kloster og Hardanger len, og sju lagrettemenn i Kinsarvik Sogn kunngjør, at Torbjørn Pedersen Bu, på anmodning av Endre Tveisme på vegne av sin svigermor Astri Siversdatter Bu, ga ...

Diplom ubb-diplom-1003

Diplom trolig datert 1390, 10. oktober. Kinsarvik (Hordaland)

1390-10-10

Tre menn kunngjør at Askel Tolfsson og hans hustru solgte til Steinar Nikulasson halve grasgarden (hagen) i inste tun i Torljotsvik i Samlands herad, Jondal i Hardanger.

Salg, Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Eiendomshandel

Diplom ubb-diplom-0055

Bryllaup i Kinsarvik for omkring 50 år siden

Bryllupet til Kristian Djønne. Kjøkemester (hvitt skjegg) er Endre Djønne og spelemann er Svein Lutro

Bryllup, Brudefølge

Fotografi ubb-bs-ok-00843-002

Kristen Dverhagen Irgens

Kinaservigselven

1907-07-25

Landskap, Elv

Fotografi ubb-bs-ok-20997-197

Diplom datert 1398, 8. februar. Aga (Ullensvang, Hordaland)

1398-02-08

Tre menn kunngjør, at Greip Ivarssøn solgte til Olaf Erlingssøn 5 månedsmatsbol mindre enn et halvt spannsbol i Sæbø i Legreids sogn (Eidsfjord) i Hardanger for 17 kyrlag og mottok betaling samt gav ham plass ...

Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Månedsmatsbol, Eiendomshandel

Diplom ubb-diplom-0059