Enoch Djupdræt

[Bilfergen "Folgefonn" (bygget 1938) ved kai i Kinsarvik]

Bilfergen "Folgefonn" (bygget 1938) ved kai i Kinsarvik

Fjord, Ferge, Fergekai, Personbil, Motorkjøretøy

Fotografi ubb-dju-p-0802

Marcus Selmer

"Mand fra Kindservig i Hardanger, ældre Dragt." Selmer 33

Bunad, Mann, Mannsportrett, Folkedrakt, Drakt, Mote

Fotografi ubb-bros-03634

Kristen Dverhagen Irgens

Kinaservig

1907-07-25

Nyastølfossen i Husedalen

Landskap, Elv

Fotografi ubb-bs-ok-20997-200

Norvin Reklamefoto

Kinsarvik Fjordhotell

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-nor-k-0105

Kristen Dverhagen Irgens

Kinaservig

1907-07-25

Nyastølfossen i Husedalen

Landskap, Elv

Fotografi ubb-bs-ok-20997-198

Diplom datert 1566, 8. september. Bu (Ullensvang, Hordaland)

1566-09-08

Jakob Sevrenssøn, sogneprest til Eidsfjord, og fem lagrettemenn i Kinsarvik skiprede og Eidsfjord kunngjør, at de overvar et jordbytte mellom Sjurd Nilssøn på Drag og hans frende Haldor Haldorssøn på Bu, der denne skulle ha ...

1500-tallet, Diplomer, Eiendomstransaksjon

Diplom ubb-diplom-0264

Catharine Hermine Kølle

Kingservigs Kirke.

KInsarvik i Hardanger

Prospekter, Kirke, Kirker, Malerkunst

Maleri ubm-bf-diby-000446

Enoch Djupdræt

[Bilfergen "Hardangerfjord" ved kai.]

1953: Juni: Levert som «Hardangerfjord» for HSD, Bergen. 1959: Omdøpt «Vøringen»

Ferge, Fergekai, Varebil, Personbil

Fotografi ubb-dju-nx-0791

Enoch Djupdræt

[Kinsarvik kirke]

Kinsarvik kirke

Norske folkedrakter, Kirke, Bunad

Fotografi ubb-dju-nx-0605

J. Neumann: Opuscula.

En samling optegnelser av biskop Neumann av historisk-antikvarisk indhold, vedkommende: Skjøngehulen. - Graven paa Bjellandstangen. - Kirken paa ...

Kirkeskikker, Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Arkeologi, Historie, Topografi, Kirker, Religion, Kirke, Historisk-antikvariske skrifter, Bergens stift vedk., Antikvariske optegnelser og arkeologi, Neumanns manuskripter, Reiser i utlandet vedk., Oldtidsminner, Supplementer til biskop Neumanns ”Reiser i Sogn o.s.v.”, Kirkeruin

Manuskript ubb-ms-0004

Avskrift av diplom datert 1446, 18. oktober. Bergen

1446-10-18

Lagmannen Jon Olason, fire rådmenn og en lagrettemann dømmer i en sak mot Askjell Gunnarsson fra Kinsarvik. Han er stevnet for å ha grepet og lagt hand på (?) Odd Torfinsson, som hadde fått kongens ...

Diplomer, Middelalderen, Rettssak, Drap, Dom, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0119

Diplom datert 1464, 12. februar. Kinsarvik (Hordaland)

1464-02-12

En lagrettemann i Hardanger m.fl. stadfester, at de for omtrent ti år siden på Våge på Varaldsøy hørte på en overenskomst mellom Sigurd Sveinssøn og Sigurd Eirikssøn angående Eirik Sigurdssøns arv som Sigurd Sveinssøn satt ...

Diplomer, Middelalderen, Arveoppgjør, Arv, Dom, 1400-tallet, Lagmenn, Gjeld

Diplom ubb-diplom-0149

Diplom datert 1417, 15. november. Utne (Kinsarvik, Hordaland)

1417-11-15

Magnus Assurssøn og Bergulf Hallessøn gjør kjent at Halvard Eirikssøn og Ragna Steinarsdatter solgte til Holgeir Kvikssøn 3 ½ månedsbol i Haugen og Vik i Samla herred i Jondal sogn i Hardanger.

Jordbruk, Gårder, Diplomer, Middelalderen, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0088

Diplom trolig datert 1390, 10. oktober. Kinsarvik (Hordaland)

1390-10-10

Tre menn kunngjør at Askel Tolfsson og hans hustru solgte til Steinar Nikulasson halve grasgarden (hagen) i inste tun i Torljotsvik i Samlands herad, Jondal i Hardanger.

Salg, Jordbruk, Kunngjøring, Gårder, Diplomer, Middelalderen, 1300-tallet, Eiendomshandel

Diplom ubb-diplom-0055

Bryllaup i Kinsarvik for omkring 50 år siden

Bryllupet til Kristian Djønne. Kjøkemester (hvitt skjegg) er Endre Djønne og spelemann er Svein Lutro

Bryllup, Brudefølge

Fotografi ubb-bs-ok-00843-002

Normann

Kinsarvik kirke

Kvinnebunad, Kirke

Fotografi ubb-bs-ok-00843-003

Kristen Dverhagen Irgens

Sötefossen, Kinservig

1907-07-25

Søtefossen i Husedalen

Landskap, Elv

Fotografi ubb-bs-ok-20997-199

Diplom datert 1567, 16.mars. Hus (Ullensvang, Hordaland)

1567-03-16

Sammendrag: Sjurd Thollefssön paa Hus (i Kinservik?) erkjender at have solgt til Kel Vikingssön paa Hereid (i Eidsfjord) en Del af Ödejorden store Röten i Kinservik Sogn i Hardanger, hvilken aarlig giver 2 Löber Salt ...

1500-tallet, Diplomer, Eiendomshandel, Salg av eiendom

Diplom ubb-diplom-0265

Kristen Dverhagen Irgens

Kinaservigselven

1907-07-25

Landskap, Elv

Fotografi ubb-bs-ok-20997-197

Diplom datert 1398, 8. februar. Aga (Ullensvang, Hordaland)

1398-02-08

Tre menn kunngjør, at Greip Ivarssøn solgte til Olaf Erlingssøn 5 månedsmatsbol mindre enn et halvt spannsbol i Sæbø i Legreids sogn (Eidsfjord) i Hardanger for 17 kyrlag og mottok betaling samt gav ham plass ...

Jordbruk, Kunngjøring, Gårder, Diplomer, Middelalderen, 1300-tallet, Månedsmatsbol, Eiendomshandel

Diplom ubb-diplom-0059