Truls Wiel Wilson

Bergen Elektricitetsværk i Strømgaden.

Dampmaskinhallen lengst til høyre.

By- og småsteder, Cities and villages, Elektrisitetsverk

Fotografi ubb-tww-1460

Olaf Andreas Svanøe

Strømgaden. Bergen

Strømgaten med Bergens Elektrisitetsverk første bygning ca. 1905

Gate, Elektrisitetsverk

Fotografi ubb-bros-04599

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Lille Lungegårdsvann]

1963-09-19

Lille Lungegårdsvann

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-129875

Ukjent

[Lille Lungegårdsvann]

Lille Lungegårdsvann

Robåt, Ferge, Industribygning, Vann, Lungegaardsvandets Dampbaadsselskab, Elektrisitetsverk

Fotografi ubb-bros-02351

Ukjent

Bergen

Postkort reprofotografert av Atelier KK

Postkort, Elektrisitetsverk

Fotografi ubb-kk-n-460-106

Atelier KK

[Eksteriør av kontoret til Bergen Elektrisitetsverk, Strømgaten 10]

Eksteriør av kontoret til Bergen Elektrisitetsverk, Strømgaten 10

Vindu, Gate, Brostein, Ark, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer

Fotografi ubb-kk-n-276-007

Ukjent

[Lille Lungegårdsvann]

Tog ved den gamle jernbanestasjon

Jernbane, Metallgjerde, Jernbanevogn, Damplokomotiv, Vossebanen

Fotografi ubb-bs-ok-06102

Ukjent

[Vinter ved Lille Lungegårdsvann]

Snø, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Vinter

Fotografi ubb-bs-ok-20935