Atelier KK

[Bergens Elektrisitetsverk]

Kvinne, Bygninger, Inngangsparti, Eksteriør, Elektrisitetsverk

Fotografi ubb-kk-n-416-181

Olaf Andreas Svanøe

Strømgaden. Bergen

Strømgaten med Bergens Elektrisitetsverk første bygning ca. 1905

Gate, Elektrisitetsverk

Fotografi ubb-bros-04599

Atelier KK

[Bergens Elektrisitetsverk]

Bygninger, Inngangsparti, Eksteriør, Elektrisitetsverk

Fotografi ubb-kk-n-416-180