Atelier KK

[Kunsthåndverkskolen, Bergen]

Kunsthåndverkskolen, Bergen

Snø, Gate, School, Skole

Fotografi ubb-kk-n-152-008

Atelier KK

ubb-kk-nss-009-040

Jernbanestasjon, By- og småsteder, Cities and villages

Fotografi ubb-kk-nss-009-040

Norvin Reklamefoto

[Strømgaten]

Bygninger, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Kiosk, Telefonkiosk

Fotografi ubb-nor-b-0582

Atelier KK

Bergen- Jernbanestasjonen.

Postkort, Jernbanestasjon, By- og småsteder, Cities and villages

Fotografi ubb-kk-pk-3467

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

Bergens Skofabrikk

1958-09-06

Flyfoto, Aerial photo, Fabrikk, Skofabrikk, Park, Bibliotekbygning, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-119780

Olaf Andreas Svanøe

[Kong Oscars gate i krysset ved Strømgaten]

Kong Oscars gate i krysset ved Strømgaten

Bygninger, Gate

Fotografi ubb-bros-04766

Norvin Reklamefoto

[Kryssset mellom Strømgaten og Nygårdsgaten]

Bygninger, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Bolighus, Residential Building, Kiosk, Apotek, Veiarbeid

Fotografi ubb-nor-b-0583

Leif M. Endresen

[Gestaposjef Berns begravelse]

Gestaposjef Berns begravelse

Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Begravelse, Gravfølge, Marsjere

Fotografi ubb-ohk-003-047

Olai Schumann Olsen

[Allegaten / Strømgaten]

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Bolighus, Residential Building, Murbolig

Fotografi ubb-so-0047

Ukjent

17. mai 1924

1924-05-17

Barnegruppe i krysset mellom Strømgaten og Fredrik Meltzers gate

Barn, Child, 17. mai, Gate, Jente, Girl, Flag, Flagg, Gutt, Boy, Barneklær, 17. mai-sløyfe, Barn i grupper, Groups of Children

Fotografi ubb-bs-ok-05657-002

Ukjent

[Øverste del av Strømgaten]

Øverste del av Strømgaten

Bygninger, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-bs-q-00406-002b

Atelier KK

Restaureringsarbeid

Trolig fra rivngen i Gasverkgate for å gjøre plass til nyebygget til Bergens Skofabrik

Bygninger, Bil, Car, Lastebil, Bilverksted, Carpentry workshop, Snekkerverksted

Fotografi ubb-kk-n-400-024

Knud Knudsen

[Oversiktsbilde]

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Gassverk

Fotografi ubb-kk-nbx-0188

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Smålungeren

Jernbanestasjon, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Vann, Gassverk

Fotografi ubb-kk-1622-08653

Olaf Andreas Svanøe

Strömgaden

Postkort, Bygninger, Gate, Telegrafstolpe

Postkort ubb-bs-pkb-00191

Atelier KK

Restaureringsarbeid

Trolig fra rivngen i Gasverkgate for å gjøre plass til nyebygget til Bergens Skofabrik

Arbeider, Worker, Bygninger, Byggeplass, Building site, Stillas

Fotografi ubb-kk-n-400-022

Knud Knudsen

Parti af Bergen (Udsigt fra Fjeldveien ) I

Del av panorama-UBB-KK-2127-0151-I, UBB-KK-2127--0152-II og UBB-KK-2127-0153-III

Jernbanestasjon, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Gassverk

Fotografi ubb-kk-2127-0151

[Folketog]

Strømgaten ved Jernbanestasjonen.

Crowd, Folkemengde, Flag, Flagg, Musikkorps, Fane, Folketog

Fotografi ubb-bs-ok-02112-002

Ralph L. Wilson

"Strømgaten v-ø fra Alle´gaten"

"Strømgaten v-ø fra Alle´gaten"

Gate

Fotografi ubb-wil-a-098

Knud Knudsen

Bergen seet fra Fjeldveien- I

Del av panorama-8624- II og 8625- III

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-1622-08623

[Strømgaten]

Strømgaten

Jente, Girl, Bolighus, Residential Building, Murhus

Fotografi ubb-bros-04936

Ukjent

[Grunnarbeid mellom Lille og Store Lungegårdsvann]

Arbeider, Worker, By- og småsteder, Cities and villages, Bro, Bibliotekbygning, Lekter, Stein

Fotografi ubb-bs-ok-13006

Norvin Reklamefoto

[Strømgaten]

Bygninger, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Kiosk, Telefonkiosk

Fotografi ubb-nor-b-0584

Olai Schumann Olsen

[Strømgaten mot Jernbanestasjonen]

Strømgaten mot Jernbanestasjonen

Kvinne, Woman, Jernbanestasjon, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Kåpe, Brostein, Herrehatt, Dameveske

Fotografi ubb-so-0641

Olaf Andreas Svanøe

Strømgaden. Bergen

Strømgaten med Bergens Elektrisitetsverk første bygning ca. 1905

Gate, Elektrisitetsverk

Fotografi ubb-bros-04599

Atelier KK

Restaureringsarbeid

Trolig fra rivngen i Gasverkgate for å gjøre plass til nyebygget til Bergens Skofabrik

Arbeider, Worker, Bygninger, Byggeplass, Building site, Stillas

Fotografi ubb-kk-n-400-021

Atelier KK

[P. G. Riber & søn AS]

Bygninger, Industribygning, Tønne, Skorstein

Fotografi ubb-kk-n-402-016

Atelier K. Knudsen

[Bergen jernbanestasjon]

Bergen jernbanestasjon

Jernbanestasjon

Fotografi ubb-kk-pk-5214

Ukjent

Kanalen mellom Store og Lille Lungegårdsvann

Bro, Kanal, Byggeplass, Building site, Pram

Fotografi ubb-thw-0009

Atelier KK

[P. G. Riber & søn AS, Strømgaten 25]

Bygninger, Gravstein

Fotografi ubb-kk-n-402-014

Bergen bibliotek 1918

Bibliotekbygning

Fotografi ubb-bs-ok-11851

Ukjent

Bergen

Postkort, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-bros-04123

Ukjent

ubb-bros-03459

Strømgaten/ Harald Hårfagersgate. Hjørnehuset til Strømbakken "Agnete Mohns Minde"

Bygninger, Gate

Fotografi ubb-bros-03459

Enoch Djupdræt

[NSB sitt 100-års markering]

Markering av NSB sitt 100-års jubileum. Jubileumstoget var en omreisende utstilling som besøkte Bergen 16.-22. auguts 1954.

Tog, Jubileum, Mann, Man, Crowd, Folkemengde, Musikkorps

Fotografi ubb-dju-nx-0952

Leif M. Endresen

[Fra begravelsen til major Klein]

1941-03-29

Fra begravelsen til major Klein. På en skitur omkom han ved et snøskred i nærheten av Mjølfjell.

Hest, Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Begravelse, Hestekjøretøy, Hjelm

Fotografi ubb-ohk-003-049

Atelier K. Knudsen

[Bergen jernbanestasjon]

Bergen jernbanestasjon

Bygninger, Jernbanestasjon

Fotografi ubb-kk-pk-5213

Enoch Djupdræt

[NSB sitt 100-års markering]

Markering av NSB sitt 100-års jubileum. Jubileumstoget var en omreisende utstilling som besøkte Bergen 16.-22. auguts 1954. Portalen symboliserte snøoverbyggene på Bergensbanen. Toget stod på provisorisk skinnegang på den utfylte tomten mellom Bergen offentlige bibliotek ...

Jubileum, Mann, Man, Crowd, Folkemengde, Musikkorps

Fotografi ubb-dju-nx-0948

Gustav Brosing

Sekkegaten

Strømgaten

Hest, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Hestekjerre, Sekk, Arbeidsdoning

Fotografi ubb-bros-03035

Olaf Andreas Svanøe

ubb-bs-ok-00416

Spaserdrakt, Elektrisitetsverk

Fotografi ubb-bs-ok-00416

Knud Knudsen

Parti af Bergen fra Fjeldveien

Utsikt mot Smålungeren og Strømgaten

Jernbanestasjon, Fjord, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Vann, Gassverk

Fotografi ubb-kk-1318-2644

Knud Knudsen

Parti af Bergen fra Fjeldveien

Utsikt mot Smålungeren og Strømgaten

Jernbanestasjon, Fjord, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Vann, Gassverk

Fotografi ubb-kk-1318-2645

Bergen Den nye Jernbanestation

Jernbanestasjon

Fotografi ubb-bros-05355

Atelier KK

Restaureringsarbeid

Trolig fra rivngen i Gasverkgate for å gjøre plass til nyebygget til Bergens Skofabrik

Bygninger, Byggeplass, Building site, Stillas

Fotografi ubb-kk-n-400-023

Ukjent

[Grunnarbeid mellom Lille og Store Lungegårdsvann]

Lillestrømmen var et sund som inntil 1926 forbandt Lille og Store Lungegårdsvann

Arbeider, Worker, By- og småsteder, Cities and villages, Bro, Bibliotekbygning, Lekter, Stein

Fotografi ubb-bros-03957

Ukjent

17. mai 1924

1924-05-17

Jenten i midten med bredbremmet hatt er Lilly Jensen (g. Øhrn), jenten til h. med samme type hatt er Ruth Jensen

Barn, Child, 17. mai, Gate, Jente, Girl, Flag, Flagg, Gutt, Boy, Barneklær, 17. mai-sløyfe, Barn i grupper, Groups of Children

Fotografi ubb-bs-ok-05657-002

Atelier KK

[P. G. Riber & søn AS]

Bygninger, Industribygning, Tønne, Skorstein

Fotografi ubb-kk-n-402-012

Knud Knudsen

[Bergenl]

Mot Nygårdstangen

Fjell, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-nbx-0213

Leif Larsen

[Aviskiosk i Strømgaten]

Handel, Avis, Gate, Mann, Man, Aviskiosk

Fotografi ubb-bs-ok-20292

Atelier KK

[P. G. Riber & søn AS, Strømgaten 25]

Bygninger, Gravstein

Fotografi ubb-kk-n-402-009

Gustav Brosing

Strømgaten

Strømgaten

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Brostein

Fotografi ubb-bros-07763

Ralph L. Wilson

Den tekniske skole

Bygninger, Gate

Fotografi ubb-wil-a-117

Ukjent

[Grunnarbeid mellom Lille og Store Lungegårdsvann]

Bro, Byggeplass, Building site

Fotografi ubb-bs-ok-13005

[Panorama over Bergen sett fra Nygårdshøyden]

Panoramaet er satt sammen av ubb-bs-q-00406 a-e

Oversiktsbilde, Overview, Panorama

Fotografi ubb-bs-q-00406

Knud Knudsen

(I) Parti af Bergen

Jernbanestasjon, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Reperbane

Fotografi ubb-kk-nd-0151

Ukjent

[Oversikt over Lille Lungegårdsvann]

Oversikt over Lille Lungegårdsvann

Jernbanestasjon, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-bs-ok-15224

Atelier KK

[Boligbyggin]

Boligblokk, Oversiktsbilde, Overview, Byggeplass, Building site, Stillas, Gassverk, Krigskirkegård

Fotografi ubb-kk-ncn-0521

Ukjent

Kanalen mellom Store og Lille Lungegaardsvand

1926-04-10

Kanal, Vann

Fotografi ubb-bros-01774

Atelier KK

[Kiosk i Strømgaten]

Kiosk i Strømgaten

Avis, Gate, Lastebil, Tobakkhandel, Personbil, Kiosk

Fotografi ubb-kk-n-472-042

Ukjent

[Strømgaten]

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Hage, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-bs-ok-05657-001

Atelier KK

[Drosje med sjåfør]

Drosje med sjåfør

Drosje, Sjåfør, Automobildroscher, Vognmænd

Fotografi ubb-kk-n-216-004

Christian Olai Heggland

[Hestemarkede på jernbanetomten]

Hestemarkede på jernbanetomten

Hest, Fesjå, Hestemarked

Fotografi ubb-hegg-096

Enoch Djupdræt

[NSB sitt 100-års markering]

Markering av NSB sitt 100-års jubileum. Jubileumstoget var en omreisende utstilling som besøkte Bergen 16.-22. auguts 1954.

Jubileum, Mann, Man, Musikkorps

Fotografi ubb-dju-nx-0957

Leif M. Endresen

[Gestaposjef Berns begravelse]

Gestaposjef Berns begravelse

Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Begravelse, Gravfølge, Offiser, Officer, Gestapo

Fotografi ubb-ohk-003-045

Mittet & Co.

Bergen Panorama

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Gassverk

Fotografi ubb-bros-03242

Ukjent

Den tekniske skole, Bergen

Gatelys, Gate, School, Skole, Bolighus, Residential Building

Fotografi ubb-bros-05437

Christian Olai Heggland

[Hestemarkede på jernbanetomten]

Hestemarkede på jernbanetomten

Hest, Fesjå, Hestemarked

Fotografi ubb-hegg-095