Atelier KK

[Bergen jernbanestasjon]

Jernbanestasjon, Reklameskilt, Kiosk

Fotografi ubb-kk-n-400-009

K. Knudsen & Co.

Jernbanestationen i Bergen.

Jerbanestasjonen oppført 1913.

Hest, Jernbanestasjon, By- og småsteder, Cities and villages, Brostein, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-kk-pk-0612

Atelier KK

[Bergen jernbanestasjon]

Jernbanestasjon, Reklameskilt, Portal

Fotografi ubb-kk-n-400-010

Atelier KK

[Velkomst på Bergen Jernbanestasjon ca. 1923]

Velkomst på Bergen Jernbanestasjon ca. 1923

Kvinne, Woman, Tog, Jernbanestasjon, Mann, Man, Kor, Damplokomotiv

Fotografi ubb-kk-n-256-034

Atelier KK

[Jernbanestasjonen i Bergen ca. 1925]

Jernbanestasjonen i Bergen ca. 1925

Vindu, Inngangsparti, Jernbanestasjon, Gate, Arkitekt, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-274-029

Atelier KK

[Interiør fra jernbanestasjonen i Bergen. Mange takdetaljer]

Interiør fra jernbanestasjonen i Bergen. Mange takdetaljer

Jernbanestasjon, Arkitekt, Klokke/ur, Søyler, Jernbaneskinner, Tak, Perrong, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-274-031

Gustav Brosing

[Strømgaten, Jernbanestasjonen]

Strømgaten, Jernbanestasjonen

Kvinne, Woman, Jernbanestasjon, Mann, Man, Flag, Flagg, Klokke/ur, Brostein

Fotografi ubb-bros-01288

Bergen Den nye Jernbanestation

Jernbanestasjon

Fotografi ubb-bros-05355

Atelier KK

[Kiosk/kontor til Den norske Amerikalinje på Jernbanestasjonen]

Jernbanestasjon, Reklame, Kiosk, Dampskipsselskap, Sekk, Reisekiste, Dampskibsekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-183-004

Widerøe's Flyveselskap A/S

Teknisk Skole

1964-08-11

Flyfoto, Aerial photo, Jernbanestasjon, Oversiktsbilde, Overview, School, Skole, Vann, Båtforening, Småbåthavn

Fotografi ubb-w-f-143520

Olai Schumann Olsen

[Jernbanestasjonen]

Jernbanestasjonen

Gatelys, Kvinne, Woman, Jernbanestasjon, By- og småsteder, Cities and villages, Jente, Girl, Flag, Flagg, Brostein, Personbil

Fotografi ubb-so-0196

Atelier KK

[Velkomst på Bergen Jernbanestasjon ca. 1923]

Velkomst på Bergen Jernbanestasjon ca. 1923

Kvinne, Woman, Tog, Jernbanestasjon, Mann, Man, Fane, Kor, Damplokomotiv

Fotografi ubb-kk-n-256-035

Olai Schumann Olsen

[Strømgaten mot Jernbanestasjonen]

Strømgaten mot Jernbanestasjonen

Kvinne, Woman, Jernbanestasjon, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Kåpe, Brostein, Herrehatt, Dameveske

Fotografi ubb-so-0641

[Gamle jernbanestasjon ved Lille Lungegårdsvann]

Gamle jernbanestasjon ved Lille Lungegårdsvann

Tog, Jernbanestasjon, Jernbaneskinner, Elektrisitetsverk

Fotografi ubb-bros-04078

Atelier KK

[Interiør fra jernbanestasjonen i Bergen. Mange takdetaljer]

Interiør fra jernbanestasjonen i Bergen. Mange takdetaljer

Jernbanestasjon, Arkitekt, Klokke/ur, Søyler, Jernbaneskinner, Tak, Perrong, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-274-030

Gustav Brosing

[Strømgaten, Jernbanestasjonen]

Strømgaten, Jernbanestasjonen

Jernbanestasjon, Flag, Flagg

Fotografi ubb-bros-01287