Atelier KK

[Bergen jernbanestasjon]

Jernbanestasjon, Reklameskilt, Kiosk

Fotografi ubb-kk-n-400-009

Atelier KK

[Statsbanenes Reisebyrå]

1949-04-22

Oppdragsgiver: Jernbanens Reisekontor

Interiør, Jernbanestasjon, Oppdragsfoto, Reisebyrå

Fotografi ubb-kk-n-431-047

Atelier KK

[Statsbanenes Reisebyrå]

1949-04-22

Oppdragsgiver: Jernbanens Reisekontor

Interiør, Jernbanestasjon, Oppdragsfoto, Reisebyrå

Fotografi ubb-kk-n-431-046

K. Knudsen & Co

Jernbanestationen i Bergen.

Jerbanestasjonen oppført 1913.

By- og småsteder, Hest, Jernbanestasjon, Brostein, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-kk-pk-0612

Atelier KK

[Bergen jernbanestasjon]

Portal, Jernbanestasjon, Reklameskilt

Fotografi ubb-kk-n-400-010

Atelier KK

[Velkomst på Bergen Jernbanestasjon ca. 1923]

Velkomst på Bergen Jernbanestasjon ca. 1923

Kvinne, Tog, Jernbanestasjon, Kor, Mann, Damplokomotiv

Fotografi ubb-kk-n-256-034

Atelier KK

[Jernbanestasjonen i Bergen ca. 1925]

Jernbanestasjonen i Bergen ca. 1925

Jernbanestasjon, Gate, Arkitekt, Inngangsparti, Vindu, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-274-029

Atelier KK

[Jernbanestasjonen i Bergen]

Oppdragsgiver: Stavanger Reklamebyrå

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Jernbanestasjon, Oppdragsfoto, Brostein

Fotografi ubb-kk-n-429-194

Atelier KK

[Interiør fra jernbanestasjonen i Bergen. Mange takdetaljer]

Interiør fra jernbanestasjonen i Bergen. Mange takdetaljer

Jernbanestasjon, Jernbaneskinner, Arkitekt, Klokke/ur, Søyler, Tak, Perrong, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-274-031

Gustav Brosing

[Strømgaten, Jernbanestasjonen]

Strømgaten, Jernbanestasjonen

Kvinne, Flag, Flagg, Jernbanestasjon, Mann, Klokke/ur, Brostein

Fotografi ubb-bros-01288

Bergen Den nye Jernbanestation

Jernbanestasjon

Fotografi ubb-bros-05355

Atelier KK

[Kiosk/kontor til Den norske Amerikalinje på Jernbanestasjonen]

Jernbanestasjon, Reklame, Kiosk, Dampskipsselskap, Sekk, Reisekiste, Dampskibsekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-183-004

Atelier KK

[Jernbanestasjonen i Bergen]

Oppdragsgiver: Stavanger Reklamebyrå

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Jernbanestasjon, Oppdragsfoto, Brostein

Fotografi ubb-kk-n-429-215

Atelier KK

[Statsbanenes Reisebyrå]

1949-04-22

Oppdragsgiver: Jernbanens Reisekontor

Interiør, Jernbanestasjon, Oppdragsfoto, Reisebyrå

Fotografi ubb-kk-n-431-048

Widerøe's Flyveselskap A/S

Teknisk Skole

1964-08-11

Flyfoto, Skolebygning, Jernbanestasjon, Oversiktsbilde, Vann, Båtforening, Småbåthavn

Fotografi ubb-w-f-143520

Olai Schumann Olsen

[Jernbanestasjonen]

Jernbanestasjonen

Gatelys, Kvinne, Personbil, By- og småsteder, Flag, Flagg, Jernbanestasjon, Jente, Brostein

Fotografi ubb-so-0196

Atelier KK

[Velkomst på Bergen Jernbanestasjon ca. 1923]

Velkomst på Bergen Jernbanestasjon ca. 1923

Kvinne, Tog, Jernbanestasjon, Kor, Mann, Fane, Damplokomotiv

Fotografi ubb-kk-n-256-035

Olai Schumann Olsen

[Strømgaten mot Jernbanestasjonen]

Strømgaten mot Jernbanestasjonen

Kvinne, By- og småsteder, Jernbanestasjon, Gate, Kåpe, Brostein, Herrehatt, Dameveske

Fotografi ubb-so-0641

[Gamle jernbanestasjon ved Lille Lungegårdsvann]

Gamle jernbanestasjon ved Lille Lungegårdsvann

Tog, Jernbanestasjon, Jernbaneskinner, Elektrisitetsverk

Fotografi ubb-bros-04078

Atelier KK

[Jernbanestasjonen i Bergen]

Oppdragsgiver: Stavanger Reklamebyrå

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Jernbanestasjon, Oppdragsfoto, Brostein

Fotografi ubb-kk-n-429-188a

Atelier KK

[Interiør fra jernbanestasjonen i Bergen. Mange takdetaljer]

Interiør fra jernbanestasjonen i Bergen. Mange takdetaljer

Jernbanestasjon, Jernbaneskinner, Arkitekt, Klokke/ur, Søyler, Tak, Perrong, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-274-030

Atelier KK

[Jernbanestasjonen i Bergen]

Oppdragsgiver: Stavanger Reklamebyrå

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Jernbanestasjon, Oppdragsfoto, Brostein

Fotografi ubb-kk-n-429-194a

Gustav Brosing

[Strømgaten, Jernbanestasjonen]

Strømgaten, Jernbanestasjonen

Flag, Flagg, Jernbanestasjon

Fotografi ubb-bros-01287

Atelier KK

[Statsbanenes Reisebyrå]

1949-04-22

Oppdragsgiver: Jernbanens Reisekontor

Interiør, Jernbanestasjon, Oppdragsfoto, Reisebyrå

Fotografi ubb-kk-n-431-044