Ukjent

[Arbeid av Bergens Vand- og Kloakvæsen ved Strømgaten 1]

Utenfor Bergens Tekniske skole.

Arbeider, Worker, Gate, Mann, Man, Kumlokk, Gatedør, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13168

Atelier KK

Fysisk laboratorium]

1926-10-28

Lærer, Teacher, Elev, Laboratorium, Ungdom, Jernovn, Klasse, Teknisk skole, Skoler

Fotografi ubb-kk-n-305-017

Atelier KK

[Skibsbygginglaboratorium]]

Fra 1919 leide skolen lokaler i Lars Hillesgate 17 til noen av sine laboratoriumer.

Laboratorium, Teknisk skole, Skoler

Fotografi ubb-kk-n-305-029

Ukjent

[Graving for Bergen offentlige bibliotek]

Graving for Bergen offentlige bibliotek

Jernbanestasjon, Bolighus, Residential Building, Murhus

Fotografi ubb-bros-05352

Atelier KK

[Interiør laboratorium, Den tekniske skole]

Fra 1919 leide skolen lokaler i Lars Hillesgate 17 til noen av sine laboratoriumer.

Mann, Man, Laboratorium, Teknisk skole, Skoler

Fotografi ubb-kk-n-305-027

[Folketog]

Strømgaten ved Jernbanestasjonen.

Crowd, Folkemengde, Flag, Flagg, Musikkorps, Fane, Folketog

Fotografi ubb-bs-ok-02112-002

Atelier KK

[Kjemisk laboratorium]

Fra 1919 leide skolen lokaler i Lars Hillesgate 17 til noen av sine laboratoriumer.

Lærer, Teacher, Mann, Man, Laboratorium, Student, Frakk, Teknisk skole, Skoler

Fotografi ubb-kk-n-305-021

Atelier KK

[Interiør, maskinsal / verksted, Den tekniske skole]

Fra 1919 leide skolen lokaler i Lars Hillesgate 17 til noen av sine laboratoriumer.

Mann, Man, Teknisk skole, Skoler, Aggregat, Maskinsal

Fotografi ubb-kk-n-305-018

Atelier KK

[Kjemisk laboratorium]

Fra 1919 leide skolen lokaler i Lars Hillesgate 17 til noen av sine laboratoriumer.

Mann, Man, Laboratorium, Teknisk skole, Skoler

Fotografi ubb-kk-n-305-019

Atelier KK

[Interiør laboratorium, Den tekniske skole]

Fra 1919 leide skolen lokaler i Lars Hillesgate 17 til noen av sine laboratoriumer.

Mann, Man, Laboratorium, Teknisk skole, Skoler

Fotografi ubb-kk-n-305-028

Atelier KK

[Interiør maskinsal/verksted, Den tekniske skole]

Fra 1919 leide skolen lokaler i Lars Hillesgate 17 til noen av sine laboratoriumer.

Mann, Man, Teknisk skole, Skoler, Aggregat, Maskinsal

Fotografi ubb-kk-n-305-020