Atelier KK

[Interiør Bergens Tekniske Skole]

"Materielprøveanstalten"

Interiør, Oppdragsfoto, Maskin, Verksted, Teknisk skole

Fotografi ubb-kk-n-428-158

Truls Wiel Wilson

Elever ved Bergens Tekniske Skole

Interiør, Mann, Elev, Student, Klasserom, Teknisk skole

Fotografi ubb-tww-1556

Atelier KK

[Maskinrom, Bergen tekniske skole, med elever og lærere]

Maskinrom, Bergen tekniske skole, med elever og lærere

Klasse, Mann, Lærer, Elev, Verksted, Verkstedsmaskin, Teknisk skole, Maskinsal

Fotografi ubb-kk-n-313-033

Truls Wiel Wilson

Bergens Tekniske Skole, 1. klasse

Interiør, Mann, Elev, Tavle, Student, Klasserom, Pipe, Teknisk skole

Fotografi ubb-tww-1553

Atelier KK

[Kjemisk laboratorium]

Fra 1919 leide skolen lokaler i Lars Hillesgate 17 til noen av sine laboratoriumer.

Mann, Lærer, Laboratorium, Student, Frakk, Teknisk skole, Skoler

Fotografi ubb-kk-n-305-021

Atelier KK

[Arbeidstegning, salongskap]

Tegning, Skap, Teknisk skole

Fotografi ubb-kk-n-313-002

Atelier KK

Fra 17. mai 1914

1914-05-17

17. mai-tog med elever fra Bergens tekniske skole

17. mai, Yrkesklær, 17. mai-tog, Teknisk skole

Fotografi ubb-kk-n-313-038

Atelier KK

[Teknisk tegning; hvelvbro]

Teknisk tegning; hvelvbro

Tegning, Teknisk skole

Fotografi ubb-kk-n-313-015

Atelier KK

[Teknisk tegning; "Takstol og pakkhus"]

Teknisk tegning; "Takstol og pakkhus"

Tegning, Teknisk skole

Fotografi ubb-kk-n-313-028

Atelier KK

[Interiør Bergens Tekniske Skole]

"Materielprøveanstalten"

Interiør, Oppdragsfoto, Maskin, Verksted, Teknisk skole

Fotografi ubb-kk-n-428-157

Atelier KK

[Arbeidstegning, takstol-forbindelser]

Tegning, Teknisk skole

Fotografi ubb-kk-n-313-011

Atelier KK

[Arbeidstegninger]

Tegning, Teknisk skole

Fotografi ubb-kk-n-313-021

Ukjent

Bergens Tekniske Skole

Elevene har samlet seg rundt en dampmaskin. Truls Wilson nr. 2 stående f.v.

Interiør, Mann, Elev, Student, Klasserom, Studentlue, Teknisk skole, Dampmaskin

Fotografi ubb-tww-1558

Atelier KK

[Kjemisk laboratorium]

Fra 1919 leide skolen lokaler i Lars Hillesgate 17 til noen av sine laboratoriumer.

Mann, Laboratorium, Teknisk skole, Skoler

Fotografi ubb-kk-n-305-019

Atelier KK

[Interiør, klasserom/laboratorium, Bergens tekniske skole, med tre menn]

Interiør, klasserom/laboratorium, Bergens tekniske skole, med tre menn

Mann, Laboratorium, Tavle, Klasserom, Teknisk skole

Fotografi ubb-kk-n-313-037

Atelier KK

[Arbeidstegning, bindingsverk]

Tegning, Teknisk skole

Fotografi ubb-kk-n-313-004

Knud Knudsen

[Bergen]

Skolebygning, Jernbanestasjon, Oversiktsbilde, Vann

Fotografi ubb-kk-nbx-0207

Ukjent

Bergens Tekniske Skole

Elevene og lærer (ytterst tul høyre) ha samlet se rundt en dampmaskin. Truls Wilson står som nr. 4 f.v.

Interiør, Mann, Lærer, Elev, Student, Klasserom, Dress, Teknisk skole, Dampmaskin

Fotografi ubb-tww-1559

Atelier KK

Bergens tekniske skole

Eksteriør, Bergens tekniske skole

Personbil, Flag, Flagg, Balkong, Stakittgjerde, Inngangsparti, Trapp, Vindu, Søyler, Teknisk skole

Fotografi ubb-kk-n-313-001

Atelier KK

Fysisk laboratorium]

1926-10-28

Ungdom, Klasse, Lærer, Elev, Laboratorium, Jernovn, Teknisk skole, Skoler

Fotografi ubb-kk-n-305-017

Ukjent

Bergens Tekniske Skole

Eleven har samlet seg rundt en dampmaskin. Truls Wilson nr. 3 f.v.

Interiør, Mann, Elev, Student, Klasserom, Studentlue, Teknisk skole, Dampmaskin

Fotografi ubb-tww-1557

Atelier KK

[Interiør laboratorium, Den tekniske skole]

Fra 1919 leide skolen lokaler i Lars Hillesgate 17 til noen av sine laboratoriumer.

Mann, Laboratorium, Teknisk skole, Skoler

Fotografi ubb-kk-n-305-027

Atelier KK

[Maskin]

Verkstedsmaskin, Teknisk skole

Fotografi ubb-kk-n-313-032

Atelier KK

[Interiør, verksted, Bergens tekniske skole, med elever og lærere]

Interiør, verksted, Bergens tekniske skole, med elever og lærere

Klasse, Mann, Lærer, Elev, Verksted, Verkstedsmaskin, Teknisk skole

Fotografi ubb-kk-n-313-036

Atelier KK

[Interiør, maskinsal / verksted, Den tekniske skole]

Fra 1919 leide skolen lokaler i Lars Hillesgate 17 til noen av sine laboratoriumer.

Mann, Aggregat, Teknisk skole, Skoler, Maskinsal

Fotografi ubb-kk-n-305-018

Atelier KK

[Interiør laboratorium, Den tekniske skole]

Fra 1919 leide skolen lokaler i Lars Hillesgate 17 til noen av sine laboratoriumer.

Mann, Laboratorium, Teknisk skole, Skoler

Fotografi ubb-kk-n-305-028

Maskinutdannelses - kull ved Bergens Tekniske skole, Strømgt. 1

Mekanisk verksted, Klassebilde, Klasse, Elev, Teknisk skole

Fotografi ubb-bs-ok-15218

Atelier KK

[Fysisk laboratorium]

Mann, Laboratorium, Student, Teknisk skole, Skoler

Fotografi ubb-kk-n-305-030

Atelier KK

[Maskinrom/verksted, Bergens tekniske skole]

Maskinrom/verksted, Bergens tekniske skole

Klasse, Mann, Lærer, Elev, Verksted, Verkstedsmaskin, Teknisk skole, Maskinsal

Fotografi ubb-kk-n-313-034

Atelier KK

[Teknisk tegning]

Tegning, Teknisk skole

Fotografi ubb-kk-n-313-019

Atelier KK

[Teknisk tegning; "Motor-fiskekutter"]

Fiskebåt, Tegning, Teknisk skole

Fotografi ubb-kk-n-313-024

Atelier KK

[Skibsbygginglaboratorium]]

Fra 1919 leide skolen lokaler i Lars Hillesgate 17 til noen av sine laboratoriumer.

Laboratorium, Teknisk skole, Skoler

Fotografi ubb-kk-n-305-029

Ukjent

[Graving for Bergen offentlige bibliotek]

Graving for Bergen offentlige bibliotek

Jernbanestasjon, Bolighus, Murhus

Fotografi ubb-bros-05352

Ukjent

Den tekniske skole, Bergen

Gatelys, Skolebygning, Bolighus, Gate

Fotografi ubb-bros-05437

Atelier KK

[Interiør maskinsal/verksted, Den tekniske skole]

Fra 1919 leide skolen lokaler i Lars Hillesgate 17 til noen av sine laboratoriumer.

Mann, Aggregat, Teknisk skole, Skoler, Maskinsal

Fotografi ubb-kk-n-305-020

Atelier KK

[Arbeidstegning, spisebord]

Bord, Tegning, Teknisk skole

Fotografi ubb-kk-n-313-006

Atelier KK

[Teknisk tegning; "5-mast fuldrigger"]

Tegning, Seilskip, Teknisk skole

Fotografi ubb-kk-n-313-026

Atelier KK

[Gruppebilde 5 menn; landmåling]

Landmåling, Mann, Studentlue, Teknisk skole, Landmålingsutstyr, Landmåler

Fotografi ubb-kk-n-313-027