Ralph L. Wilson

Nygaardskaien fra Lungegaardskaien

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Kaianlegg

Fotografi ubb-wil-a-008

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bergen sentrum]

1965-07-18

Bergen sentrum

Flyfoto, Oversiktsbilde, Busstasjon

Fotografi ubb-w-f-154832