Knud Knudsen

Parti fra Forthundalen i Sogn

Fortun stavkirke

Gård, Stavkirke, Bygd

Fotografi ubb-kk-1318-1850

Knud Knudsen

Parti fra Fortun i Sogn

Gård, Bygd, Elv

Fotografi ubb-kk-ndx-0154

Knud Knudsen

Parti fra Fortun i Lyster, Sogn

Landskap, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-ndx-0158

Knud Knudsen

Parti fra Fortun i Lyster, Sogn

Fjell, Gård, Dal, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-ndx-0142

Knud Knudsen

Skagajel i Fortun, Sogn

Fjell, Foss, Elv, Juv

Fotografi ubb-kk-1622-09181

Knud Knudsen

Parti fra Fortun i Lyster, Sogn

Elv, Dal

Fotografi ubb-kk-1622-09182

Knud Knudsen

Parti fra Fortun i Lyster, Sogn

Gård, Elv, Dal

Fotografi ubb-kk-1622-09178

Knud Knudsen

Parti fra Fortun i Lyster, Sogn

Fotografi ubb-kk-ndx-0131

Knud Knudsen

Parti fra Fortun i Lyster, Sogn

Fjell, Gård, Dal, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-1622-09179

Knud Knudsen

Parti fra Havhellen mod Fortundalen, Lyster.

Fjord, Båtstø

Fotografi ubb-kk-2127-1092

Knud Knudsen

Parti af Forthunsdalen i Sogn

Gård, Bygd, Elv

Fotografi ubb-kk-1318-1854

Knud Knudsen

Parti fra Fortun i Lyster, Sogn

Fjell, Gård, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-1622-09180

Knud Knudsen

Parti af Forthunsdalen i Sogn

Gård, Bygd, Elv

Fotografi ubb-kk-1318-1853

Knud Knudsen

Parti fra Forthundalen i Sogn

Fortun Stavkirke

Gård, Stavkirke, Bygd, Hesje, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-1318-1851

Knud Knudsen

Parti fra Skjolden mod Fortun i Lyster, Sogn.

Fjell, Foss, Vann, Elvemunning/utløp

Fotografi ubb-kk-2127-1088

Knud Knudsen

Parti fra Forthun med Kirken, Lyster

Gård, Stavkirke, Hesje, Helletak

Fotografi ubb-kk-ns-1801

Knud Knudsen

Parti fra Fortun i Sogn

Fjell, Kirke, Elv, Dal

Fotografi ubb-kk-ncx-0182

Knud Knudsen

Skagajel i Fortun, Sogn

Fjell, Foss, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-2127-1484

Knud Knudsen

Forthuns gamle Kirke i Sogn

Fortun Stavkirke

Gård, Stavkirke, Bygd, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-1852

Knud Knudsen

Parti fra Fortun i Lyster, Sogn

Fjell, Gård, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-ndx-0155