Knud Knudsen

Parti fra Fortun i Sogn

Gård, Bygd, Elv

Fotografi ubb-kk-ndx-0154

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Gård, Fjord, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-1318-1059

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn.

Fjord, Svaberg

Fotografi ubb-kk-1318-1061

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Bygd, Fjord, Naust

Fotografi ubb-kk-1318-1064

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Fjord

Fotografi ubb-kk-ns-1156

Ralph L. Wilson

Jotunheimen 1930. Raudalstindene fra Grasdal

Fjell

Fotografi ubb-wil-m-339

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Fjord, Husmannsplass

Fotografi ubb-kk-1318-1058

Ralph L. Wilson

Jotunheimen 1930. Utsikt mot Fortundalen paa vei mot Turtagrø

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-wil-m-299

Ralph L. Wilson

Jotunheimen 1930. Raudalstindene fra Gravdalen

Fjell

Fotografi ubb-wil-m-341

Ralph L. Wilson

Jotunheimen 1930. Dalen mot Keiseren

Fjell

Fotografi ubb-wil-m-301

Diplom datert 1348, 10. april. Bergen

1348-04-10

Fem menn kunngjør, at Erlend Ogmundssøn stadfestet Jon Sigurdssøn og hustru salg av 3 månedsmatsbol i gården indre Høiheim i Luster i Sogn til Grim Jonssøn.

Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Månedsmatsbol, Eiendomshandel

Diplom ubb-diplom-0031

Knud Knudsen

Parti fra Skjolden, Lyster i Sogn

Landskap, Vei, Tre, Skog

Fotografi ubb-kk-ns-1173

Ralph L. Wilson

Jotunheimen 1930. Rausdaltindene fra Gravdalen

Fjell

Fotografi ubb-wil-m-342

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn.

Landskap

Fotografi ubb-kk-ns-1159

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Knudsens mørkeromstelt sees bak steinene.

Fjord, Fotoutstyr, Mørkeromstelt

Fotografi ubb-kk-1318-1051

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Fjord, Mann, Tradisjonelle båttyper, Hverdagsklær, Færing, Mørkerom

Fotografi ubb-kk-ns-1155

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Fjord, Naust, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-ns-1163

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn. (Feigumfossen.)

Foss

Fotografi ubb-kk-ns-1157

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-1062

Knud Knudsen

Tortegrøsæter i Sogn

Kan være Ole Berge med søstre. Han bygget senere hotellet på Turtagrø

Fjell, Hest, Seter, Turisme, Steingjerde, Budeie

Fotografi ubb-kk-1318-1855

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Knudsens mørkeromstelt stikker opp bak steinene til høyre i bildet.

Fjord, Mann, Færing, Fotoutstyr, Mørkeromstelt

Fotografi ubb-kk-1318-1052

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn.

Fjord, Robåt, Seil, Sognejekt

Fotografi ubb-kk-1318-1073

Knud Knudsen

Parti af Forthunsdalen i Sogn

Gård, Bygd, Elv

Fotografi ubb-kk-1318-1853

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn.

Fjord, Robåt, Seil, Sognejekt

Fotografi ubb-kk-1318-1067

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Fjord, Naust

Fotografi ubb-kk-ns-1158

Knud Knudsen

Parti fra Forthundalen i Sogn

Fortun Stavkirke

Gård, Stavkirke, Bygd, Hesje, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-1318-1851

Ingebrigt Lunde

Lyster

Vei langs Lusterfjorden?

Vei, Fjord, Tunnel, Stabbestein

Fotografi ubb-il-0010-046a

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn.

Fjell, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-1068

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Fjord, Naust

Fotografi ubb-kk-1318-1063

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Bygd, Fjord

Fotografi ubb-kk-ns-1162

Ukjent

Hilsen fra Lingjerde

Lingjerde Luster?

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-nax-0386

Knud Knudsen

Parti fra Forthundalen i Sogn

Fortun stavkirke

Gård, Stavkirke, Bygd

Fotografi ubb-kk-1318-1850

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Fjord, Naust

Fotografi ubb-kk-ns-1161

Diplom datert 1406, 1. mars. Uten sted

1406-03-01

Øysstein Tollefssøn og Torstein Halvardssøn gjør kjent, at Bård Jonssøn påtok seg på arvingens vegne å svare hustru Ingeborg Trondsdatter for retten angående gården Kirkebø, Solvorn i Sogn.

Middelalderen, Eiendomsforhold, Gård, Diplomer, Arveoppgjør, Arv, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0070

Ralph L. Wilson

Jotunheimen 1930. Utsigt mot Gjertvasbræ og Gjertvastind

Fjell, Fjelltur, Isbre, Fottur, Ryggsekk

Fotografi ubb-wil-m-309

Ralph L. Wilson

Opover dalen mot Turtagrø fra Ola Benges gaard

Landskap

Fotografi ubb-wil-m-421

Knud Knudsen

Parti fra Lyster, Sogn

Skyssbåt med to rorskarer til venstre på bildet, vengebåt til høyre.

Bygd, Fjord, Robåt, Naust, Jekt

Fotografi ubb-kk-1622-08295

Lauritz Johan Bekker Larsen

Lysterfjorden

1906-08-02

Fjord

Fotografi ubb-lbl-08083

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Fjord, Naust, Uthus

Fotografi ubb-kk-ns-1160

Knud Knudsen

Skagastølstinderne fra Turtegrø, Lyster

To hoteller ble bygget på Turtagrø i 1888

Fjell, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Utedo

Fotografi ubb-kk-2127-1485

Referanse til diplom datert 1347, 3. juli. Bergen

1347-07-03

1348, 10. april. Bergen Fem menn kunngjør, at Erlend Ogmundssøn stadfestet Jon Sigurdssøn og hustru salg av 3 månedsmatsbol i gården indre Høiheim i Luster i Sogn til Grim Jonssøn.

Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Månedsmatsbol, Eiendomshandel

Diplom ubb-diplom-0030

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn.

Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-1065

Ukjent

[Avduking av bauta over Henrik Angell]

Minnesteinen ble reist ved gården Kvåle i Luster i 1923.

Kvinne, Mann, Bautastein, Avduking

Fotografi ubb-bs-fol-01939

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Fjord, Tradisjonelle båttyper, Seil, Jekt

Fotografi ubb-kk-ns-1164

Ralph L. Wilson

Ola Berges gaard - tunet

Bergsdalen? i retning Turtagrø

Gård

Fotografi ubb-wil-m-420

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Fjell, Robåt, Notoppheng, Steng

Fotografi ubb-kk-1318-1060

Ulrike Pihl

[Skissebok etter Ulrike Pihl]

Tegninger og akvareller av Ulrike Pihl

Landskap, Kunst, Akvarell, Tegnebok, Tegning

Album ubb-bs-fol-02280

Knud Knudsen

Parti af Forthunsdalen i Sogn

Gård, Bygd, Elv

Fotografi ubb-kk-1318-1854

Knud Knudsen

Forthuns gamle Kirke i Sogn

Fortun Stavkirke

Gård, Stavkirke, Bygd, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-1852