Ukjent

Hilsen fra Lingjerde

Lingjerde Luster?

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-nax-0386

Knud Knudsen

Parti fra Forthundalen i Sogn

Fortun stavkirke

Stavkirke, Bygd, Gård

Fotografi ubb-kk-1318-1850

Knud Knudsen

Parti fra Fortun i Sogn

Bygd, Gård, Elv

Fotografi ubb-kk-ndx-0154

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Fjord, Naust

Fotografi ubb-kk-ns-1161

Diplom datert 1406, 1. mars. Uten sted

1406-03-01

Øysstein Tollefssøn og Torstein Halvardssøn gjør kjent, at Bård Jonssøn påtok seg på arvingens vegne å svare hustru Ingeborg Trondsdatter for retten angående gården Kirkebø, Solvorn i Sogn.

Gårder, Diplomer, Middelalderen, Eiendomsforhold, Arveoppgjør, Arv, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0070

Diplom datert 1347, 3. juli. Bergen

1347-07-03

1348, 10. april. Bergen Fem menn kunngjør, at Erlend Ogmundssøn stadfestet Jon Sigurdssøn og hustru salg av 3 månedsmatsbol i gården indre Høiheim i Luster i Sogn til Grim Jonssøn.

Jordbruk, Gårder, Diplomer, Middelalderen, 1300-tallet, Månedsmatsbol, Eiendomshandel

Diplom ubb-diplom-0030

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Fjord, Gård, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-1318-1059

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn.

Fjord, Svaberg

Fotografi ubb-kk-1318-1061

Ralph L. Wilson

Jotunheimen 1930. Utsigt mot Gjertvasbræ og Gjertvastind

Isbre, Fjell, Fjelltur, Fottur, Ryggsekk

Fotografi ubb-wil-m-309

Ralph L. Wilson

Opover dalen mot Turtagrø fra Ola Benges gaard

Landskap

Fotografi ubb-wil-m-421

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Bygd, Fjord, Naust

Fotografi ubb-kk-1318-1064

Knud Knudsen

Parti fra Lyster, Sogn

Skyssbåt med to rorskarer til venstre på bildet, vengebåt til høyre.

Bygd, Fjord, Robåt, Naust, Jekt

Fotografi ubb-kk-1622-08295

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Fjord

Fotografi ubb-kk-ns-1156

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Fjord, Fotoutstyr, Mørkeromstelt

Fotografi ubb-kk-1318-1051

Ralph L. Wilson

Jotunheimen 1930. Raudalstindene fra Grasdal

Fjell

Fotografi ubb-wil-m-339

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Fjord, Husmannsplass

Fotografi ubb-kk-1318-1058

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Fjord, Naust, Uthus

Fotografi ubb-kk-ns-1160

Ralph L. Wilson

Jotunheimen 1930. Utsikt mot Fortundalen paa vei mot Turtagrø

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-wil-m-299

Knud Knudsen

Skagastølstinderne fra Turtegrø, Lyster

To hoteller ble bygget på Turtagrø i 1888

Fjell, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Utedo

Fotografi ubb-kk-2127-1485

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn.

Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-1065

Ralph L. Wilson

Jotunheimen 1930. Raudalstindene fra Gravdalen

Fjell

Fotografi ubb-wil-m-341

Ukjent

[Avduking av bauta over Henrik Angell]

Minnesteinen ble reist ved gården Kvåle i Luster i 1923.

Kvinne, Mann, Avduking, Bautastein

Fotografi ubb-bs-fol-01939

Ralph L. Wilson

Jotunheimen 1930. Dalen mot Keiseren

Fjell

Fotografi ubb-wil-m-301

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Fjord, Tradisjonelle båttyper, Seil, Jekt

Fotografi ubb-kk-ns-1164

Diplom datert 1348, 10. april. Bergen

1348-04-10

Fem menn kunngjør, at Erlend Ogmundssøn stadfestet Jon Sigurdssøn og hustru salg av 3 månedsmatsbol i gården indre Høiheim i Luster i Sogn til Grim Jonssøn.

Jordbruk, Gårder, Diplomer, Middelalderen, 1300-tallet, Månedsmatsbol, Eiendomshandel

Diplom ubb-diplom-0031

Knud Knudsen

Parti fra Skjolden, Lyster i Sogn

Landskap, Vei, Tre, Skog

Fotografi ubb-kk-ns-1173

Ralph L. Wilson

Jotunheimen 1930. Rausdaltindene fra Gravdalen

Fjell

Fotografi ubb-wil-m-342

Ralph L. Wilson

Ola Berges gaard - tunet

Bergsdalen? i retning Turtagrø

Gård

Fotografi ubb-wil-m-420

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Fjell, Robåt, Not-oppheng, Steng

Fotografi ubb-kk-1318-1060

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Fjord, Mann, Færing, Fotoutstyr, Mørkeromstelt

Fotografi ubb-kk-1318-1052

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Fjord, Tradisjonelle båttyper, Mann, Hverdagsklær, Færing

Fotografi ubb-kk-ns-1155

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Fjord, Naust, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-ns-1163

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-1062

Knud Knudsen

Tortegrøsæter i Sogn

Kan være Ole Berge med søstre. Han bygget senere hotellet på Turtagrø

Fjell, Hest, Turisme, Seter, Steingjerde, Budeie

Fotografi ubb-kk-1318-1855

Knud Knudsen

Parti af Forthunsdalen i Sogn

Bygd, Gård, Elv

Fotografi ubb-kk-1318-1854

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn.

Fjord, Robåt, Seil, Sognejekt

Fotografi ubb-kk-1318-1073

Knud Knudsen

Parti af Forthunsdalen i Sogn

Bygd, Gård, Elv

Fotografi ubb-kk-1318-1853

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn.

Fjord, Robåt, Seil, Sognejekt

Fotografi ubb-kk-1318-1067

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Fjord, Naust

Fotografi ubb-kk-ns-1158

Knud Knudsen

Parti fra Forthundalen i Sogn

Fortun Stavkirke

Stavkirke, Bygd, Gård, Hesje, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-1318-1851

Ingebrigt Lunde

Lyster

Vei langs Lusterfjorden?

Fjord, Vei, Tunnel, Stabbestein

Fotografi ubb-il-0010-046a

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn.

Fjell, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-1068

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Fjord, Naust

Fotografi ubb-kk-1318-1063

Knud Knudsen

Forthuns gamle Kirke i Sogn

Fortun Stavkirke

Stavkirke, Bygd, Gård, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-1852

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Bygd, Fjord

Fotografi ubb-kk-ns-1162