Knud Knudsen

Parti fra Nigard, Jostedalen i Sogn

Kvinne, Woman, Gård, Mann, Man, Stabbur, Gutt, Boy, Hverdagsklær, Hesteskoing

Fotografi ubb-kk-1318-1042

Knud Knudsen

Nigardsbræen, Jostedalen i Sogn

Isbre, Gård, Uthus

Fotografi ubb-kk-1318-1039