Knud Knudsen

Rønneid i Lyster, Sogn

Elven Jostedøla som renner gjennom Gaupne og ut i Gaupnefjorden. Huset ligger på dagens adresse Røneidsvegen 26

Tømmer, Gård, Hesje, Uthus, Helletak, Flekking av tømmer

Fotografi ubb-kk-2127-2026

Knud Knudsen

Parti fra Rønneid i Lyster, Sogn

Elven Jostedøla som renner gjennom Gaupne og ut i Gaupnefjorden. Huset ligger på dagens adresse Røneidsvegen 26

Landskap, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-1622-09671

Knud Knudsen

Parti fra Rønnei i Sogn

Gård, Uthus

Fotografi ubb-kk-ns-1128

Knud Knudsen

Parti fra Rønnei i Sogn.

Gård, Bygd, Oversiktsbilde, Helletak

Fotografi ubb-kk-1318-1050

Knud Knudsen

Parti fra Marifjæren mod Røneide i Sogn

Fjell, Fjord, Strand

Fotografi ubb-kk-1622-08286

Knud Knudsen

Parti fra Rønnei i Sogn

Gård, Bygd, Uthus, Helletak, Torvtak

Fotografi ubb-kk-ns-1129

Knud Knudsen

Rønneid i Lyster, Sogn

Elven Jostedøla som renner gjennom Gaupne og ut i Gaupnefjorden: Huset ligger på dagens adresse Røneidsvegen 111

Bygd, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-kk-2127-2025