Ralph L. Wilson

Sognefjell mot horungene og Fanaraaken

Landskap

Fotografi ubb-wil-m-403

Horungerne

Tekst til motivet "Horungerne" side 2

Fotografi ubb-bs-fol-00216-015c

Ralph L. Wilson

Sognefjeld mot Horungerne og Fanaraaken

Landskap

Fotografi ubb-wil-m-402

Horungerne

Tegningene og tekstene fra 1853/1855 "Norge fremstillet i Tegninger" 2. opplag, utgitt av Nils Christian Tønsberg.

Landskap, Litografi

Fotografi ubb-bs-fol-00216-015a

Ralph L. Wilson

Paa vei mot Turtagrøe (songnefjeldet forlates) mot Horungtindene

Landskap

Fotografi ubb-wil-m-415

Ralph L. Wilson

Jotunheimen 1930. Mot Hurungenes ismasser, taake og regn

Fjell

Fotografi ubb-wil-m-303

Horungerne

Tekst til motiv "Horungerne" side 1

Fotografi ubb-bs-fol-00216-015b

Jørgen Grundtvig-Olsen

Horungerne seet fra Oscarshaug

1919-07-28

Landskap, Panorama

Fotografi ubb-go-a-0681

Ralph L. Wilson

Sognefjeld mot Horungene og Fanaraaken

Landskap

Fotografi ubb-wil-m-401