Knud Knudsen

Marifjæren i Sogn

Bygd, Fjord, Bolighus, Naust, Sagbruk

Fotografi ubb-kk-1622-08284a

Knud Knudsen

Rønneid i Lyster, Sogn

Elven Jostedøla som renner gjennom Gaupne og ut i Gaupnefjorden. Huset ligger på dagens adresse Røneidsvegen 26

Tømmer, Gård, Hesje, Uthus, Helletak, Flekking av tømmer

Fotografi ubb-kk-2127-2026

Knud Knudsen

Parti fra Rønneid i Lyster, Sogn

Elven Jostedøla som renner gjennom Gaupne og ut i Gaupnefjorden. Huset ligger på dagens adresse Røneidsvegen 26

Landskap, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-1622-09671

Knud Knudsen

Parti ved Marifjæren i Sogn

Vei, Fjord, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-1622-08285

Knud Knudsen

[Parti fra Marifjæren i Sogn]

Fjell, Bygd, Fjord, Sagbruk

Fotografi ubb-kk-2127-1096a

Knud Knudsen

Marifjæren i Sogn

Bygd, Fjord, Bolighus, Naust, Sagbruk

Fotografi ubb-kk-1622-08284b

Knud Knudsen

Marifjæren i Lyster. Sogn.

Fjell, Bygd, Fjord, Sagbruk

Fotografi ubb-kk-2127-1096b

Knud Knudsen

Marifjæren i Sogn

Skydsstation Marifjæren.

Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme, Naust, Uthus, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-2127-1482