John Bernhard Rekstad

[Oppover Mørkrisdalen fra Skjolden]

Oppover Mørkrisdalen fra Skjolden

Gård, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-jr-120-013