Knud Knudsen

Marifjæren i Lyster, Sogn

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-kk-2127-2024

Lauritz Johan Bekker Larsen

Marifjæren

1906-08-09

Kvinne

Fotografi ubb-lbl-08097

Knud Knudsen

Marifjæren i Sogn

Bygd, Fjord, Bolighus, Naust, Sagbruk

Fotografi ubb-kk-1622-08284a

Ulrike Pihl

[Skissebok etter Ulrike Pihl]

Tegninger og akvareller av Ulrike Pihl

Landskap, Kunst, Akvarell, Tegnebok, Tegning

Album ubb-bs-fol-02280

Knud Knudsen

Parti ved Marifjæren i Sogn

Vei, Fjord, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-1622-08285

Knud Knudsen

[Parti fra Marifjæren i Sogn]

Fjell, Bygd, Fjord, Sagbruk

Fotografi ubb-kk-2127-1096a

Knud Knudsen

Marifjæren i Sogn

Bygd, Fjord, Bolighus, Naust, Sagbruk

Fotografi ubb-kk-1622-08284b

Knud Knudsen

Parti fra Marifjæren mod Røneide i Sogn

Fjell, Fjord, Strand

Fotografi ubb-kk-1622-08286

Knud Knudsen

Marifjæren i Sogn

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-nc-8284

Lauritz Johan Bekker Larsen

Marifjæren

1906-08-09

Kvinne

Fotografi ubb-lbl-08098

Knud Knudsen

[Fjordabåten Alden til kai]

Dampskip, Kaianlegg, Naust, Fjordabåt

Fotografi ubb-kk-ncx-0247

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Mellom Hafslo og Marifjøra]

Mellom Hafslo og Marifjøra

Landskap, Vei, Gård

Fotografi ubb-lbl-08084

Ralph L. Wilson

Jotunheimen 1930. Partier fra Marifjæren

Bygd, Fjord

Fotografi ubb-wil-m-297

Ralph L. Wilson

Jotunheimen 1930. Partier fra Marifjæren

Fjord, Brygge, Fjordabåt

Fotografi ubb-wil-m-298

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Marifjøra]

1906-08-01

Kvinne, Fjord, Brygge

Fotografi ubb-lbl-08085

Lauritz Johan Bekker Larsen

Marifjæren

1906-08-09

Kvinne

Fotografi ubb-lbl-08096

Ralph L. Wilson

Jotunheimen 1930. Partier fra Marifjæren

Bygd, Brygge, Robåt, Naust, Vik

Fotografi ubb-wil-m-296

Knud Knudsen

Marifjæren i Sogn

Fjord, Dampskip, Kaianlegg, Naust, Fjordabåt

Fotografi ubb-kk-1622-09177

Knud Knudsen

Marifjæren i Lyster. Sogn.

Fjell, Bygd, Fjord, Sagbruk

Fotografi ubb-kk-2127-1096b

Knud Knudsen

Marifjæren i Sogn

Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Bolighus, Naust

Fotografi ubb-kk-1622-09176

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Kristofa og ukjent kvinne på tur]

Kvinne, Fjell, Vei, Fjord, Fottur

Fotografi ubb-lbl-08211