Knud Knudsen

Solvorn i Sogn

Landskap, Landscape, Naust, Vik

Fotografi ubb-kk-1622-09175

Knud Knudsen

Solvorn i Sogn

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Bolighus, Residential Building, Naust

Fotografi ubb-kk-2127-1481

Knud Knudsen

Solvoren i Sogn

Gård, Bygd, Fjord, Kirke, Hesje

Fotografi ubb-kk-2127-1480

Lauritz Johan Bekker Larsen

Solvorn 2/8.06

1906-08-02

Bygd, Bolighus, Residential Building, Naust

Fotografi ubb-lbl-08142

Kristen Dverhagen Irgens

Solvorn

1908-07-28

Kvinne, Woman, Jente, Girl, Mann, Man, Kaianlegg

Fotografi ubb-bs-ok-20997-276