Knud Knudsen

[Dyrskar, Haukelifjell]

Bygging av telegraflinjen mellom Odda og Røldal

Landskap, Telegrafstolpe, Telegraflinje

Fotografi ubb-kk-ndx-0189

Knud Knudsen

Parti mellem Botten og Haukelid, Telemarken

Fjell, Vann

Fotografi ubb-kk-1622-08890

Atelier KK

Hauklidfjeld

Fjell, Postkort, Vann

Fotografi ubb-kk-pk-1161

Knud Knudsen

Stabur paa Haukelidsæter.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Stabbur

Fotografi ubb-kk-1318-3267

Knud Knudsen

Parti af Haukelidfjeldet-III

Fjell, Fjellvidde, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-0620

Knud Knudsen

Parti af Haukelidfjeldet

Haukelifjell mot vest fra Dyrskard

Fjell, Vei, Mann

Fotografi ubb-kk-2127-0624

Knud Knudsen

Parti fra Haukelidsæter- I

Del av panorama- 8882- II

Fjellvidde, Vann

Fotografi ubb-kk-1622-08881

Jørgen Grundtvig-Olsen

Eikelitjernet. Haukelifjeld

1906-07-14

Landskap, Vann

Fotografi ubb-go-b-0228

Knud Knudsen

Parti fra Haukelidfjeldet

Haukelifjell mot vest fra Midtlæger

Fjell, Vei, Seter, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-0623

Knud Knudsen

Tunnellen i Dyrskar, Haukelidfjeld

Fjell, Tunnel, Karjol

Fotografi ubb-kk-nc-9631

Knud Knudsen

[Haukelifjell, Dyrskar]

Bygging av telegraflinjen mellom Odda og Røldal

Landskap, Telegrafstolpe, Telegraflinje

Fotografi ubb-kk-ndx-0192

Knud Knudsen

Parti af Haukelidfjeldet- III

Fjell, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-3259

Jørgen Grundtvig-Olsen

Østenom Haukelisæter

1906-07-14

Landskap

Fotografi ubb-go-b-0231a

Jørgen Grundtvig-Olsen

Østenom Haukelisæter

1906-07-14

Landskap

Fotografi ubb-go-b-0231b

Ukjent

Telemarken, Veien over Haukelidfjeld, Dyrskaret

Kortet er stemplet 31.12.1916

Fjell, Vei, Postkort, Stabbestein, Karjol

Postkort ubb-bs-pkn-00489

On the Saeter, Haukeli Mountains, Norway

Seter, Geit

Fotografi ubb-bs-ok-15337

Knud Knudsen

Haukelidsæter

Grunnmuren til nybygget er satt opp

Seter, Fjellvidde, Turisme, Uthus, Turisthytte

Fotografi ubb-kk-1622-08878a

Knud Knudsen

Haukelidsæter

Seter, Fjellvidde, Turisme, Uthus, Turisthytte

Fotografi ubb-kk-1622-08878b

Jørgen Grundtvig-Olsen

Botnen. (Haukelifjeld)

1905-07-14

Hest, Gård, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-go-b-0229

Knud Knudsen

Fra Haukelisæter

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-kk-2127-1971

Knud Knudsen

Tunnellen i Dyrskar, Haukelidfjeld

Vei, Snø, Hest, Gutt, Skysskar, vognmann, kusk, Tunnel, Hestekjøretøy, Karjol

Fotografi ubb-kk-1622-09630a

Knud Knudsen

Parti fra Midtlæger paa Haukelidfjeldet

Fjell, Vei, Seter, Hestekjerre, Geit, Budeie

Fotografi ubb-kk-2127-0622

Knud Knudsen

Parti af Haukelidfjeld

Ulevåvatn

Fjell, Vei, Vann

Fotografi ubb-kk-1622-08876

Knud Knudsen

Haukelidsæter.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-kk-2127-0627

Knud Knudsen

Haukelidsæter.

Fjell, Vei, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-2127-0630

Atelier KK

Hauklidfjeld

Fjell, Postkort

Fotografi ubb-kk-pk-1156

Knud Knudsen

Parti af Haukelidfjeldet - II

Del av panorama-0636 - I

Fjell, Fjellvidde

Fotografi ubb-kk-2127-0637

Knud Knudsen

Mitlæger fra Haukelidfjeld

Seter, Mann, Barn i arbeid, Skysskar, vognmann, kusk, Stolkjerre

Fotografi ubb-kk-1622-08874

A. Christophersen

[Haukelifjell, Dyrskar]

Bygging av telegraflinjen mellom Odda og Røldal

Landskap, Telegrafstolpe, Telegraflinje

Fotografi ubb-kk-ndx-0200

Knud Knudsen

Haukelidsæter og Kistenuten -II

Del av panorama-0631-I

Fjell, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-0632

Knud Knudsen

Dyrskar, Høieste Punkt af Veien over Haukelidfjeldet.

Fjellvidde

Fotografi ubb-kk-1318-3263

Knud Knudsen

Parti af Haukelidfjeldet-II

Fjell, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-0619

Knud Knudsen

Parti fra Midtlæger paa Haukelidfjeldet

Fjell, Vei, Seter, Geit, Tine, Skysskar, vognmann, kusk, Budeie

Fotografi ubb-kk-2127-0621

Knud Knudsen

[Parti Mellem Botten og Haukelid, Telemarken]

Fjell, Vann

Fotografi ubb-kk-nc-8890

Knud Knudsen

Parti af Haukelidfjeldet.

Fjell, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-3256

Knud Knudsen

Dyrskar, Høieste Pungt af veien over Haukelidfjeldet

Fjell, Elv

Fotografi ubb-kk-2127-0625

Knud Knudsen

Parti fra Midtlæger paa Haukelidfjeld

Fjell, Vei, Seter, Hestekjerre, Budeie

Fotografi ubb-kk-1318-3260

Jørgen Grundtvig-Olsen

Østenom Haukelisæter

1906-07-14

Landskap

Fotografi ubb-go-b-0231b-pge

Knud Knudsen

Parti af Haukelidfjeldet - I

Del af panorama - 0635-II

Fjell, Fjellvidde, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-0634

Knud Knudsen

[Dyrskar på Haukeli]

Bygging av telegraflinjen mellom Odda og Røldal

Landskap, Telegrafstolpe, Telegraflinje

Fotografi ubb-kk-ndx-0190

Atelier KK

Hauklidfjeld

Fjell, Vei, Postkort, Vann

Fotografi ubb-kk-pk-1158

Knud Knudsen

Parti fra Haukelidsæter - II

Landskap

Fotografi ubb-kk-1318-3274

Knud Knudsen

Parti af Dyrskar, Haukelidfjeld

Landskap

Fotografi ubb-kk-1622-09633b

Mittet & Co.

Snetunel. Haukelidfjeld

u.å.

Fjell, Snø, Postkort, Vinter, Skysskar, vognmann, kusk, Tunnel, Karjol

Postkort ubb-bs-pkn-00488

Knud Knudsen

Parti af Haukelidfjeldet.

Fjell, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-3261

Knud Knudsen

Haukelid Bro, Telemarken

Bro, Elv

Fotografi ubb-kk-1622-08891

Knud Knudsen

Parti af Haukelidfjeldet-I

Opp mot Svandalsflona

Fjell, Vei, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-0618

Atelier KK

Hauklidfjeld

Fjell, Vei, Postkort

Fotografi ubb-kk-pk-1155

Knud Knudsen

Parti fra Haukelidfjeldet mod Røldal.

Fjell, Vei, Elv

Fotografi ubb-kk-1318-3255

Atelier KK

Fjelstuen Svandalsflona 1080 m.o.h

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Buss, Geit

Fotografi ubb-kk-pk-7812

Knud Knudsen

Parti af Haukelidfjeldet.

Fjell, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-3262

Jørgen Grundtvig-Olsen

Botnen. (Haukelifjeld)

1905-07-14

Hest, Gård, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-go-b-0229-pge

Knud Knudsen

Parti fra Haukelidsæter - II

Fjell, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-3269

Jørgen Grundtvig-Olsen

Ved Kjelavand. Haukelifjeld

1906-07-14

Landskap

Fotografi ubb-go-b-0230

Knud Knudsen

Parti fra Haukelidsæter.

Fjell, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Stabbur

Fotografi ubb-kk-1318-3265

Jørgen Grundtvig-Olsen

Eikelitjernet. Haukelifjeld

1906-07-14

Landskap, Vann

Fotografi ubb-go-b-0228-pge

Jørgen Grundtvig-Olsen

Ved Kjelavand. Haukelifjeld

1906-07-14

Landskap

Fotografi ubb-go-b-0230-pge

Atelier KK

Hauklidfjeld

Fjell, Vei, Motorsykkel, Postkort, Vann

Fotografi ubb-kk-pk-1159

Atelier KK

Hauklidfjeld

Fjell, Postkort, Vann

Fotografi ubb-kk-pk-1160

Knud Knudsen

Parti af Dyrskar, Haukelidfjeld

Landskap

Fotografi ubb-kk-1622-09633a

Marthinius Skøien

[Haukelisæter]

Haukelisæter

Fjell, Seter, Ku, Vann

Fotografi ubb-bros-05721

Knud Knudsen

Haukelidsæter og Kistenuten -I

Del av panorama-0632-II

Fjell, Vei, Vann, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-2127-0631

Atelier K. Knudsen

Fra Haukelidfjeld

Landskap

Fotografi ubb-kk-pk-1994

Atelier K. Knudsen

Fra Hauklidfjeld

Landskap, Vei, Bil, Car

Fotografi ubb-kk-pk-1984

Knud Knudsen

Parti fra Haukelidsæter- I

Fjell, Vei, Vann, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-1318-3268

Atelier KK

Hauklidfjeld

Fjell, Postkort, Vann

Fotografi ubb-kk-pk-1157

Knud Knudsen

Parti af Haukelidfjeldet-I

Del af panorama-0637-II

Fjell, Fjellvidde, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-0636

Knud Knudsen

[Haukelifjell, Dyrskar]

Bygging av telegraflinjen mellom Odda og Røldal

Landskap, Telegrafstolpe, Telegraflinje

Fotografi ubb-kk-ndx-0203

Ralph L. Wilson

Station over Austmandlid. (Svandalsflona]

Tur over Odda, Seljestadjuvet,Røldal,Austmandlien til Haukelisæter, gjennom Suldal til Stavanger 1907. Svandalsflona, DNT sin første hytte på Haukeli.

Fjell, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-wil-m-082

Knud Knudsen

Parti af Haukelidfjeldet

Tatt fra toppen av Stavspiggen ca.600 m vest for Svandalsflona, Røldal

Fjell, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-0615

Knud Knudsen

Parti fra Haukelidsæter - I

Fjell, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-3273

Jørgen Grundtvig-Olsen

Østenom Haukelisæter

1906-07-14

Landskap

Fotografi ubb-go-b-0231a-pge

Knud Knudsen

Parti af Haukelidfjeldet- I

Tatt fra Stavspiggen ca. 600 m vest fro Svandalsflona, Røldal. Retning østover

Fjell, Vei, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-3257

Knud Knudsen

Parti af Haukelidfjeldet- I

Fjell, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-3271

Astrid Monssen

1925. Over Haukelifjeld.

Landskap, Fjell, Fjellvidde

Fotografi ubb-bs-fol-01797-025-a

Knud Knudsen

Tunnellen i Dyrskar, Haukelidfjeld

Fjell, Tunnel, Karjol

Fotografi ubb-kk-1622-09631

Knud Knudsen

Parti af Haukelidfjeldet, mod Røldal

Ved Tarjebudalen

Fjell, Vei, Elv

Fotografi ubb-kk-2127-0616

Knud Knudsen

Parti af Haukelidfjeldet - II

Del av panorama - 0634-I

Fjell, Vei, Fjellvidde, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-0635