Knud Knudsen

Parti fra Voksli i Telemarken

Fjell, Vei, Gård, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-0606

Knud Knudsen

Stabur paa Haukelidsæter.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Stabbur

Fotografi ubb-kk-1318-3267

Knud Knudsen

Stabur (fra 1725) paa Hæggestøl, Telemarken.

Hestekjøretøy, Loft

Fotografi ubb-kk-1318-3282

Knud Knudsen

Parti ved Leirlebro, Telemarken

Mann, Skog

Fotografi ubb-kk-ns-0788

Knud Knudsen

Bottens Hotel, Telemarken.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Uthus, Flaggstang

Fotografi ubb-kk-2127-0638

Knud Knudsen

Stabur paa Hustveit i Telemarken

Loft og Stabbur på Hustveit i Vinje

Kvinne, Stabbur, Skigard, Loft, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-1318-0619

Knud Knudsen

Vinje Kirke og Præstegaard, Telemarken.

Vei, Gård, Prestegård, Skigard

Fotografi ubb-kk-2127-0644

Knud Knudsen

Parti fra Ulsklev i Telemarken

Landskap, Vei, Skog

Fotografi ubb-kk-1318-0618

Hans Henrik Reusch

For arkæologerne?

Arkeologi

Artikkel ubb-tskr-naturen-1901-01-06

Knud Knudsen

Parti fra Botten, Telemarken

Botn skysstasjon. Eier Aslak Gunnarsson drev skysstasjon der alt fra 1864. Loftet stod opprinnelig på Edland.

Vei, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Stabbestein, Loft, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-2127-1371

Knud Knudsen

Hauklidbro, Telemarken

Fjell, Bro, Elv

Fotografi ubb-kk-2127-1374

Knud Knudsen

Parti fra Telemarken

Fjell, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-0610

Knud Knudsen

Parti mellem Botnen og Haukelid i Telemarken.

Knudsens mørkeromstelt kan sees i veisvingen midt i bildet

Fjell, Vei, Vann, Stabbestein, Mørkeromstelt

Fotografi ubb-kk-1318-0609

Knud Knudsen

Parti ved Botnen i Telemarken.

Fjell, Vei, Gård, Vann, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-1318-0611

Knud Knudsen

Parti ved Hustveit i Telemarken

Elv, Skog

Fotografi ubb-kk-1318-0620

Knud Knudsen

Asmundpladsen, Vinje i Telemarken

Bardomsheimen til dikteren Aasmund Olavsson Vinje

Fjell, Gård, Skog, Husmannsplass

Fotografi ubb-kk-1318-0628

Knud Knudsen

Haukelidsæter.

Fjell, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Stabbur

Fotografi ubb-kk-1318-3264

Knud Knudsen

Stabur paa Haukelidsæter

Stol, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme, Stabbur, Gardiner

Fotografi ubb-kk-1622-08880

Catharine Hermine Kølle

'Grungedalen og Haukeli i Tellemarken'

Grungedal i Vinje kommune. Trolig malt i siste del av 1840-årene.

Prospekt, Akvarell, Malerkunst

Maleri ubm-bf-diby-000516

Knud Knudsen

Haukelidsæter.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-kk-2127-0627

Knud Knudsen

Haukelidsæter.

Fjell, Vei, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-2127-0630

Knud Knudsen

Asmundspladsen, Telemarken (A.O. Vinjes Fødested)

Husmannsplass

Fotografi ubb-kk-ns-0783

Knud Knudsen

Hyllandsfossen i Telemarken.

Foss, Tømmer

Fotografi ubb-kk-2127-0647

Knud Knudsen

Haukelidsæter og Kistenuten -II

Del av panorama-0631-I

Fjell, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-0632

Knud Knudsen

Parti mellem Voksli og Grungedal i Telemarken.

Vei, Bro, Elv

Fotografi ubb-kk-1318-0613

Knud Knudsen

Stabur paa Hustveit i Telemarken

Kvinne, Stabbur, Tregrind, Skigard, Loft, Trekjørel, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-1318-0631

Knud Knudsen

[Parti Mellem Botten og Haukelid, Telemarken]

Fjell, Vann

Fotografi ubb-kk-nc-8890

Catharine Hermine Kølle

'Grungedalen og Haukeli i Tellemarken'

Grungedal i Vinje kommune. Trolig malt i siste del av 1840-årene.

Prospekt, Akvarell, Malerkunst

Maleri ubm-bf-diby-000515

Knud Knudsen

Parti fra Botten, Telemarken

Loftet på Botn skysstasjon stod opprinnelig på Edland

Vei, Mann, Vann, Steinmur, Stabbestein, Loft, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-ndx-0235

Knud Knudsen

Udsigt fra Ulsklev ved Smørklep, Telemarken

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-ns-0781

Knud Knudsen

Udsigt fra Ulsklev ved Smørklep, Telemarken

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-ns-0782

Knud Knudsen

Stabur paa Hustveit, Telemarken

Gård, Stabbur, Torvtak

Fotografi ubb-kk-ns-0785

Knud Knudsen

Parti Mellem Botnen og Midtveit,Telemarken

Foss, Vann, Kvernhus

Fotografi ubb-kk-1318-3278

Knud Knudsen

Parti af Haukelidsæter.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Stabbur

Fotografi ubb-kk-2127-0628

Knud Knudsen

Stabur paa Haukelidsæter.

Mann, Stabbur

Fotografi ubb-kk-2127-0629

Knud Knudsen

Vinje Kirke og Præstegaard i Telemarken

Kirken i Vinje er bygd av Jarand Åmotsdal. Den er en korskirke i empire- og senbarokk-stil. Kirken ble restaurert i 1932. Henrik Sørensen har malt altertavlen.

Fjell, Kirke, Vei, Gård, Vann, Stige, Prestegård, Skigard

Fotografi ubb-kk-1318-0630

Knud Knudsen

Parti fra Haukelidsæter - II

Fjell, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-3269

Knud Knudsen

Parti fra Botten, Telemarken

Loftet på Botn skysstasjon stod opprinnelig på Edland

Vei, Mann, Vann, Steinmur, Stabbestein, Loft, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-2127-1372

Knud Knudsen

Et Stabur paa Mittveit, Voksli i Telemarken.

Loft, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-1318-0612

Knud Knudsen

Parti fra Haukelidsæter.

Fjell, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Stabbur

Fotografi ubb-kk-1318-3265

Knud Knudsen

Parti ved Leirlebro, Telemarken

Skog, Sti

Fotografi ubb-kk-ns-0789

Underwood & Underwood

Gossip at a wayside inn at Botten overlooking the Voxli Lake - view towards the Haukeli Mts., Norway

Vågslivatn ved Botn i Vinje, Telemark. Kortnummer: (28)-627-

Landskap, Kvinne, Fjell, Snø, Gård, Kulturlandskap, Norske folkedrakter, Innsjø, Kvinnebunad, Stereoskopfotografi, Stabbur, Forkle, Trebygning, Dal, Torvtak

Fotografi ubb-bs-ok-19927-038

Knud Knudsen

Haukelidsæter og Kistenuten -I

Del av panorama-0632-II

Fjell, Vei, Vann, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-2127-0631

Knud Knudsen

Hyllandsfossen i Telemarken.

Hyllandsfoss er en 55 m høy foss i Tokke, Vinje kommune

Foss, Skog

Fotografi ubb-kk-1318-0621

Knud Knudsen

Asmundpladsen, Vinje i Telemarken

Dikteren Aasmund Olavsson Vinje sitt barndomshjem.

Fjell, Vei, Skog, Husmannsplass

Fotografi ubb-kk-1318-0629

Knud Knudsen

Haukelidsæter.

Fjell, Vei, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-kk-2127-0626

Knud Knudsen

Parti fra Haukelidsæter- I

Fjell, Vei, Vann, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-1318-3268

Knud Knudsen

Stabur paa Haukelidsæter.

Fjell, Hest, Mann, Stabbur

Fotografi ubb-kk-1318-3266

Knud Knudsen

Parti ved Leirlebro, Telemarken

Trebro, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-ns-0786

Knud Knudsen

Parti mellem Botnen og Haukelid i Telemarken

Vei, Gutt, Vann, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-1318-0608

Knud Knudsen

Parti nær Botn, Telemarken

Fjell, Vei, Vann, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-2127-1373

Knud Knudsen

Skydsskifte Hæggestøl, Telemarken

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Loft, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-2127-0642

Knud Knudsen

Hyllandsfossen i Telemarken.

Foss, Tømmer

Fotografi ubb-kk-2127-0648