Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Fiskeindustri, Mann, Man, Flag, Flagg, Tønne

Fotografi ubb-bs-ok-21419

Ukjent

[Transport av jernbanevogn utover Festningskaien]

Transport av jernbanevogn utover Festningskaien

Hest, Jernbanevogn, Transportvogn

Fotografi ubb-bros-00899

Atelier KK

[Oversiktsbilde over Festningskaien]

By- og småsteder, Cities and villages, Havn, Oversiktsbilde, Overview, Kaianlegg

Fotografi ubb-kk-nssx-011

Atelier KK

Bergen: Valkendorftårn og Håkonshallen

Postkort, Bygninger, By- og småsteder, Cities and villages, Dampskip, Tårn, Havn, Festning, Kaianlegg, , Hall, Turistskip

Fotografi ubb-kk-pk-1630

Atelier KK

[Bergenhus festning]

Havn, Festning, Kaianlegg, Fjordabåt

Fotografi ubb-kk-n-x-00011

Rolf Norvin

[Festningskaien og Bradbenken sett fra Kløverhuset, Strandkaien]

1944-04-20

Oversiktsbilde, Overview, Festning, Fjordabåt, Husruin

Fotografi ubb-ohk-007-048

Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Bygninger, Fiskeindustri, Mann, Man, Byggeplass, Building site, Stillas, Bygningsarbeider

Fotografi ubb-bs-ok-21405

Atelier KK

[Gatefeier og renovasjonsvogn]

Brostein, Kost, Offentlige kontorer, Gatefeier, Renovasjonsvogn

Fotografi ubb-kk-n-395-014

Enoch Djupdræt

[Havnen i Bergen]

Havnen i Bergen

Skip, Oversiktsbilde, Overview, Festning, Kaianlegg, Kiosk, Havneskur, Havnelager

Fotografi ubb-dju-bx-0536

Bergen - Tyskebryggen og Tyskekirken

Postkort, Kaianlegg, Jekt

Fotografi ubb-bros-00735

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Festningskaien]

Gatelys, Kontorbygg, Mann, Man, Kaianlegg

Fotografi ubb-bros-01079

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bradbenken. Festningskaien. Bergenhus]

1965-07-18

Bradbenken. Festningskaien. Bergenhus

Flyfoto, Aerial photo, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Rederi, Bank, Oversiktsbilde, Overview, Festning, Kaianlegg, Dampskipsselskap

Fotografi ubb-w-f-154835

K. Knudsen & Co.

Bergen: Fæstningskaien

D/S Finmarken

Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Dampskip, Tårn, Havn, Kaianlegg, Havnebod

Fotografi ubb-kk-pk-0790b

Leif M. Endresen

[Eksplosjonen sett fra Nordnes]

1944-04-20

Eksplosjonen sett fra Nordnes

Oversiktsbilde, Overview, Husruin, Skipsvrak

Fotografi ubb-ohk-004-004

Knud Knudsen

S.S. Mira

Håkonshallen

By- og småsteder, Cities and villages, Dampskip, Kaianlegg

Fotografi ubb-kk-2127-1779

Knud Knudsen

Bergen: Haakons Hallen

By- og småsteder, Cities and villages, Festning, Gasslykt

Fotografi ubb-kk-1622-09844

Ukjent

[Nordfarer. Walkendorfskaien]

Robåt, Havn, Jekt

Fotografi ubb-bs-fol-01038-020b

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen

1955-06-02

Bergen sentrum

Flyfoto, Aerial photo, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-080760

Rolf Norvin

ubb-ohk-024-009

1944-04-20

Bergenhus, B.D.S., Nordenfjeldske og Bryggen tatt fra Kløverhuset, Strandkaien.

Festning

Fotografi ubb-ohk-024-009

Ukjent

[Festningskaien med Havnevesenets byggning i bakgrunnen.]

1944-04-20

Festningskaien med Havnevesenets byggning i bakgrunnen.

Ruiner, Kaianlegg, Husruin, Skipsvrak

Fotografi ubb-ohk-019-072

Olai Schumann Olsen

[Håkonshallen, Bergenhus, Festningskaien]

Håkonshallen, Bergenhus, Festningskaien

Festning, Kaianlegg, Brostein, Steinmur

Fotografi ubb-so-0923

Meyer & Nicolaysen

Billeder fra Sangertoget: Ankomsten til Bergen.

1863-06-16

Etter fotografi av Meyer & Nicolaysen. Fra Illustreret Nyhedsblad side 127, årgang 12.07.1863

Skip, Xylografi, Crowd, Folkemengde, Sangerstevne, Hjuldamper

Fotografi ubb-bs-ok-19852

Atelier K. Knudsen

[Bradbenken etter eksplosjonsulykken 1944]

1944-04-20

Bradbenken etter eksplosjonsulykken 1944

Ruiner

Fotografi ubb-kk-n-428-025

Knud Knudsen

S.S. Kong Harald

Båt, Håkonshallen

By- og småsteder, Cities and villages, Dampskip, Festning, Kaianlegg

Fotografi ubb-kk-2127-1781

Ukjent

ubb-ohk-022-087

1944-04-20

Båter ødelagt og slengt opp på land av lufttrykket, flodbølgen etter eksplosjonen.

Skipsvrak

Fotografi ubb-ohk-022-087

Atelier KK

Bergen: Fæstningskaien med Haakonshallen.

Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Dampskip, Havn, Kaianlegg, Lekter, Havneskur, , Hall

Fotografi ubb-kk-pk-0902

Ukjent

[Festningskaien / Bontelabo]

Gatelys, Crowd, Folkemengde, Kaianlegg

Fotografi ubb-bs-ok-05178

Ukjent

[D/S "Rogaland". Nykirken i bakgrunnen.]

1944-04-20

D/S "Rogaland". Nykirken i bakgrunnen.

Kaianlegg, Skipsvrak

Fotografi ubb-ohk-020-004

Atelier K. Knudsen

Bergen

Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Dampskip, Havn, Festning, Kaianlegg

Fotografi ubb-kk-pk-2395

Atelier KK

Bergen: Walkendorfstaarn og Haakonshallen.

Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Slottsbygning, Tårn, Festning, Personbil, Tønne, Havneskur

Fotografi ubb-kk-pk-2105

Fæstningskaien-Bergenhus 7.juni 1921

1921-06-07

Hest, Dampskip, Festning, Flag, Flagg, Kaianlegg, Trekasse, Tønne, Havneskur

Fotografi ubb-bros-01081

Atelier KK

Festningskaien, Bergen

Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Passasjerskip, Kaianlegg, Tønne, Fraktefartøy, Fjordabåt, Havneskur

Fotografi ubb-kk-pk-5118

Atelier KK

[Bergen fra Havnen]

Bergen fra Havnen

Skip, By- og småsteder, Cities and villages, Festning

Fotografi ubb-kk-pk-7391

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen

1955-06-02

Bryggen

Skip, Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-080730

Ralph L. Wilson

Fra Fæstningskaien

D/S "Lyra", BDS

Mann, Man, Spaserstav/stokk, Kran, Fjordabåt, Mannsklær

Fotografi ubb-wil-a-304

Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Bygninger, Fiskeindustri, Mann, Man, Byggeplass, Building site, Stillas, Bygningsarbeider

Fotografi ubb-bs-ok-21409

Knud Knudsen

Bergenhus Festning.

By- og småsteder, Cities and villages, Dampskip, Tradisjonelle båttyper, Festning, Kaianlegg

Fotografi ubb-kk-2127-0143

Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Bygninger, Fiskeindustri, Mann, Man, Byggeplass, Building site, Stillas, Bygningsarbeider

Fotografi ubb-bs-ok-21404

Oppi kortforlag

Bergen. Walkendorfstaarn og Haakonshallen

Kortnummer 7

Skip, Postkort, Festning, Kaianlegg

Postkort ubb-bs-pkb-00423

Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Fiskeindustri, Mann, Man, Byggeplass, Building site, Stillas

Fotografi ubb-bs-ok-21403

Atelier K. Knudsen

[Bradbenken etter eksplosjonsulykken 1944]

1944-04-20

Bradbenken etter eksplosjonsulykken 1944

Ruiner

Fotografi ubb-kk-n-428-009

Widerøe's Flyveselskap A/S; N. Romnæs

Bergen, regulering-Festningskaien

1937-08-30

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-005105

Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Fiskeindustri, Mann, Man, Byggeplass, Building site, Stillas, Jernbaneskinner

Fotografi ubb-bs-ok-21416

Atelier K. Knudsen

[Festningskaien etter eksplosjonsulykken 1944]

1944-04-20

Festningskaien etter eksplosjonsulykken 1944

Havn, Forlis, Festning, Ruiner, Kaianlegg, Skipsvrak

Fotografi ubb-kk-n-428-001

Atelier KK

[Gatefeier og renovasjonsvogn]

Brostein, Kost, Offentlige kontorer, Gatefeier, Renovasjonsvogn

Fotografi ubb-kk-n-395-015

[Hjelpemannskaper på Festningskaien.]

1944-04-20

Hjelpemannskaper på Festningskaien.

Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Det Sivile Luftvern, Hjelm

Fotografi ubb-bs-fol-00162-023r

Knud Knudsen

S. S. Neptun

Robåt, Dampskip, Festning, Kaianlegg

Fotografi ubb-kk-2127-1613

Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Bygninger, Fiskeindustri, Mann, Man, Byggeplass, Building site, Stillas, Bygningsarbeider

Fotografi ubb-bs-ok-21406

Olai Schumann Olsen

["M/S Stella Polaris" ved Festningskaien]

"M/S Stella Polaris" ved Festningskaien

Gatelys, By- og småsteder, Cities and villages, Dampskip, Kaianlegg, Lastebil, Brostein, Trikkeskinner

Fotografi ubb-so-0182

K. Nyblin

[Festningskaien]

Festningskaien

Arkitektur og byggeskikk, Kaianlegg, Tønne, Sekk

Fotografi ubb-bs-q-00820-003

Ukjent

[Skoltegrunnskaien]

Skoltegrunnskaien

Oversiktsbilde, Overview, Kaianlegg

Fotografi ubb-bs-ok-11904

Knud Knudsen

S.S. Capella

Skip, Bygninger

Fotografi ubb-kk-1622-09291

Knud Knudsen

S. S. Sverre Sigurdssøn

"Beffen"?

Robåt, By- og småsteder, Cities and villages, Dampskip, Ferge, Kaianlegg

Fotografi ubb-kk-2127-1616

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fetningskaien. Bradbenken]

1969-10-02

Fetningskaien. Bradbenken

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Festning, Kaianlegg

Fotografi ubb-w-f-203082

Atelier KK

Bergen: Haakonshallen og Walkendorftårn

Postkort, Fiskebåt, By- og småsteder, Cities and villages, Dampskip, Havn, Kaianlegg, Fjordabåt

Fotografi ubb-kk-pk-2159

Ukjent

Bergen Eksplosjonsdagen 20 apr. 1944

1944-04-20

Festningskaien

Skipsvrak

Fotografi ubb-ohk-012-009

Leif Larsen

[M/S Bataan og Bertrand ved kai]

Festningskaien??

Passasjerskip, Kaianlegg, Kran, Fjordabåt

Fotografi ubb-bs-ok-20275

Bergenhus 7.juni 1921

1921-06-07

Nordre bastion er Flaggpynten hvor flaggene heises.

Sykkel, Festning, Gutt, Boy, Havneskur

Fotografi ubb-bros-00630

Widerøe's Flyveselskap A/S

[BDS. Bradbenken. Festningskaien]

1963-06-06

BDS. Bradbenken. Festningskaien

Flyfoto, Aerial photo, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Rederi, Bank, Oversiktsbilde, Overview, Festning, Dampskipsselskap

Fotografi ubb-w-f-109239

Atelier KK

[Festningskaien etter eksplosjonsulykken 20 april 1944]

1944-04-20

Ruiner, Kaianlegg

Fotografi ubb-kk-n-428-292

Ukjent

[Fra eksplosjonsulykken 1944]

1944-04-20

Fra eksplosjonsulykken 1944

Ferge, Ruiner, Kaianlegg

Fotografi ubb-bs-ok-16408

Knud Knudsen & Co.

Bergen: Festningskaien

By- og småsteder, Cities and villages, Dampskip, Kaianlegg, Havnebod, Brostein, Kran, Arbeidsdoning

Fotografi ubb-kk-ns-2116

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fetningskaien. Bradbenken]

1963-09-19

Fetningskaien. Bradbenken

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-129866

Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Skip, Fiskeindustri, Mann, Man, Byggeplass, Building site, Stillas

Fotografi ubb-bs-ok-21415

Knud Knudsen

S.S. Mercur

Båt, Håkonshallen

By- og småsteder, Cities and villages, Dampskip, Festning, Kaianlegg

Fotografi ubb-kk-2127-1780

Leif Larsen

[Statsraad Lehmkuhl]

Seilskip, Kaianlegg, Skoleskip

Fotografi ubb-bs-ok-20250

Ukjent

[Ved Bradbenken dagen etter.]

1944-04-20

Ved Bradbenken dagen etter.

Kaianlegg, Skipsvrak

Fotografi ubb-ohk-018-065

Atelier KK

[D/S "Lindaas", Lindås & Masfjordens D/S]

D/S "Lindaas", Lindås & Masfjordens D/S

Rederi, Dampskip, Fjordabåt, Dampskibsekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-306-111

Atelier K. Knudsen

Bergen- Fløibanen.

Bakenden på skipet "Rio de Janeiro" fra Trondhjem sees i forgrunnen

Skip, Postkort, Bygninger, By- og småsteder, Cities and villages, Flag, Flagg, Kaianlegg, Havnebod, , Hall

Fotografi ubb-kk-pk-1339

Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Bygninger, Fiskeindustri, Mann, Man, Byggeplass, Building site, Stillas, Bygningsarbeider

Fotografi ubb-bs-ok-21407

K. Knudsen & Co.

Festningskaien 1916

Dampskip, Kaianlegg, Tønne, Lossing

Fotografi ubb-kk-m-070

Leif Larsen

[Jageren KNM Bergen D304 på vei til kai]

Skip, Bil, Car, Krigsskip, Flag, Flagg, Kaianlegg, Personbil, Jager

Fotografi ubb-bs-ok-20284

Gustav Brosing

Festningskaien fotografert mot Rothaugen

Skip, Oversiktsbilde, Overview, Lager

Fotografi ubb-bros-01224

Ukjent

[Bergen havn]

Trolig fotografert av Lauritz Bekker Larsen.

Robåt, Dampskip, Havn, Mann, Man, Kaianlegg, Pram, Kran

Fotografi ubb-bros-02704

Ole Irgens

[Skip ved Festningskaien]

Skip, Kaianlegg

Fotografi ubb-bs-ok-02190-001

Atelier KK

[D/S Fragtemand III]

Oppdragsgiver: Samuelsen. Fragtemand III ble solgt til A/S Stensund i 1939

Fjell, Dampskip, Havn, Flag, Flagg, Kaianlegg, Sjø, Havneskur

Fotografi ubb-kk-n-398-068

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Festningskaien]

1967-06-12

Festningskaien

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-176848

ubb-w-f-009508b

1960-07-04

Flyfoto, Aerial photo, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Festning, Kaianlegg

Fotografi ubb-w-f-009508b

Leif M. Endresen

[Eksplosjonsulykken sett fra Nordnes.]

1944-04-20

Eksplosjonsulykken sett fra Nordnes.

Husruin, Skipsvrak

Fotografi ubb-ohk-004-016

Atelier K. Knudsen

[Festningskaien etter eksplosjonsulykken 1944]

1944-04-20

Festningskaien etter eksplosjonsulykken 1944

Ruiner

Fotografi ubb-kk-n-428-036

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Koengen. Bontelabo. Festningskaien]

1970-08-24

Koengen. Bontelabo. Festningskaien

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Festning

Fotografi ubb-w-f-204913

Ukjent

[Festningskaien]

Dampskip, Mann, Man, Kaianlegg, Håndkjerre, Landgang

Fotografi ubb-bs-ok-04893-002

Ukjent

Sommer 26. Mottagelsen av Roald Amundsen i Bergen

Etter "Norge"-ekspedisjonen

Crowd, Folkemengde, Polarekspedisjon

Fotografi ubb-bs-ok-20638

Ukjent

[Festningskaien]

Festningskaien

By- og småsteder, Cities and villages, Dampskip, Kaianlegg, Tønne

Fotografi ubb-bs-ok-11899

Atelier KK

Bergen-Haakonshallen, Walkendorfstaarn

Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Festning, Kaianlegg, , Hall

Fotografi ubb-kk-pk-2058

Ukjent; Knud Knudsen

Sangerfesten

Sangerskipet ankommer Bergen. Sangerfesten 1863, se nesten likt bilde av Meyer & Nicolaysen Bs-fol-01730 og UiO: Sangerskipet legger til Festningskaien. .. Den norske studentsangerforenings ankomst til femte alminnelige sangerfest i Bergen 1863. Fotograf ukjent MUV ...

Slottsbygning, Dampskip, Festning, Hjuldamper

Fotografi ubb-kk-m-078

[B.D.S. og "Rogaland" i hopen mellom Festningskaien og Bradbenken.]

1944-04-20

Skipsvrak

Fotografi ubb-ohk-017-016

Atelier KK

[Bensinstasjon på Festningskaien]

Bensinstasjon, Personbil, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel

Fotografi ubb-kk-n-302b-032

Ukjent

Sommer 1924. Skoltegrundskaien, Bergen, fra Håkonshallen

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Kaianlegg, Havneskur

Fotografi ubb-bs-ok-20644

Ukjent

[Kaianlegg]

Trolig området rundt Dreggen/ Festningskaien

Dampskip, Kaianlegg, Tønne

Fotografi ubb-bs-ok-04893-001

Enoch Djupdræt

[Festningskaien/Bradbenken, Bergen.]

Festningskaien/Bradbenken, Bergen.

Skip, Festning, Kaianlegg, Fotospøkelse, Havnelager

Fotografi ubb-dju-bx-0256

Atelier KK

[Bergenhus festning]

Havn, Festning, Kaianlegg, Fjordabåt

Fotografi ubb-kk-n-x-00012

Atelier KK

Bergen- Fra Havnen.

Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Havn

Fotografi ubb-kk-pk-2818

K. Knudsen & Co.

Bergen- Haakonshallen og Fæstningskaien.

Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Slottsbygning, Festning, Kaianlegg, , Hall

Fotografi ubb-kk-pk-0815

[Fra eksplosjonsulykken 1944]

1944-04-20

Fra eksplosjonsulykken 1944

Ruiner

Fotografi ubb-bros-07545

Ukjent

[Bergen havn]

Robåt, Havn, Roer

Fotografi ubb-bs-ok-20944

Atelier KK

[Fortsatt spor etter eksplosjonsulykken]

1947-06-06

Kaianlegg, Gjenreising og sanering, Husruin, Fotospøkelse

Fotografi ubb-kk-n-427-069

Olai Schumann Olsen

[Skip ved Festningskaien]

Skip ved Festningskaien

By- og småsteder, Cities and villages, Dampskip, Kaianlegg, Fraktefartøy, Fjordabåt

Fotografi ubb-so-0852

Olai Schumann Olsen

[Festningskaien]

Festningskaien

Robåt, By- og småsteder, Cities and villages, Dampskip, Festning, Kaianlegg, Fjordabåt

Fotografi ubb-so-0181

Knud Knudsen

Bergenhus Fæstning.

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Festning

Fotografi ubb-kk-2127-0086