Diplom datert 1541, 14. mars. Bergenhus (Bergen)

1541-03-14

Høvedsmann Tord Rød i Bergen bygsler bort en grunn som kaltes Buklergrunn i Hollenderstredet i Bergen til byfogd Anders Mattissøn og hans hustru Gennit Jonsdatter for to Bergerylden i årlig grunnleie. Cfr. brev av 6/3 ...

1500-tallet, Diplomer, Leieforhold

Diplom ubb-diplom-0212

Atelier KK

[Parti fra Bergen sett fra Fløien]

Kirke, Fjord, Bolighus, Havn, Oversiktsbilde, Forretningsgård, Våg

Fotografi ubb-kk-n-207-006a

Johannes Bøe

Brev fra Johannes Bøe til Haakon Shetelig. 1944.

1944-12-18

Håndskrevet brev fra Johs. Bøe til Haakon Shetelig. Brev med julehilsen. Bøe skriver også om ulike bygningers stand i Bergen, trolig knyttet til restaureringen etter eksplosjonsulykken 20. april 1944.

Brev, Arkeologi, Middelalderen, Bergen museum, Vikingtiden

Brev ubb-ms-1201-120-70

Ukjent

Fra nøytralitetsvakten i Bergen 1914

Soldat, Militæruniform, Festning

Fotografi ubb-bs-ok-05764-010

Atelier K. Knudsen

[Oversiktsbilde; Bergen sett fra Fjellveien]

Oversiktsbilde; Bergen sett fra Fjellveien

By- og småsteder, Postkort, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-pk-5174

Atelier KK

[Dræggens buekorps 75-års jubileum, 1931]

1931-05-13

Jubileum, Festning, Buekorpsgutter, Folkemengde, Fane

Fotografi ubb-kk-n-522-025

Ukjent

Bergenhus 7-juni-1921

1921-06-07

Hest, Mann, Håndkjerre, Hestekjøretøy, Postvesen

Fotografi ubb-thw-0292

Atelier KK

[Dræggens Buekorps , 75 år, 13.05.1931.]

1931-05-31

Kong Haakon kommer til jubileet.

Konge, Soldat, Militæruniform, Bowlerhatt, Jubileum, Festning, Offiser, Officer

Fotografi ubb-kk-n-522-034

Atelier KK

[Dræggens Buekorps , 75 år, 13.05.1931.]

1931-05-31

Gamlekarene marsjerer

Jubileum, Festning, Fane

Fotografi ubb-kk-n-522-004

Atelier KK

[Dræggens Buekorps , 75 år, 13.05.1931.]

1931-05-31

Kong Haakon ankommer jubileet

Konge, Bowlerhatt, Jubileum, Festning, Buekorpsgutter, Offiser, Officer, Sjakett

Fotografi ubb-kk-n-522-031

NO. XX

Kart over Bergen i XXVIII blade kart / optaget af Det PrivateOpmaalingskontor i Kristiania i maalestok 1:1000. - Maalestok 1:1000. -Kristiania, 1879-80. , med påført ny bebyggelse 1885 - 1890

Kart

Kart ubb-bs-fol-01809-020b

Atelier KK

[Dræggens buekorps 75-års jubileum, 1931]

1931-05-13

Gamlekare

Jubileum, Festning, Folkemengde, Fane

Fotografi ubb-kk-n-522-008

NO. XVIIII

Kart over Bergen i XXVIII blade kart / optaget af Det PrivateOpmaalingskontor i Kristiania i maalestok 1:1000. - Maalestok 1:1000. -Kristiania, 1879-80. , med påført ny bebyggelse 1885 - 1890

Kart

Kart ubb-bs-fol-01809-019b

Atelier KK

[Dræggens Buekorps , 75 år, 13.05.1931.]

1931-05-22

Dræggens Buekorps 75 år. Kong Håkon inspiserer buekorpsene på Bergenhus, 22.5.1931

Konge, Buekorps, Bowlerhatt, Jubileum, Festning, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform, Fane, Sjakett

Fotografi ubb-kk-n-522-029

Johannes Bøe

Brev fra Johannes Bøe til Haakon Shetelig. 1944.

1944-09-04

Håndskrevet brev fra Johs. Bøe til Haakon Shetelig.

Brev, Arkeologi

Brev ubb-ms-1201-120-62

Atelier KK

[Dræggens buekorps 75-års jubileum, 1931]

1931-05-13

Trommeslager, Jubileum, Festning, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform, Folkemengde, Tromme, Fane, 1. mai

Fotografi ubb-kk-n-522-018

Atelier KK

[Dræggens buekorps 75-års jubileum, 1931]

1931-05-13

Gamlekarene masjerer.

Jubileum, Festning, Folkemengde, Fane

Fotografi ubb-kk-n-522-026

Atelier KK

[Parti fra Bergen sett fra Fjellveien]

Kirke, Fjord, Bolighus, Havn, Oversiktsbilde, Forretningsgård, Fartøy, Våg

Fotografi ubb-kk-n-207-005a

Atelier KK

[Dræggens Buekorps , 75 år, 13.05.1931.]

1931-05-31

Soldat, Militæruniform, Bowlerhatt, Jubileum, Festning, Skilderhus, Flosshatt, Offiser, Officer

Fotografi ubb-kk-n-522-033

Atelier KK

[Dræggens Buekorps , 75 år, 13.05.1931.]

1931-05-31

Kong Haakon ankommer jubileet

Konge, Soldat, Militæruniform, Bowlerhatt, Jubileum, Festning, Buekorpsgutter, Offiser, Officer, Sjakett

Fotografi ubb-kk-n-522-032

Ukjent

[Foran Bergenhus festning.]

Foran Bergenhus festning.

Festning, Militærkjøretøy

Fotografi ubb-ohk-008-033

NO. XX

Kart over Bergen i XXVIII blade kart / optaget af Det PrivateOpmaalingskontor i Kristiania i maalestok 1:1000. - Maalestok 1:1000. -Kristiania, 1879-80.

Kart

Kart ubb-bs-fol-01809-020a

Atelier KK

[Dræggens buekorps 75-års jubileum, 1931]

1931-05-13

Jubileum, Festning, Buekorpsgutter, Folkemengde

Fotografi ubb-kk-n-522-024

Atelier KK

[Dræggens Buekorps , 75 år, 13.05.1931.]

1931-05-31

Jubileum, Festning, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform, Fane

Fotografi ubb-kk-n-522-005

Bergenhus med Valkendorfstaarn og Haakonshal, Norge

Festning

Fotografi ubb-bros-05324

Atelier KK

[Dræggens buekorps 75-års jubileum, 1931]

1931-05-13

Gamlekare

Jubileum, Festning, Folkemengde, Flosshatt, Fane

Fotografi ubb-kk-n-522-010

Atelier KK

[Dræggens buekorps 75-års jubileum, 1931]

1931-05-13

Jubileum, Festning, Folkemengde, Fane

Fotografi ubb-kk-n-522-015

Atelier KK

[Dræggens Buekorps , 75 år, 13.05.1931.]

1931-05-31

Dræggens Buekorps 75 år. Kong Håkon inspiserer buekorpsene på Bergenhus, 22.5.1931

Konge, Buekorps, Bowlerhatt, Jubileum, Festning, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform, Fane, Sjakett

Fotografi ubb-kk-n-522-029

Atelier KK

[Dræggens buekorps 75-års jubileum, 1931]

1931-05-13

Jubileum, Festning, Folkemengde, Fane

Fotografi ubb-kk-n-522-017

NO. XVIIII

Kart over Bergen i XXVIII blade kart / optaget af Det PrivateOpmaalingskontor i Kristiania i maalestok 1:1000. - Maalestok 1:1000. -Kristiania, 1879-80.

Kart

Kart ubb-bs-fol-01809-019a

Atelier KK

[Dræggens buekorps 75-års jubileum, 1931]

1931-05-13

Jubileum, Festning, Folkemengde, Fane

Fotografi ubb-kk-n-522-013

Atelier KK

[Dræggens buekorps 75-års jubileum, 1931]

1931-05-13

Jubileum, Festning, Buekorpsgutter, Folkemengde, Fane

Fotografi ubb-kk-n-522-022

Ukjent

[Kronprins Olav, arkitekt Fischer og professor Johs. Bøe på Bergenhus.]

Professor, Uniform, Arkitekt, Kronprins

Fotografi ubb-ohk-030-006

Atelier K. Knudsen

[Håkonshallen etter eksplosjonsulykken 1944]

1944-04-20

Håkonshallen etter eksplosjonsulykken 1944

Ruiner, Festning

Fotografi ubb-kk-n-428-013

Atelier KK

[Dræggens Buekorps , 75 år, 13.05.1931.]

1931-05-13

Drægenes buekorps 75 år. Kong Håkon inspiserer buekorpsene på Bergenhus, 22.5.1931

Konge, Buekorps, Bowlerhatt, Jubileum, Festning, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform, Offiser, Officer, Fane, Sjakett

Fotografi ubb-kk-n-522-028

Johannes Bøe

Brev fra Johannes Bøe til Haakon Shetelig. 1944.

1944-06-30

Håndskrevet brev fra Johs. Bøe til Haakon Shetelig.

Brev, Arkeologi

Brev ubb-ms-1201-120-61

Atelier KK

[Dræggens Buekorps , 75 år, 13.05.1931.]

1931-05-13

Kong Haakon på Bergenhus. Dræggen buekorps 75år, 22.5.1931 Kong Haakon ankommer jubileet

Konge, Soldat, Militæruniform, Gevær, Bowlerhatt, Jubileum, Festning, Skilderhus, Offiser, Officer, Vaktsoldat, Sjakett

Fotografi ubb-kk-n-522-030

Atelier KK

[Dræggens buekorps 75-års jubileum, 1931]

1931-05-13

Kong Haakon hilser jubilanten.

Konge, Soldat, Militæruniform, Jubileum, Festning, Offiser, Officer, Sjakett

Fotografi ubb-kk-n-522-027

Atelier KK

[Dræggens buekorps 75-års jubileum, 1931]

1931-05-13

Jubileum, Festning, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform, Folkemengde, Fane

Fotografi ubb-kk-n-522-019

Ukjent

[Bergenhus. Carl Bjørn Olsen til venstre.]

Bergenhus. Carl Bjørn Olsen til venstre.

Barn, Venner og venninner, Jente, Gutt, Sixpence, Matrosdress, Barnedress

Fotografi ubb-bs-ok-18461

Atelier KK

[Parti av Bergen sett fra Fjellveien]

Kirke, Fjord, Bolighus, Havn, Oversiktsbilde, Forretningsgård, Våg

Fotografi ubb-kk-n-207-008a

Atelier KK

[Dræggens buekorps 75-års jubileum, 1931]

1931-05-13

Jubileum, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform, Fane

Fotografi ubb-kk-n-522-002

Atelier KK

[Dræggens buekorps 75-års jubileum, 1931]

1931-05-13

Jubileum, Festning, Buekorpsgutter, Folkemengde, Fane

Fotografi ubb-kk-n-522-023

Atelier KK

[Parti av Bergen. Vågen]

Personbil, Fiskebåt, Havn, Oversiktsbilde, Varebil, Fjordabåt, Våg

Fotografi ubb-kk-n-207-009a

Atelier KK

[Dræggens buekorps 75-års jubileum, 1931]

1931-05-13

Jubileum, Festning, Folkemengde, Fane

Fotografi ubb-kk-n-522-014

Atelier KK

[Parti fra Bergen sett fra Fløien]

Fjord, Bolighus, Havn, Oversiktsbilde, Forretningsgård, Våg

Fotografi ubb-kk-n-207-007a

Atelier KK

[Dræggens buekorps 75-års jubileum, 1931]

1931-05-13

Jubileum, Festning, Folkemengde, Fane

Fotografi ubb-kk-n-522-012

Atelier KK

[Dræggens buekorps 75-års jubileum, 1931]

1931-05-13

Jubileum, Festning, Buekorpsgutter, Folkemengde, Fane

Fotografi ubb-kk-n-522-021

Atelier KK

Bergenhus

Bygninger, Festning, Vaktsoldat

Fotografi ubb-kk-1824-4125

Olaf Andreas Svanøe

[Utsikt fra Fløyen]

Kvinne, Barn, Mann, Oversiktsbilde, Spasertur, Flosshatt

Fotografi ubb-bros-03282

Atelier KK

[Parti av Bergen. Vågen]

Personbil, Fiskebåt, Havn, Oversiktsbilde, Varebil, Fjordabåt, Våg

Fotografi ubb-kk-n-207-010a

Atelier KK

[Dræggens buekorps 75-års jubileum, 1931]

1931-05-13

Gamlekarene masjerer.

Jubileum, Festning, Folkemengde, Fane

Fotografi ubb-kk-n-522-020

Ukjent

Fra nøytralitetsvakten i Bergen 1914

Soldat, Militæruniform, Festning

Fotografi ubb-bs-ok-05764-009

Atelier KK

[Dræggens buekorps 75-års jubileum, 1931]

1931-05-13

Jubileum, Festning, Folkemengde, Fane

Fotografi ubb-kk-n-522-016