Atelier KK

[Bergen sett fra innseilingen]

Havn

Fotografi ubb-kk-n-410-068

Knud Knudsen

[Oversikt over Bergen havn]

By- og småsteder, Havn, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-nbx-0652

Ukjent

["Risør" legger til kai.]

1945-05-15

"Risør" legger til kai.

Skip, Flagg, Fartøy

Fotografi ubb-ohk-029-021

Ansgar Nilsen

[10 April 1940 "Kønigsberg"]

1940-04-10

10 April 1940 "Kønigsberg"

Krigsskip, Bombetreff

Fotografi ubb-ohk-013-061

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Pakkhusfundamenter]

Skip, Arbeider, Robåt, Havn, Steinmur, Dykker, Steinhogger, Vinsj

Fotografi ubb-bros-02028

Ukjent

[Vågen]

Vågen

Skip, Havn, Lekter, Fraktefartøy

Fotografi ubb-bros-02679

Ukjent

Nordre blok ferdig

Flagg, Kaianlegg, Anleggsarbeider, Heisekran

Fotografi ubb-il-0009-045b

Atelier K. Knudsen

[Bergen havn. Foto tatt fra Triangelen mot Skoltegrunnskaien ca. 1926]

Bergen havn. Foto tatt fra Triangelen mot Skoltegrunnskaien ca. 1926

Fiskebåt, Havn, Sjøbod, Festning, Våg

Fotografi ubb-kk-n-291-035

Ansgar Nilsen

[10 April 1940 "Kønigsberg"]

1940-04-10

10 April 1940 "Kønigsberg"

Krigsskip, Brann, Bombetreff

Fotografi ubb-ohk-013-059

K. Knudsen & Co.

Bergens Havn: D/S.Arendal. Förste skib i det nye indløp.

Fyrtårn, Postkort, By- og småsteder, Dampskip, Havn, Kaianlegg, Tønne, Fraktefartøy

Fotografi ubb-kk-pk-0686

Leif M. Endresen

[Eksplosjonsulykken sett fra Sandviksiden, Stølegaten.]

1944-04-20

Eksplosjonsulykken sett fra Sandviksiden, Stølegaten.

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-ohk-003-073

Leif M. Endresen

[Krigsskipene har ankommet Bergen havn.]

1945-05-15

Krigsskipene har ankommet Bergen havn.

Krigsskip, Marinegast

Fotografi ubb-ohk-005-052

Rolf Norvin

[Bryggen sett fra Kløverhuset etter eksplosjonsulykken.]

1944-04-20

Bryggen sett fra Kløverhuset etter eksplosjonsulykken.

Fartøy

Fotografi ubb-ohk-024-011

K. Knudsen & Co.

[Båt ved brygg]

Ukjent båt

Skip, Livbåt

Fotografi ubb-kk-nax-0101

Meyer & Nicolaysen

Bergen

Postkort, Tradisjonelle båttyper, Havn, Slepebåt

Postkort ubb-bs-pkb-00450

Ukjent

[Foran "B.D.S"]

1944-04-20

Foran "B.D.S"

Husruin, Skipsvrak

Fotografi ubb-ohk-019-070

Ukjent

[Roer i havnen]

Robåt, Havn, Mann, Tønne, Sekk, Roer

Fotografi ubb-bs-ok-20948

Atelier KK

[Sildefangst]

1933-01-11

Fiskebåt, Sild

Fotografi ubb-kk-n-313-065

Ukjent

[Båtene er havnet på kaien.]

1944-04-20

Båtene er havnet på kaien.

Kaianlegg, Skipsvrak

Fotografi ubb-ohk-019-034

Hulda Bentzen Forlag, Voss

Vaagen. Bergen

Kortserie 1

Postkort, Tradisjonelle båttyper, Havn, Tømmer, Jekt

Postkort ubb-bs-pkb-00454

Atelier KK

Fra Bergenshavn.

Postkort, By- og småsteder, Havn

Fotografi ubb-kk-pk-2550

Atelier KK

[Sildeskuter, Bergen havn]

1933-01-11

Fiskebåt, Robåt, Havn, Mann, Sildefiske, Sild- og fiskehandlere

Fotografi ubb-kk-n-313-064

Jørgen Grundtvig-Olsen

Vaagen

1904-08-01

Skip, Robåt, Havn, Sjøbod

Fotografi ubb-go-b-0132

Leif M. Endresen

[Engelsk krysser vei kai i Bergen.]

1945-05-15

Engelsk krysser vei kai i Bergen.

Soldat, Krigsskip, Marinegast, Krysser

Fotografi ubb-ohk-005-054

G. Hagens forlag

Bergen, Havnen

Kortserie 637

Postkort, Tradisjonelle båttyper, Havn

Postkort ubb-bs-pkb-00452

Atelier KK

[Parti fra Bergen havn]

Parti fra Bergen havn. Kasser med fisk på akterdekk.

Fisk, Fiskebåt, Robåt, Dampskip, Havn, Sild

Fotografi ubb-kk-n-182-029

Ukjent

Havnen, Bergen

Postkort, Havn, Slepebåt

Postkort ubb-bs-pkb-00253

Leif M. Endresen

[Mai 1945. Første englandsbåt ankommer.]

Mai 1945. Første englandsbåt ankommer.

Skip, Passasjer

Fotografi ubb-ohk-006-047

Ukjent

[Bergen havn]

Tradisjonelle båttyper, Havn, Sjøbod

Fotografi ubb-bros-00682

Atelier K. Knudsen

[Bergen havn. Foto tatt fra Triangelen mot Skoltegrunnskaien ca. 1926]

Bergen havn. Foto tatt fra Triangelen mot Skoltegrunnskaien ca. 1926

Fiskebåt, Dampskip, Havn, Sjøbod, Festning, Våg

Fotografi ubb-kk-n-291-034

Leif M. Endresen

[Allierte krigsskips ankomst]

1945-05-15

Krigsskipene ankommer Bergen havn.

Soldat, Krigsskip, Marinegast

Fotografi ubb-ohk-005-070

Knud Knudsen

[Havnen i Bergen sett fra Nordnes]

Havnen i Bergen sett fra Nordnes

By- og småsteder, Havn

Fotografi ubb-kk-1318-3528

Ukjent

[Ubåten Nautilus]

5.august 1931 dro ubåten Nautilus fra Bergen i et forsøk på å nå Nordpolen under isen. Ekspedisjonen lyktes ikke, og i november samme år ble Nautilus senket i Byfjorden.

Ubåt

Fotografi ubb-bs-ok-19146

Harry Runderheim

[D/S Alversund ved strandkainen 1958]

D/S Alversund ved strandkainen 1958

Havn, Fjordabåt, Livbåt

Fotografi ubb-bs-ok-05864-004

Atelier KK

[Steinblokker hentes til Vestlandske Steinhuggeri]

1927-09-12

Arbeider, Hest, Havn, Heisekran, Fire-hjult vogn, Steinhuggeri, Stenhuggerier

Fotografi ubb-kk-n-296-013

Ukjent

Nordre blok ferdig

Robåt, Flagg, Kaianlegg, Kranselag, Anleggsarbeider

Fotografi ubb-il-0009-043b

Norvin Reklamefoto

Skipsreder J. Martens

Skip, Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-nor-m-0377

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Passasjerskip, Folkemengde, Kaianlegg, Amerikabåt

Fotografi ubb-kk-n-526-009

Ukjent

[Bergen Havnevesens Administrasjonsbygning.]

1944-04-20

Bergen Havnevesens Administrasjonsbygning.

Husruin

Fotografi ubb-ohk-011-039

Leif M. Endresen

[Engelsk krysser ved kai.]

1945-05-15

Engelsk krysser ved kai.

Soldat, Krigsskip, Marinegast, Offiser, Krysser

Fotografi ubb-ohk-005-058

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Pakkhusfundamenter]

Bygging av pakkhusfundamenter og nye hopmurer, Strandsiden eter brannen i 1901.

Skip, Arbeider, Robåt, Havn, Steinmur, Pram, Steinhogger, Vinsj

Fotografi ubb-bros-02026

Atelier KK

[Båter i Vågen, Bergen]

Båter i Vågen, Bergen

Fiskebåt, Dampskip, Havn, Kaianlegg, Trekasse, Fjordabåt, Dampskibsekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-320-028

Lauritz Johan Bekker Larsen

Kongeskibet forlader Vaagen 23/7.06

1906-07-23

Robåt, Havn, Flagg, Kaianlegg, Kamera, Fotograf, Kongeskip

Fotografi ubb-bros-01078

Norvin Reklamefoto

Køff

1969-10-29

Fiskebåt, Ferge, Pakkhus, Dampskipsselskap, Lasteskip

Fotografi ubb-nor-k-1386

Rosenkrantstaarn i Bergen

Kunst, Robåt, By- og småsteder, Havn, Tegning, Xylografi, Seil, Seilbåt

Fotografi ubb-bros-02247

Atelier KK

[Sildeskuter, Bergen havn]

1933-01-11

Fiskebåt, Havn, Mann, Sild- og fiskehandlere, Sild

Fotografi ubb-kk-n-313-063

Ukjent; K. Knudsen & Co.

[Sylphide]

Sylphide med Skuteviken i bakgrunnen

Skip

Fotografi ubb-kk-nax-0777

Norvin Reklamefoto

Køff

1969-10-29

Fiskebåt, Ferge, Pakkhus, Dampskipsselskap, Lasteskip

Fotografi ubb-nor-k-1385

Ukjent

Nordre blok ferdig

Kaianlegg, Anleggsarbeider, Heisekran

Fotografi ubb-il-0009-045a

Atelier KK

[Parti av Bergen sett fra Fjellveien]

Fjord, Kirke, Havn, Oversiktsbilde, Bolighus, Forretningsgård, Våg

Fotografi ubb-kk-n-207-008a

Atelier KK

[Skøyte, navn Røversfjord på Vågen ca. 1921]

Skøyte, navn Røversfjord på Vågen ca. 1921

Skøyte, Våg

Fotografi ubb-kk-n-251-006

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Amerikabåten "Stavangerfjord" legger til kai

Passasjer, Passasjerskip, Amerikabåt, Skipsrederi

Fotografi ubb-kk-n-526-032

[Oversikt over Bergen]

By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-1318-3690

Atelier KK

[Repro av maleri. Havneparti. Bergen?]

Repro av maleri. Havneparti. Bergen?

Havn, Maleri, Seilskip

Fotografi ubb-kk-n-260-001

Atelier KK

[Bergen sett fra innseilingen]

Havn, Kaianlegg, Sjøbod, Slepebåt

Fotografi ubb-kk-n-410-066

Atelier K. Knudsen

Bergen, Havnen seet fra torvet.

Nærmest er "Haus", deretter "Hamre"

Postkort, By- og småsteder, Havn, Flagg, Fraktefartøy, Fjordabåt

Fotografi ubb-kk-pk-0006

Atelier KK

[Steinblokker hentes til Vestlandske Steinhuggeri]

1927-09-12

Arbeider, Havn, Trikkeskinner, Skysskar, vognmann, kusk, Fire-hjult vogn, Steinhuggeri, Tospann, Stenhuggerier

Fotografi ubb-kk-n-296-009

Atelier KK

[Seilskip ved Bergen havn ca. 1919]

Seilskip ved Bergen havn ca. 1919

Seilskip

Fotografi ubb-kk-n-206-001

K. Knudsen & Co.

Bergen, Havnen seet fra Torvet

Postkort, Fiskebåt, By- og småsteder, Dampskip, Havn

Fotografi ubb-kk-pk-0005a

Norvin Reklamefoto

Skipsreder J. Martens

1959-05-21

Skip, Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-nor-m-0380

Atelier K. Knudsen

[Bilde av Vågen sett mot Ulrikken, Skoltegrunnskaien til venstre]

Bilde av Vågen sett mot Ulrikken, Skoltegrunnskaien til venstre

Fjell, Dampskip, Havn, Kaianlegg, Lekter, Festning, Våg

Fotografi ubb-kk-n-291-036

Rolf Norvin

[Bombingen av Florvågtankene tatt fra Fjellgaten]

1940-05-11

Bombingen av Florvågtankene tatt fra Fjellgaten

Brann, Bombetreff

Fotografi ubb-ohk-023-027

Atelier K. Knudsen

[Bergen Havn. Foto tatt fra Triangelen mot Skoltegrunnskaien ca. 1926]

Bergen Havn. Foto tatt fra Triangelen mot Skoltegrunnskaien ca. 1926

Fiskebåt, Havn, Sjøbod, Festning, Våg

Fotografi ubb-kk-n-291-033

Atelier KK

[Parti av Bergen. Vågen]

Fiskebåt, Havn, Oversiktsbilde, Varebil, Personbil, Fjordabåt, Våg

Fotografi ubb-kk-n-207-009a

[De gamle sjøbodene mellom Holbergsalmenningen og Nykirkealmenningen]

1944-04-20

De gamle sjøbodene mellom Holbergsalmenningen og Nykirkealmenningen

Militæruniform, Soldat, Sjøbod

Fotografi ubb-ohk-022-029

Leif M. Endresen

[Litt av flotiljen som møtte jageren "Stord" med Kong Haakon onm bord.]

1945-08-27

Litt av flotiljen som møtte jageren "Stord" med Kong Haakon onm bord.

Skip, Fartøy, Konvoi

Fotografi ubb-ohk-006-059

Ukjent

[Havnevesenets bygning.]

1944-04-20

Havnevesenets bygning.

Kaianlegg, Husruin

Fotografi ubb-ohk-019-068

Leif M. Endresen

[Hjemme igjen.]

1945-05-15

Hjemme igjen.

Krigsskip, Marinegast, Marineuniform

Fotografi ubb-ohk-005-068

Leif M. Endresen

[Krigsskip på havnen]

Krigsskip på havnen

Krigsskip, Marinegast

Fotografi ubb-ohk-006-003

Leif M. Endresen

[Krigsskip ved kai.]

1945-05-15

Krigsskip ved kai.

Krigsskip, Marinegast

Fotografi ubb-ohk-005-072

Ukjent

[Fyrtårn]

Landskap, Fyrtårn, Fyrlykt

Fotografi ubb-bs-ok-20582

Atelier KK

Fra Bergens Havn.

Postkort, By- og småsteder, Havn

Fotografi ubb-kk-pk-2551

Atelier KK

[Slagskipet Hannover]

Tysk marinebesøk i Bergen

Krigsskip, Marinegast, Slagskip

Fotografi ubb-kk-n-351-029

Ukjent

[Vågen]

Vågen

Skip, Havn, Kaianlegg, Lekter, Fraktefartøy

Fotografi ubb-bros-02705

Leif M. Endresen

[Bergen havn]

Høsten 1939 ble Bergen den viktigste havnen i Skandinavia. Skip fra mange land samlet seg her for å gå i konvoier over Nordsjøen.

Skip, Konvoi

Fotografi ubb-ohk-001-007

Leif M. Endresen

[Engelsk krysser ved kai.]

1945-05-15

Engelsk krysser ved kai.

Soldat, Krigsskip, Krysser

Fotografi ubb-ohk-005-056

Leif M. Endresen

["Bärenfels" bombes og deler av lasten eksploderer.]

1940-04-14

"Bärenfels" bombes og deler av lasten eksploderer.

Skip, Bombetreff

Fotografi ubb-ohk-001-028

Atelier KK

[Bergen Havnevesen]

Fiskebåt, Hest, By- og småsteder, Tradisjonelle båttyper, Oversiktsbilde, Sjøbod, Hestekjerre, Fjordabåt, Skøyte, Torghandel

Fotografi ubb-kk-n-500-074

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Pakkhusfundamenter]

Bygging av pakkhusfundamenter og nye hopmurer, Strandsiden eter brannen i 1901.

Skip, Arbeider, Robåt, Havn, Steinmur, Dykker, Steinhogger, Vinsj

Fotografi ubb-bros-02028

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

1925-06-21

Norsk-Amerikanske jubileumsgjester ankommer Bergen med Stavangerfjord

Skip, Robåt, Passasjerskip, Folkemengde, Amerikabåt, Skipsrederi

Fotografi ubb-kk-n-526-008

Atelier KK

[Steinblokker hentes til Vestlandske Steinhuggeri]

1927-09-12

Arbeider, Havn, Trikkeskinner, Skysskar, vognmann, kusk, Fire-hjult vogn, Steinhuggeri, Tospann, Stenhuggerier

Fotografi ubb-kk-n-296-012

Atelier KK

[Hester og vogner med egglast på kai.]

Hester (2 stk.) og vogner med egglast på kai. Båt ligger ved kaien. 4 personer på bildet ca. 1924

Hest, Dampskip, Havn, Gutt, Trekasse, Kran, Hestekjerre, Eggforretning, Eggforetninger

Fotografi ubb-kk-n-266-019

Atelier KK

[Skøyte, navn Røversfjord på Vågen ca. 1921]

Skøyte, navn Røversfjord på Vågen ca. 1921

Skøyte, Våg

Fotografi ubb-kk-n-251-004

[Königsberg brenner etter fulltreffer 10april 1940.]

1940-04-10

Königsberg brenner etter fulltreffer 10april 1940.

Krigsskip, Krysser

Fotografi ubb-bs-fol-00162-007b

Atelier KK

Skipene "Finnmarken" og "Orsova" ved kai

Skip, Kaianlegg, Hurtigruteskip, Cruiseskip

Fotografi ubb-kk-n-500-014

Ukjent

[Krigsskip har ankommet og blir ønsket velkommen.]

Krigsskip har ankommet og blir ønsket velkommen.

Soldat, Krigsskip, Marinegast, Offiser

Fotografi ubb-ohk-029-017

Atelier KK

[Steinblokker hentes til Vestlandske Steinhuggeri]

1927-09-12

Arbeider, Havn, Trikkeskinner, Skysskar, vognmann, kusk, Fire-hjult vogn, Steinhuggeri, Tospann, Stenhuggerier

Fotografi ubb-kk-n-296-011

Atelier KK

[Fjordabåt i Vågen]

Havn, Fjordabåt

Fotografi ubb-kk-n-410-065

Ole Irgens

[Seilbåt med tømmer på vei inn i vågen]

Havn, Tømmer, Tønne, Seilbåt

Fotografi ubb-bs-ok-02190-002

C.A. Erichsen

Parti fra Havnen, Bergen

Havn, Jekt, Seilbåt

Fotografi ubb-bros-02010

[Frakteskøyten "Johanne" i brann.]

1944-04-20

Frakteskøyten "Johanne" i brann.

Brann, Skipsvrak

Fotografi ubb-ohk-020-046

Gustav Brosing

Bryggebrannen 1955

1955-07-04

Brann på Bryggen, 04. juli 1955

Oversiktsbilde, Brann

Fotografi ubb-bros-03865

Jacob Blaauw Kooter

Album uten tittel [Bergen og omegn, 1916-1928]

Dette er det tidligst daterte albumet fra Jacob Blaauw Kooter. Det inneholder stort sett private fotografier fra Bergen og omegn og begynner med familien Kooters julefeiring i 1927 og runder av med julen 1928. Videre ...

Fotoalbum, By- og småsteder, Familie og slekt, Havn, Skipsbygging - verftsindustri, Sjøfly

Album ubb-jbk-album-001

Ukjent

[D/S "Rogaland". Nykirken i bakgrunnen.]

1944-04-20

D/S "Rogaland". Nykirken i bakgrunnen.

Kaianlegg, Skipsvrak

Fotografi ubb-ohk-020-004

Atelier KK

[Oversiktsbilde. Parti fra den indre del av Vågen.]

Oversiktsbilde. Parti fra den indre del av Vågen.

Fiskebåt, Havn, Oversiktsbilde, Fraktefartøy, Våg, Klokketårn

Fotografi ubb-kk-n-234-011

Leif M. Endresen

[Oljetankene på Florvåg i brann etter bombing. Tollboden til venstre.]

1940-05-11

Oljetankene på Florvåg i brann etter bombing. Tollboden til venstre.

Tankanlegg

Fotografi ubb-ohk-001-044

Ukjent

Nordre blok ferdig

Bildet er merket med følgende navn: Ing. Myer, Sagfører Jebsen formand i Strandsidekomiteen. Veiingeniør Vetlesen midlertid. Stadsing., Magistrart Olai Olsen og Opsynsmand Haugen

Folkemengde, Flagg, Kaianlegg, Kranselag, Anleggsarbeider, Heisekran

Fotografi ubb-il-0009-044b

Atelier K. Knudsen

Bergen: Havnen seet fra Moloen

Bygninger, Postkort, By- og småsteder, Dampskip, Havn, Kaianlegg

Fotografi ubb-kk-pk-0140

Ukjent

[Florvågtankene brenner]

Florvågtankene brenner

Bombetreff

Fotografi ubb-bs-ok-17123

Paul Eduard Ritter

Bergen

Postkort, Havn, Oversiktsbilde, Tønne, Dampskipsekspedisjon

Postkort ubb-bs-pkb-00254