Atelier KK

[Oversiktsbilde over Festningskaien]

By- og småsteder, Havn, Oversiktsbilde, Kaianlegg

Fotografi ubb-kk-nssx-011

Atelier KK

Bergen: Valkendorftårn og Håkonshallen

Bygninger, By- og småsteder, Postkort, Dampskip, Havn, Tårn, Festning, Kaianlegg, Hall, Turistskip

Fotografi ubb-kk-pk-1630

Meyer & Nicolaysen

ubb-bs-fol-01730

Sangerfesten 16.-18. juni 1863 Sangerskipet "Lindesnæs" til kai ved Bergenhus Den norske studentsangerforenings ankomst til femte alminnelige sangerfest i Bergen 1863.

Robåt, Festning, Sangerfest, Hjuldamper

Fotografi ubb-bs-fol-01730

Ukjent

[Ødeleggelser etter eksplosjonsulykken]

1944-04-20

Ødeleggelser etter eksplosjonsulykken

Murhus

Fotografi ubb-ohk-021-070

Ralph L. Wilson

Parti fra Vaagen mot Valkendorfs taarn

Skip, Sjø, Havn

Fotografi ubb-wil-a-278

Paul Eduard Ritter

Bergen Bergenhus Fæstning

Kortnummer 232

Postkort, Ferge, Festning, Lekter, Slepebåt, Fortøyningsbøye

Fotografi ubb-bros-00623

Mittet & Co.

Håkonshallen og Walkendorfstårn

Festning, Motorskip, Murbolig

Fotografi ubb-bros-05327

Auguste Etienne François Mayer

ANCIEN PALAS DES ROIS A BERGEN

Skip, Robåt, Seilbåt, Festning, Litografi

Fotografi ubb-bs-fol-01810

Mittet & Co.

Bergen - Vaagen med Bergenhus

By- og småsteder, Havn, Slottsbygning, Tårn, Ferge

Fotografi ubb-bs-ok-11867

Atelier KK

[Rosenkrantztårnet med omgivelser ca. 1921]

Gate, Havn, Festning, Steinmur

Fotografi ubb-kk-n-231-018

Ukjent

Opsynsmand Haugen 1905

Robåt, Havn, Mann, Hatt, Kaianlegg, Dress, Landmåler

Fotografi ubb-il-0009-042a

Knud Knudsen

Parti af Bergen fra Skandsen

Oversiktsbilde mot nordvest

By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-1318-2167

Atelier KK

[Eksteriør H.C. Krohn]

Krohns Kaffe.Oppdragsgiver: H.C. Krohn. Bygning i jugendstil av arkitektene Daniel Muri og Ingolf Danielsen

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, By- og småsteder, Arbeider, Båt, Dampskip, Lastebil, Næringsbygg, Forretningsgård, Lekter, Kaffeforretninger

Fotografi ubb-kk-n-417-144

Ukjent

[Rosenkrantztårnet etter eksplosjonsulykken]

1944-04-20

Rosenkrantztårnet etter eksplosjonsulykken

Bygninger, Husruin

Fotografi ubb-ohk-019-060

I.C. Dahl

Udatert notat om bygninger i Bergen.

Nevner Walkendorfs tårn og Fredriksbergs fort.

Arkitektur, Bygningsbeskrivelser, Restaurering

Manuskript ubb-ms-0539-a-05

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Mot nord.

Kirke, By- og småsteder, Oversiktsbilde, Festning

Fotografi ubb-kk-2127-0160

Ukjent

[Bergenhus]

Bergenhus

Bygninger, By- og småsteder, Festning

Fotografi ubb-bs-ok-11869

Olai Schumann Olsen

[Bergenhus, Håkonshalle, Rosenk]

Bergenhus, Håkonshalle, Rosenk

Fjord, Dampskip, Melkespann, Tradisjonelle båttyper, Festning, Kaianlegg, Landgang

Fotografi ubb-so-0060

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Festningskaien]

Gatelys, Kontorbygg, Mann, Kaianlegg

Fotografi ubb-bros-01079

Atelier KK

Bergen: Walkendorfstaarnet

By- og småsteder, Slottsbygning, Tårn, Fjordabåt

Fotografi ubb-kk-nss-007-014

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Håkonshallen. Bergenhus. Rosenkratztårnet]

1958-09-06

Håkonshallen. Bergenhus. Rosenkratztårnet

Flyfoto, Oversiktsbilde, Festning, Hall

Fotografi ubb-w-sh-119841

Atelier KK

Bergen, underoffiserskolen

Skip, By- og småsteder, Havn, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-1824-4093

Knud Knudsen

Parti af Bergen (fra Fredriksbergs Fæstning mod Tyskebryggen).

Mariakirken med ett tårn, Nykirken midt i bildet

Kirke, By- og småsteder, Oversiktsbilde, Klesvask, Laundry, Bleikeplass

Fotografi ubb-kk-1318-0004

Knud Knudsen

Bergenhus Fæstning

Fotografert fra Nordnes

By- og småsteder, Seilskip, Festning

Fotografi ubb-kk-ns-0090a

Knud Knudsen

Udsigt fra Klosterhaugen (1865)

Slottsbygning, Oversiktsbilde, Festning

Fotografi ubb-kk-m-102

Knud Knudsen

Bergenhus Fæstning

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Festning

Fotografi ubb-kk-1622-08654

Olai Schumann Olsen

[Bergenhus, Rosenkrantztårnet]

Bergenhus, Rosenkrantztårnet

Festning

Fotografi ubb-so-0917

Ukjent

[Rosenkrantztårnet i ruiner etter eksplosjonsulykken 20.04.1944]

1944-04-20

Rosenkrantztårnet i ruiner etter eksplosjonsulykken 20.04.1944

Bygninger, Husruin

Fotografi ubb-ohk-019-064

Knud Knudsen

Emigrantskib i 70 aarene

Dampskip, Slottsbygning, Seilskip, Kaianlegg, Lekter, Fraktefartøy, Kran, Emigrantskip

Fotografi ubb-kk-m-068

Knud Knudsen

Parti af Bergen seet fra Søen

Ombyggingen av Håkonshallen

By- og småsteder, Dampskip, Festning

Fotografi ubb-kk-2127-1606

Olai Schumann Olsen

[Båter ved Festningskaien]

Båter ved Festningskaien

By- og småsteder, Tradisjonelle båttyper, Festning, Kaianlegg, Fjordabåt

Fotografi ubb-so-0824

Ukjent

[Nordfarer. Walkendorfskaien]

Robåt, Havn, Jekt

Fotografi ubb-bs-fol-01038-020b

Atelier KK

ubb-kk-n-289-029

Et stort lerret eller papirstykke med Bergensmotiv. Bradbenken mot Rosenkrantztårnet

Tegning

Fotografi ubb-kk-n-289-029

Ken Erik Berntsen

Bergen

Arkitektur og byggeskikk, By- og småsteder, Fargefotografi, Lysbilde, 35 mm, Telefonkiosk

Fotografi ubb-keb-0287

Sophus Tromholt

[Håkonshallen, Rosenkrantztårnet, Vågen]

Håkonshallen, Rosenkrantztårnet, Vågen

Robåt, Havn, Festning, UNESCO, Fjordabåt

Fotografi ubb-trom-313

Bergenhus med Valkendorfstaarn og Haakonshal, Norge

Festning

Fotografi ubb-bros-05324

K. Knudsen & Co

Bergen, Walkendorfstaarn.

(Forsvarets distriktsmusikkorps Vestlandet)

Postkort, Tårn, Folkemengde, Musikkorps, Divisjonsmusikkorps, Vaktsoldat

Fotografi ubb-kk-pk-0743b

Atelier KK

[Malerier av Nils Krantz; det største med hovedmotiv fra Bradbenken]

1926-10-29

Malerier av Nils Krantz; det største med hovedmotiv fra Bradbenken

Havn, Maleri, Festning

Fotografi ubb-kk-n-290-014

Atelier K. Knudsen

Bergen: Fra Havnen

Skip, By- og småsteder, Festning

Fotografi ubb-kk-pk-2647

Olai Schumann Olsen

[Håkonshallen, Bergenhus, Festningskaien]

Håkonshallen, Bergenhus, Festningskaien

Festning, Kaianlegg, Brostein, Steinmur

Fotografi ubb-so-0923

Olai Schumann Olsen

[Bergenhus]

Bergenhus

Festning, Jerngjerde, Brostein, Steintrapp

Fotografi ubb-so-0899

Knud Knudsen

Bergenhus Fæstning

Sett fra Nordnes

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Seilskip, Festning

Fotografi ubb-kk-1318-0002

Knud Knudsen

Parti af Bergen (Udsigt fra Fjeldveien) III

Store Bleke gård sees helt til høyre i bildet

Kirke, By- og småsteder, Dampskip, Oversiktsbilde, Telefonstolpe, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-2127-0153

Atelier KK

Bergen: Vågen

By- og småsteder, Postkort, Dampskip, Havn, Tradisjonelle båttyper

Fotografi ubb-kk-pk-1275b

Knud Knudsen

Parti af Holbergsalmindingen mod Dampskibsbryggen, Bergen

By- og småsteder, Dampskip, Gate, Seilskip, Festning, Jerngjerde, Brostein, Allmenning, Fotospøkelse

Fotografi ubb-kk-1318-2131

Knud Knudsen

S.S. Kong Harald

Båt, Håkonshallen

By- og småsteder, Dampskip, Festning, Kaianlegg

Fotografi ubb-kk-2127-1781

Atelier KK

Bergen: Walkendorftårn.

Rosentrantztårnet

Postkort, Tårn, Festning

Fotografi ubb-kk-pk-2158

Rosenkrantstaarn i Bergen

Kunst, By- og småsteder, Robåt, Tegning, Seilbåt, Havn, Xylografi, Seil

Fotografi ubb-bros-02247

Ukjent

[Bradbenken]

Bradbenken

Skip, Havn, Passasjerskip, Kaianlegg

Fotografi ubb-bros-03152

Atelier KK

Bergen.

By- og småsteder, Postkort, Oversiktsbilde, Kaianlegg

Fotografi ubb-kk-pk-2409

Atelier KK

Bergenhus

By- og småsteder, Postkort, Festning, Hall

Fotografi ubb-kk-pk-2540

Olaf Andreas Svanøe

Bergen. Walkendorfstaarn og Haakonshallen

Kortserie No. 106

Postkort, Tårn, Festning, Kaianlegg

Postkort ubb-bs-pkb-00399

Nils Busvold

[Festningskaien. "Kitty Waake"]

Tyske soldater på kaien

By- og småsteder, Fritidsbåt, Kaianlegg, Lastebil, Bensinstasjon, Tønne, Havneskur, Agfacolor

Fotografi ubb-bs-ok-11860-035

Atelier K. Knudsen

Bergen

By- og småsteder, Postkort, Dampskip, Havn, Festning, Kaianlegg

Fotografi ubb-kk-pk-2395

Atelier KK

Bergen: Walkendorfstaarn og Haakonshallen.

Personbil, By- og småsteder, Postkort, Slottsbygning, Tårn, Festning, Tønne, Havneskur

Fotografi ubb-kk-pk-2105

Knud Knudsen

Valkendorfstaarn paa Bergenhus Fæstning

Rosenkrantztårnet

By- og småsteder, Tårn, Festning

Fotografi ubb-kk-ns-0492

Ukjent

[Beffen i Vågen]

Beffen i Vågen

Havn, Ferge, Beffen

Fotografi ubb-bs-ok-11903

Enoch Djupdræt

[Bradbenken, Bergen.]

Oversiktsbilde, Kaianlegg

Fotografi ubb-dju-bx-0038

Atelier KK

[Bergen fra Havnen]

Bergen fra Havnen

Skip, By- og småsteder, Festning

Fotografi ubb-kk-pk-7391

Knud Knudsen

Et Emigrantskib ved dets Afreise fra Bergen

By- og småsteder, Dampskip, Tradisjonelle båttyper, Festning, Kaianlegg, Emigrantskip

Fotografi ubb-kk-ns-1209

Ralph L. Wilson

Fæstningskaien, Walkendorfstaarn, Nordnæspynten fra N.D.S. taarn.

Skip, Oversiktsbilde, Kaianlegg

Fotografi ubb-wil-a-226

Knud Knudsen

Bergenhus Festning.

By- og småsteder, Dampskip, Tradisjonelle båttyper, Festning, Kaianlegg

Fotografi ubb-kk-2127-0143

Knud Knudsen

Valkendorfs Taarn, Bergenhus Fæstning

Rosenkrantztårnet

By- og småsteder, Festning

Fotografi ubb-kk-ns-1734

Atelier KK

[Parti fra Bergen. Utsikt mot Bergenhus og havnen]

Parti fra Bergen. Utsikt mot Bergenhus og havnen

Havn, Oversiktsbilde, Fraktefartøy

Fotografi ubb-kk-n-156-030

Ukjent

[Rosenkrantztårnet]

Rosenkrantztårnet

Festning

Fotografi ubb-bros-05317

Atelier KK

Håkonshallen og Walkendorfstårnet

By- og småsteder, Postkort, Tårn, Festning, Kaianlegg, Hall

Fotografi ubb-kk-pk-2285

Bergen. Bergenhus

Robåt, Dampskip

Fotografi ubb-bros-00628

[Holbergsallmenning]

Holbergsallmenning

Dampskip, Damehatt, Gatehandel, Hverdagsklær, Kiosk, Hodetørkle

Fotografi ubb-bros-02225

[Nedre Torvet]

Nedre Torvet

Soldat, Seilskip, Sjøbod, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-bros-05479

ubb-bros-04987

Bolighus, Oversiktsbilde, Murhus

Fotografi ubb-bros-04987

Knud Knudsen

Parti af Bergen- II

Tatt fra fjellside. Del av panorama - 08681- I

By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-1622-08682

Knud Knudsen

[Bergenhus festning]

By- og småsteder, Seilskip, Festning

Fotografi ubb-kk-ns-0090b

Oppi kortforlag

Bergen. Walkendorfstaarn og Haakonshallen

Kortnummer 7

Skip, Postkort, Festning, Kaianlegg

Postkort ubb-bs-pkb-00423

Walkendorfs Taarn

Gatelys, Robåt, Dampskip, Festning, Kaianlegg

Fotografi ubb-bros-02246

Alfred Brundtland

Bergenhus

Bygninger, Postkort, Tårn, Festning

Postkort ubb-bs-pkb-00210

[Fra eksplosjonsulykken 1944]

1944-04-20

Fra eksplosjonsulykken 1944

Ruiner

Fotografi ubb-bs-ok-16410

Knud Knudsen

Walkendorffstaarn i 60-årene

Kopi fra Knud Knudsens negativ nummer ubb-kk-ns-0492.

Slottsbygning

Fotografi ubb-kk-m-042

Olai Schumann Olsen

[Bradbenken, Rosenkrantztårnet]

Festning, Håndkjerre

Fotografi ubb-so-0059

Atelier KK

Bergen fra havnen

"Fram" på vei fra Trondhjem til Fram-museet i Oslo etter restaurering.

Skip, Havn, Sjøbod, Fjordabåt, Polarskute

Fotografi ubb-kk-1824-4102

Leif M. Endresen

[Ødeleggelsene av Bergenhus festning.]

1944-04-20

Ødeleggelsene av Bergenhus festning.

Ruiner, Kaianlegg, Skipsvrak

Fotografi ubb-ohk-004-036

Bergenhus 7.juni 1921

1921-06-07

Hest, Hestekjerre, Mann, Festning, Brostein, Tønne, Havneskur

Fotografi ubb-bros-00634

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Mot Håkonshallen

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Seilskip, Festning

Fotografi ubb-kk-ns-1190

Leif M. Endresen

[Walckendorftårnet og kaien foran "Rogaland".]

1944-04-20

Walckendorftårnet og kaien foran "Rogaland".

Kaianlegg, Husruin, Skipsvrak

Fotografi ubb-ohk-003-069

Atelier KK

Bergenhus

Bygninger, Festning, Vaktsoldat

Fotografi ubb-kk-1824-4125

Olai Schumann Olsen

[Bergenhus, Håkonshallen,"Tellevaag I"]

Bergenhus, Håkonshallen,"Tellevaag I"

Fjord, Tradisjonelle båttyper, Festning, Kaianlegg, Fjordabåt

Fotografi ubb-so-0065

K. Knudsen & Co

Bergen: Walkendorfstaarn.

Gatelys, Postkort, Tårn

Fotografi ubb-kk-pk-0719

Atelier KK

Bergen.

Fra Nykirken mot Håkonshallen

Kirke, By- og småsteder, Postkort, Oversiktsbilde, Turistskip

Fotografi ubb-kk-pk-2385

Atelier KK

Bergen: Festningskaien.

By- og småsteder, Postkort, Oversiktsbilde, Festning, Kaianlegg, Lekter, Fraktefartøy, Havneskur

Fotografi ubb-kk-pk-3103

Bergenhus 7.juni 1921

1921-06-07

Festning, Trekasse, Tønne, Håndkjerre, Havneskur

Fotografi ubb-bros-00633

Knud Knudsen

S. S. Neptun

Robåt, Dampskip, Festning, Kaianlegg

Fotografi ubb-kk-2127-1613

Knud Knudsen

Fæstningskaien og Bergenhus Fæstning

Tatt fra Nordnes.

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Festning, Damplokomotiv

Fotografi ubb-kk-2127-0142b

Atelier KK

Bergen: Håkonshallen og Walkendorfstårnet.

By- og småsteder, Postkort, Robåt, Havn, Festning, Kaianlegg, Hall

Fotografi ubb-kk-pk-2286

Ukjent

Eksplosjonskatastrofen Bergen 20 april 1944

1944-04-20

Dette fotoalbumet heiter "Eksplosjonskatastrofen Bergen 20.apri 1944", men inneheld også fotografier frå flyangrepet på ubåtbunkeren 29.oktober og Laksevåg 4.oktober. Fotografiene er frå Gustav Brosing si samling, men ...

Krig, Skip, Ubåtbunker, Veisperring, Personbil, Brannvesen, Kirke, Brannruiner, Kiste, Andre verdenskrig, Røyk, Branntomt, Skipsbygging - verftsindustri, Brannslokking, By- og småsteder, Brann, Parade, Arkitekturhistorie, Bombenedslag, Krigsfangeleir, Gravferd, Lærfabrikk, Krigen på Vestlandet 1940-45, Tilfluktsrom, Bombe, Brannslukning, Kirkeruin, Gravplass

Album ubb-bros-07518

Atelier KK

[Eksteriør H.C. Krohn]

Krohns Kaffe.Oppdragsgiver: H.C. Krohn. Bygning i jugendstil av arkitektene Daniel Muri og Ingolf Danielsen

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, By- og småsteder, Båt, Dampskip, Næringsbygg, Forretningsgård, Lekter, Kaffeforretninger

Fotografi ubb-kk-n-417-143

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fetningskaien. Bradbenken]

1969-10-02

Fetningskaien. Bradbenken

Flyfoto, Oversiktsbilde, Festning, Kaianlegg

Fotografi ubb-w-f-203082

Ukjent

[Rosenkrantztårnet og Håkonshallen i ruiner etter eksplosjonsulykken 20.04.1944]

1944-04-20

Rosenkrantztårnet og Håkonshallen i ruiner etter eksplosjonsulykken 20.04.1944

Bygninger, Husruin

Fotografi ubb-ohk-018-067

Hans Nicolaysen Meyer

Bergen. Vaagen

Fjord, Slottsbygning, Tradisjonelle båttyper, Festning, Lekter, Båtfeste

Fotografi ubb-bros-05413

Atelier KK

Bergen: Haakonshallen og Walkendorftårn

By- og småsteder, Postkort, Fiskebåt, Dampskip, Havn, Kaianlegg, Fjordabåt

Fotografi ubb-kk-pk-2159

[Eksplosjonsulykken 1944]

1944-04-20

Eksplosjonsulykken 1944

Ruiner

Fotografi ubb-bros-07547

Olai Schumann Olsen

Rosenkrantztaarnet

By- og småsteder, Arbeider, Festning, Brostein, Tønne, Håndkjerre

Fotografi ubb-so-0425