Atelier KK

[Oversiktsbilde over Festningskaien]

By- og småsteder, Cities and villages, Havn, Oversiktsbilde, Overview, Kaianlegg

Fotografi ubb-kk-nssx-011

Atelier KK

Bergen: Valkendorftårn og Håkonshallen

Postkort, Bygninger, By- og småsteder, Cities and villages, Dampskip, Tårn, Havn, Festning, Kaianlegg, , Hall, Turistskip

Fotografi ubb-kk-pk-1630

Meyer & Nicolaysen

ubb-bs-fol-01730

Sangerfesten 16.-18. juni 1863 Sangerskipet "Lindesnæs" til kai ved Bergenhus Den norske studentsangerforenings ankomst til femte alminnelige sangerfest i Bergen 1863.

Robåt, Festning, Sangerfest, Hjuldamper

Fotografi ubb-bs-fol-01730

Ukjent

[Ødeleggelser etter eksplosjonsulykken]

1944-04-20

Ødeleggelser etter eksplosjonsulykken

Murhus

Fotografi ubb-ohk-021-070

Ralph L. Wilson

Parti fra Vaagen mot Valkendorfs taarn

Skip, Havn, Sjø

Fotografi ubb-wil-a-278

Paul Eduard Ritter

Bergen Bergenhus Fæstning

Kortnummer 232

Postkort, Ferge, Festning, Lekter, Slepebåt, Fortøyningsbøye

Fotografi ubb-bros-00623

Mittet & Co.

Håkonshallen og Walkendorfstårn

Festning, Murbolig, Motorskip

Fotografi ubb-bros-05327

Auguste Etienne François Mayer

ANCIEN PALAS DES ROIS A BERGEN

Skip, Robåt, Seilbåt, Festning, Litografi

Fotografi ubb-bs-fol-01810

Mittet & Co.

Bergen - Vaagen med Bergenhus

By- og småsteder, Cities and villages, Slottsbygning, Tårn, Havn, Ferge

Fotografi ubb-bs-ok-11867

Atelier KK

[Rosenkrantztårnet med omgivelser ca. 1921]

Gate, Havn, Festning, Steinmur

Fotografi ubb-kk-n-231-018

Ukjent

Opsynsmand Haugen 1905

Robåt, Havn, Mann, Man, Kaianlegg, Hatt, Dress, Suit, Landmåler

Fotografi ubb-il-0009-042a

Knud Knudsen

Parti af Bergen fra Skandsen

Oversiktsbilde mot nordvest

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-1318-2167

Atelier KK

[Eksteriør H.C. Krohn]

Krohns Kaffe.Oppdragsgiver: H.C. Krohn. Bygning i jugendstil av arkitektene Daniel Muri og Ingolf Danielsen

Arkitektur og byggeskikk, Arbeider, Worker, Bygninger, By- og småsteder, Cities and villages, Dampskip, Båt, Boat, Lastebil, Næringsbygg, Forretningsgård, Lekter, Kaffeforretninger

Fotografi ubb-kk-n-417-144

Ukjent

[Rosenkrantztårnet etter eksplosjonsulykken]

1944-04-20

Rosenkrantztårnet etter eksplosjonsulykken

Bygninger, Husruin

Fotografi ubb-ohk-019-060

I.C. Dahl

Udatert notat om bygninger i Bergen.

Nevner Walkendorfs tårn og Fredriksbergs fort.

Arkitektur, Bygningsbeskrivelser, Restaurering

Manuskript ubb-ms-0539-a-05

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Mot nord.

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Oversiktsbilde, Overview, Festning

Fotografi ubb-kk-2127-0160

Ukjent

[Bergenhus]

Bergenhus

Bygninger, By- og småsteder, Cities and villages, Festning

Fotografi ubb-bs-ok-11869

Olai Schumann Olsen

[Bergenhus, Håkonshalle, Rosenk]

Bergenhus, Håkonshalle, Rosenk

Fjord, Dampskip, Tradisjonelle båttyper, Festning, Kaianlegg, Melkespann, Landgang

Fotografi ubb-so-0060

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Festningskaien]

Gatelys, Kontorbygg, Mann, Man, Kaianlegg

Fotografi ubb-bros-01079

Atelier KK

Bergen: Walkendorfstaarnet

By- og småsteder, Cities and villages, Slottsbygning, Tårn, Fjordabåt

Fotografi ubb-kk-nss-007-014

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Håkonshallen. Bergenhus. Rosenkratztårnet]

1958-09-06

Håkonshallen. Bergenhus. Rosenkratztårnet

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Festning, , Hall

Fotografi ubb-w-sh-119841

Atelier KK

Bergen, underoffiserskolen

Skip, By- og småsteder, Cities and villages, Havn, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-1824-4093

Knud Knudsen

Parti af Bergen (fra Fredriksbergs Fæstning mod Tyskebryggen).

Mariakirken med ett tårn, Nykirken midt i bildet

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Oversiktsbilde, Overview, Klesvask, Laundry, Bleikeplass

Fotografi ubb-kk-1318-0004

Knud Knudsen

Bergenhus Fæstning

Fotografert fra Nordnes

By- og småsteder, Cities and villages, Festning, Seilskip

Fotografi ubb-kk-ns-0090a

Knud Knudsen

Udsigt fra Klosterhaugen (1865)

Slottsbygning, Oversiktsbilde, Overview, Festning

Fotografi ubb-kk-m-102

Knud Knudsen

Bergenhus Fæstning

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Festning

Fotografi ubb-kk-1622-08654

Olai Schumann Olsen

[Bergenhus, Rosenkrantztårnet]

Bergenhus, Rosenkrantztårnet

Festning

Fotografi ubb-so-0917

Ukjent

[Rosenkrantztårnet i ruiner etter eksplosjonsulykken 20.04.1944]

1944-04-20

Rosenkrantztårnet i ruiner etter eksplosjonsulykken 20.04.1944

Bygninger, Husruin

Fotografi ubb-ohk-019-064

Knud Knudsen

Emigrantskib i 70 aarene

Slottsbygning, Dampskip, Seilskip, Kaianlegg, Lekter, Fraktefartøy, Kran, Emigrantskip

Fotografi ubb-kk-m-068

Knud Knudsen

Parti af Bergen seet fra Søen

Ombyggingen av Håkonshallen

By- og småsteder, Cities and villages, Dampskip, Festning

Fotografi ubb-kk-2127-1606

Olai Schumann Olsen

[Båter ved Festningskaien]

Båter ved Festningskaien

By- og småsteder, Cities and villages, Tradisjonelle båttyper, Festning, Kaianlegg, Fjordabåt

Fotografi ubb-so-0824

Ukjent

[Nordfarer. Walkendorfskaien]

Robåt, Havn, Jekt

Fotografi ubb-bs-fol-01038-020b

Atelier KK

ubb-kk-n-289-029

Et stort lerret eller papirstykke med Bergensmotiv. Bradbenken mot Rosenkrantztårnet

Tegning, Drawing

Fotografi ubb-kk-n-289-029

Ken Erik Berntsen

Bergen

Arkitektur og byggeskikk, By- og småsteder, Cities and villages, Colour Photography, Fargefotografi, Lysbilde, 35 mm, 35 mm, Telefonkiosk

Fotografi ubb-keb-0287

Sophus Tromholt

[Håkonshallen, Rosenkrantztårnet, Vågen]

Håkonshallen, Rosenkrantztårnet, Vågen

Robåt, Havn, Festning, UNESCO, Fjordabåt

Fotografi ubb-trom-313

Bergenhus med Valkendorfstaarn og Haakonshal, Norge

Festning

Fotografi ubb-bros-05324

K. Knudsen & Co.

Bergen, Walkendorfstaarn.

(Forsvarets distriktsmusikkorps Vestlandet)

Postkort, Tårn, Crowd, Folkemengde, Musikkorps, Divisjonsmusikkorps, Guard soldier, Vaktsoldat

Fotografi ubb-kk-pk-0743b

Atelier KK

[Malerier av Nils Krantz; det største med hovedmotiv fra Bradbenken]

1926-10-29

Malerier av Nils Krantz; det største med hovedmotiv fra Bradbenken

Havn, Festning, Maleri

Fotografi ubb-kk-n-290-014

Atelier K. Knudsen

Bergen: Fra Havnen

Skip, By- og småsteder, Cities and villages, Festning

Fotografi ubb-kk-pk-2647

Olai Schumann Olsen

[Håkonshallen, Bergenhus, Festningskaien]

Håkonshallen, Bergenhus, Festningskaien

Festning, Kaianlegg, Brostein, Steinmur

Fotografi ubb-so-0923

Olai Schumann Olsen

[Bergenhus]

Bergenhus

Festning, Jerngjerde, Brostein, Steintrapp

Fotografi ubb-so-0899

Knud Knudsen

Bergenhus Fæstning

Sett fra Nordnes

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Festning, Seilskip

Fotografi ubb-kk-1318-0002

Knud Knudsen

Parti af Bergen (Udsigt fra Fjeldveien) III

Store Bleke gård sees helt til høyre i bildet

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Dampskip, Oversiktsbilde, Overview, Telefonstolpe, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-2127-0153

Atelier KK

Bergen: Vågen

Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Dampskip, Tradisjonelle båttyper, Havn

Fotografi ubb-kk-pk-1275b

Knud Knudsen

Parti af Holbergsalmindingen mod Dampskibsbryggen, Bergen

By- og småsteder, Cities and villages, Dampskip, Gate, Festning, Seilskip, Jerngjerde, Brostein, Allmenning, Fotospøkelse

Fotografi ubb-kk-1318-2131

Knud Knudsen

S.S. Kong Harald

Båt, Håkonshallen

By- og småsteder, Cities and villages, Dampskip, Festning, Kaianlegg

Fotografi ubb-kk-2127-1781

Atelier KK

Bergen: Walkendorftårn.

Rosentrantztårnet

Postkort, Tårn, Festning

Fotografi ubb-kk-pk-2158

Rosenkrantstaarn i Bergen

Kunst, Robåt, Tegning, Drawing, Seilbåt, By- og småsteder, Cities and villages, Havn, Xylografi, Seil

Fotografi ubb-bros-02247

Ukjent

[Bradbenken]

Bradbenken

Skip, Havn, Passasjerskip, Kaianlegg

Fotografi ubb-bros-03152

Atelier KK

Bergen.

Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Kaianlegg

Fotografi ubb-kk-pk-2409

Atelier KK

Bergenhus

Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Festning, , Hall

Fotografi ubb-kk-pk-2540

Olaf Andreas Svanøe

Bergen. Walkendorfstaarn og Haakonshallen

Kortserie No. 106

Postkort, Tårn, Festning, Kaianlegg

Postkort ubb-bs-pkb-00399

Nils Busvold

[Festningskaien. "Kitty Waake"]

Tyske soldater på kaien

By- og småsteder, Cities and villages, Kaianlegg, Lastebil, Bensinstasjon, Tønne, Fritidsbåt, Havneskur, Agfacolor

Fotografi ubb-bs-ok-11860-035

Atelier K. Knudsen

Bergen

Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Dampskip, Havn, Festning, Kaianlegg

Fotografi ubb-kk-pk-2395

Atelier KK

Bergen: Walkendorfstaarn og Haakonshallen.

Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Slottsbygning, Tårn, Festning, Personbil, Tønne, Havneskur

Fotografi ubb-kk-pk-2105

Knud Knudsen

Valkendorfstaarn paa Bergenhus Fæstning

Rosenkrantztårnet

By- og småsteder, Cities and villages, Tårn, Festning

Fotografi ubb-kk-ns-0492

Ukjent

[Beffen i Vågen]

Beffen i Vågen

Havn, Ferge, Beffen

Fotografi ubb-bs-ok-11903

Enoch Djupdræt

[Bradbenken, Bergen.]

Oversiktsbilde, Overview, Kaianlegg

Fotografi ubb-dju-bx-0038

Atelier KK

[Bergen fra Havnen]

Bergen fra Havnen

Skip, By- og småsteder, Cities and villages, Festning

Fotografi ubb-kk-pk-7391

Knud Knudsen

Et Emigrantskib ved dets Afreise fra Bergen

By- og småsteder, Cities and villages, Dampskip, Tradisjonelle båttyper, Festning, Kaianlegg, Emigrantskip

Fotografi ubb-kk-ns-1209

Ralph L. Wilson

Fæstningskaien, Walkendorfstaarn, Nordnæspynten fra N.D.S. taarn.

Skip, Oversiktsbilde, Overview, Kaianlegg

Fotografi ubb-wil-a-226

Knud Knudsen

Bergenhus Festning.

By- og småsteder, Cities and villages, Dampskip, Tradisjonelle båttyper, Festning, Kaianlegg

Fotografi ubb-kk-2127-0143

Knud Knudsen

Valkendorfs Taarn, Bergenhus Fæstning

Rosenkrantztårnet

By- og småsteder, Cities and villages, Festning

Fotografi ubb-kk-ns-1734

Atelier KK

[Parti fra Bergen. Utsikt mot Bergenhus og havnen]

Parti fra Bergen. Utsikt mot Bergenhus og havnen

Havn, Oversiktsbilde, Overview, Fraktefartøy

Fotografi ubb-kk-n-156-030

Ukjent

[Rosenkrantztårnet]

Rosenkrantztårnet

Festning

Fotografi ubb-bros-05317

Atelier KK

Håkonshallen og Walkendorfstårnet

Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Tårn, Festning, Kaianlegg, , Hall

Fotografi ubb-kk-pk-2285

Bergen. Bergenhus

Robåt, Dampskip

Fotografi ubb-bros-00628

[Holbergsallmenning]

Holbergsallmenning

Dampskip, Gatehandel, Hverdagsklær, Kiosk, Damehatt, Hodetørkle

Fotografi ubb-bros-02225

[Nedre Torvet]

Nedre Torvet

Soldat, Soldier, Seilskip, Sjøbod, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-bros-05479

ubb-bros-04987

Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building, Murhus

Fotografi ubb-bros-04987

Knud Knudsen

Parti af Bergen- II

Tatt fra fjellside. Del av panorama - 08681- I

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-1622-08682

Knud Knudsen

[Bergenhus festning]

By- og småsteder, Cities and villages, Festning, Seilskip

Fotografi ubb-kk-ns-0090b

Oppi kortforlag

Bergen. Walkendorfstaarn og Haakonshallen

Kortnummer 7

Skip, Postkort, Festning, Kaianlegg

Postkort ubb-bs-pkb-00423

Walkendorfs Taarn

Gatelys, Robåt, Dampskip, Festning, Kaianlegg

Fotografi ubb-bros-02246

Alfred Brundtland

Bergenhus

Postkort, Bygninger, Tårn, Festning

Postkort ubb-bs-pkb-00210

[Fra eksplosjonsulykken 1944]

1944-04-20

Fra eksplosjonsulykken 1944

Ruiner

Fotografi ubb-bs-ok-16410

Olai Schumann Olsen

[Bradbenken, Rosenkrantztårnet]

Festning, Håndkjerre

Fotografi ubb-so-0059

Atelier KK

Bergen fra havnen

"Fram" på vei fra Trondhjem til Fram-museet i Oslo etter restaurering.

Skip, Havn, Sjøbod, Fjordabåt, Polarskute

Fotografi ubb-kk-1824-4102

Leif M. Endresen

[Ødeleggelsene av Bergenhus festning.]

1944-04-20

Ødeleggelsene av Bergenhus festning.

Ruiner, Kaianlegg, Skipsvrak

Fotografi ubb-ohk-004-036

Bergenhus 7.juni 1921

1921-06-07

Hest, Festning, Mann, Man, Brostein, Tønne, Hestekjerre, Havneskur

Fotografi ubb-bros-00634

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Mot Håkonshallen

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Festning, Seilskip

Fotografi ubb-kk-ns-1190

Leif M. Endresen

[Walckendorftårnet og kaien foran "Rogaland".]

1944-04-20

Walckendorftårnet og kaien foran "Rogaland".

Kaianlegg, Husruin, Skipsvrak

Fotografi ubb-ohk-003-069

Atelier KK

Bergenhus

Bygninger, Festning, Guard soldier, Vaktsoldat

Fotografi ubb-kk-1824-4125

Olai Schumann Olsen

[Bergenhus, Håkonshallen,"Tellevaag I"]

Bergenhus, Håkonshallen,"Tellevaag I"

Fjord, Tradisjonelle båttyper, Festning, Kaianlegg, Fjordabåt

Fotografi ubb-so-0065

K. Knudsen & Co.

Bergen: Walkendorfstaarn.

Gatelys, Postkort, Tårn

Fotografi ubb-kk-pk-0719

Atelier KK

Bergen.

Fra Nykirken mot Håkonshallen

Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Oversiktsbilde, Overview, Turistskip

Fotografi ubb-kk-pk-2385

Atelier KK

Bergen: Festningskaien.

Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Festning, Kaianlegg, Lekter, Fraktefartøy, Havneskur

Fotografi ubb-kk-pk-3103

Bergenhus 7.juni 1921

1921-06-07

Festning, Trekasse, Tønne, Håndkjerre, Havneskur

Fotografi ubb-bros-00633

Knud Knudsen

S. S. Neptun

Robåt, Dampskip, Festning, Kaianlegg

Fotografi ubb-kk-2127-1613

Atelier KK

Bergen: Håkonshallen og Walkendorfstårnet.

Postkort, Robåt, By- og småsteder, Cities and villages, Havn, Festning, Kaianlegg, , Hall

Fotografi ubb-kk-pk-2286

Atelier KK

[Eksteriør H.C. Krohn]

Krohns Kaffe.Oppdragsgiver: H.C. Krohn. Bygning i jugendstil av arkitektene Daniel Muri og Ingolf Danielsen

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, By- og småsteder, Cities and villages, Dampskip, Båt, Boat, Næringsbygg, Forretningsgård, Lekter, Kaffeforretninger

Fotografi ubb-kk-n-417-143

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fetningskaien. Bradbenken]

1969-10-02

Fetningskaien. Bradbenken

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Festning, Kaianlegg

Fotografi ubb-w-f-203082

Ukjent

[Rosenkrantztårnet og Håkonshallen i ruiner etter eksplosjonsulykken 20.04.1944]

1944-04-20

Rosenkrantztårnet og Håkonshallen i ruiner etter eksplosjonsulykken 20.04.1944

Bygninger, Husruin

Fotografi ubb-ohk-018-067

Hans Nicolaysen Meyer

Bergen. Vaagen

Fjord, Slottsbygning, Tradisjonelle båttyper, Festning, Lekter, Båtfeste

Fotografi ubb-bros-05413

Atelier KK

Bergen: Haakonshallen og Walkendorftårn

Postkort, Fiskebåt, By- og småsteder, Cities and villages, Dampskip, Havn, Kaianlegg, Fjordabåt

Fotografi ubb-kk-pk-2159

[Eksplosjonsulykken 1944]

1944-04-20

Eksplosjonsulykken 1944

Ruiner

Fotografi ubb-bros-07547

Olai Schumann Olsen

Rosenkrantztaarnet

Arbeider, Worker, By- og småsteder, Cities and villages, Festning, Brostein, Tønne, Håndkjerre

Fotografi ubb-so-0425

Ukjent

[Bergenhus festning]

Avfotografert tegning/ akvarell

Kunst, Bygninger

Fotografi ubb-bs-ok-04332

Widerøe's Flyveselskap A/S

[BDS. Bradbenken. Festningskaien]

1963-06-06

BDS. Bradbenken. Festningskaien

Flyfoto, Aerial photo, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Rederi, Bank, Oversiktsbilde, Overview, Festning, Dampskipsselskap

Fotografi ubb-w-f-109239

Olai Schumann Olsen

[Bergenhus]

Bergenhus

Festning

Fotografi ubb-so-0096