Atelier KK

[Fru driftsbestyrer Sognnæs]

Kan være Anne Sognnæs f. Terkelsen, gift med Sigurd Martin Sognnæs. De bodd på Dreggsallmenningen 24

Kvinne, Kvinner i arbeid, Kjøkken, Reklame, Forkle, Komfyr, Reklamebureauer

Fotografi ubb-kk-n-374-009

Leif M. Endresen

[Eksplosjonsulykken]

1944-04-20

Fra Øvre Dreggsallmenningen, Sandbrogaten mot B.D.S. Vikinghallen til høyre.

Brann, Idrettshall

Fotografi ubb-ohk-004-006

Rolf Norvin

[Hitlerjeksler ved Dreggsallmenningen, Bryggen]

Hitlerjeksler ved Dreggsallmenningen, Bryggen

Hitlerjeksler

Fotografi ubb-ohk-016-031

Atelier KK

[Parti fra Dreggen. Oversvømmelse på Bryggen. Høsten 1923]

Parti fra Dreggen. Oversvømmelse på Bryggen. Høsten 1923

Kvinne, Rederi, Gate, Mann, Tønne, Flom, Dampskibsekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-254-005

Knud Knudsen

Parti mod Tyskebryggen, Bergen

Tatt fra Klosterhaugen

By- og småsteder, Dampskip, Oversiktsbilde, Fraktefartøy

Fotografi ubb-kk-2127-1762

Atelier KK

[Fru driftsbestyrer Sognnæs]

Kan være Anne Sognnæs f. Terkelsen, gift med Sigurd Martin Sognnæs. De bodd på Dreggsallmenningen 24

Kvinne, Kvinner i arbeid, Kjøkken, Forkle, Komfyr

Fotografi ubb-kk-n-374-010

Knud Knudsen

[Hageselskap på Dreggsalmenningen.]

Kvinne, Barn, Familie og slekt, Hageselskap, Mann, Barn og mor, Pipe, Eldre

Fotografi ubb-kk-1318-3514b

Knud Knudsen

Parti af Bergen fra Valkendorfs Taarn.

By- og småsteder, Kaianlegg, Havnebod, Brostein, Damplokomotiv

Fotografi ubb-kk-1318-2664

Ukjent

[Slottsgaten 1 og Dreggsallmenningen]

Slottsgaten 1 og Dreggsallmenningen

Bygninger, Personbil

Fotografi ubb-bros-02253

Rolf Norvin

[Øvre Dreggsalmenningen etter eksplosjonsulykken]

1944-04-20

Øvre Dreggsalmenningen etter eksplosjonsulykken

Husruin

Fotografi ubb-ohk-023-033

Olaf Andreas Svanøe

Marie Kirke

Fra Dreggsallmenning omkring 1896. Dreggsallmenningen har navn etter en gammel bryggegård.Gården Dreggen nevnes første gang i et diplom fra 1411 og blir den gang kalt Thræggin. Thowsen 2001

Arkitektur og byggeskikk, Folk, Kirke, By- og småsteder, Park, Allmenning

Fotografi ubb-thw-0448

Gustav Brosing

Nordenfjeldske

Personbil, By- og småsteder, Rederi, Park, Forretningsgård, Trebygning, Murhus

Fotografi ubb-bros-02545

Atelier KK

[Dreggsallmenningen]

1950-05-05

Trolleybuss i krysset Dreggsallmenningen/Øvregaten/Nye Sandviksveien

Oppdragsfoto, Trehusbebyggelse by, Trikkeskinner, Allmenning, Trolleybuss

Fotografi ubb-kk-n-438-065

Atelier KK

Tiedemanns Tobaksfabrikk

Parti fra Dreggsallmenningen med Vikinghallen

Tregjerde, Murhus, Eksteriør, Idrettshall

Fotografi ubb-kk-n-449-028

Atelier K. Knudsen

[Nordenfjeldske Dampskipsselskap]

Hverdagsliv under andre verdenskrig.

Gatelys, Kumlokk, Brostein, Fotospøkelse, Hitlerjeksler

Fotografi ubb-kk-n-426-077

Knud Knudsen

[Hageselskap på Dreggsalmenningen.]

Hageselskap på Dreggsalmenningen

Kvinne, Barn, Familie og slekt, Hageselskap, Mann, Barn og mor, Pipe, Eldre

Fotografi ubb-kk-1318-3514

Nils Busvold

[Dreggsallmenningen.]

Gatelys, By- og småsteder, Brakke, Lastebil, Byggeplass, Brostein, Allmenning, Agfacolor

Fotografi ubb-bs-ok-11860-033

Knud Knudsen

Udsigt fra Walkendorffstaarn mod Øvregaten

Kirke, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-m-049

Marcus Selmer

[Bryggen]

Fotograf trolig Marcus Selmer

Kirke, By- og småsteder, Havn, Oversiktsbilde, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-bs-fol-00847-016

Leif M. Endresen

[Ødeleggelsene ved Dreggsalmenningen etter eksplosjonen]

1944-04-20

Ødeleggelsene ved Dreggsalmenningen etter eksplosjonen

Husruin

Fotografi ubb-ohk-004-042

Atelier K. Knudsen

[Nordenfjeldske Dampskibsselskab]

1944-04-20

Nordenfjeldske Dampskibsselskab

Dampskipsekspedisjon, Murstein, Hitlerjeksler

Fotografi ubb-kk-n-426-002

Atelier KK

[Slottsgaten/Dreggsallmenningen]

Oppdragsgiver: Waardals teglverk

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, By- og småsteder, Bil, Car, Mann, Oppdragsfoto, Teglverk

Fotografi ubb-kk-n-429-114

Ukjent

Bergen, Drægs Alm.

Kirke, Postkort, Allmenning

Postkort ubb-bs-pkb-00245

Knud Knudsen

Parti mod Tyskebryggen, Bergen

Tatt fra Klosterhaugen

By- og småsteder, Dampskip, Oversiktsbilde, Fraktefartøy

Fotografi ubb-bs-fol-01897-007

Gustav Brosing

Dreggsalmenning 10-12

1957-09-14

Gatelys, Bolighus, Murbolig

Fotografi ubb-bros-00307

Atelier KK

[Fru driftsbestyrer Sognnæs]

Dette bildet ble også brukt som reklame for Bergens Elektrisitetsverk

Kvinne, Kvinner i arbeid, Kjøkken, Reklame, Forkle, Komfyr, Reklamebureauer

Fotografi ubb-kk-n-374-009

Rolf Norvin

[Dreggsalmenningen etter eksplosjonsulykken.]

1944-04-20

Dreggsalmenningen etter eksplosjonsulykken.

Bygninger, Husruin

Fotografi ubb-ohk-023-031

Olai Schumann Olsen

[Mariakirken]

Mariakirken

Gatelys, Kirke, By- og småsteder, Bolighus, Gate, Brostein

Fotografi ubb-so-0166

Atelier KK

[Fru driftsbestyrer Sognnæs]

Spalten "Vårt Virkefelt" i bladet "Vi Kvinner", nr. 10,01.09.1933

Kvinne, Kvinner i arbeid, Kjøkken, Forkle, Komfyr

Fotografi ubb-kk-n-374-010

Olai Schumann Olsen

[Mariakirken]

Mariakirken

Gatelys, Kirke, By- og småsteder, Bolighus, Gate, Brostein

Fotografi ubb-so-0168

Atelier K. Knudsen

[Uten Tittel]

Snøvær i Bergen

Kirke, Snø

Fotografi ubb-kk-nkx-0016

Knud Knudsen

Parti af Bergen fra Valkendorfs Taarn.

By- og småsteder, Dampskip, Kaianlegg, Havnebod

Fotografi ubb-kk-1318-2665

Knud Knudsen

Parti af Bergen fra Valkendorfs Taarn.

By- og småsteder, Dampskip, Kaianlegg, Havnebod

Fotografi ubb-bs-fol-02291-004

Atelier KK

[Fru driftsbestyrer Sognnæs]

Spalten "Vårt Virkefelt" i bladet "Vi Kvinner", nr. 10,01.09.1933

Kvinne, Kvinner i arbeid, Kjøkken, Reklame, Forkle, Komfyr, Reklamebureauer

Fotografi ubb-kk-n-374-009

Alfred Brundtland

Drægsalmending, Bergen

By- og småsteder, Postkort, Gate, Trehusbebyggelse by

Postkort ubb-bs-pkb-00244

Ralph L. Wilson

Parti Tyskebryggen fra Drægsalmenning

Gatelys, Gate, Hestekjerre, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-wil-a-147

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bradbenken. Dreggen]

1964-08-11

Bradbenken. Dreggen

Flyfoto, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Rederi, Oversiktsbilde, Festning, Allmenning, Dampskipsselskap

Fotografi ubb-w-f-143614

Atelier K. Knudsen

Bergen. Snorre.

Snorremonumementet

Statuer/Skulptur, Postkort, Parkbenker, Allmenning

Fotografi ubb-kk-pk-5134

Atelier KK

[Etter brannen på Bryggen, juli 1955]

Kristoffer Berg, frukt en gros, poteter, grønnsaker. Kontor og lager på Dreggsallmenningen

Brannruiner, Grønnsakshandel, Allmenning

Fotografi ubb-kk-n-593-119

Ukjent

[Otto Meyers vognmannsforretning i Dræggen]

Oppført i Dreggsallmenningen 8. i 1901 og Olav Kyrresgate 45. i 1911

Hest, Bolighus, Hestevogn (med tak)

Fotografi ubb-bros-03134

Atelier KK

[Oversvømmelse på Bryggen høsten 1923]

Oversvømmelse på Bryggen høsten 1923

Gate, Mann, Lastebil, Trikk, Flom

Fotografi ubb-kk-n-254-006

Olai Schumann Olsen

Mariakirken fra Drægsalm.

Gatelys, Kvinne, Kirke, By- og småsteder, Gate, Mann, Damehatt, Kåpe, Allmenning, Dress, Herrehatt

Fotografi ubb-so-0290

Atelier KK

[Dreggsallmenningen]

1950-05-05

Trolleybuss i krysset Dreggsallmenningen/Øvregaten/Nye Sandviksveien

Oppdragsfoto, Trehusbebyggelse by, Trikkeskinner, Allmenning, Trolleybuss

Fotografi ubb-kk-n-438-064

Ukjent

[Dreggsallmenningen med Mariakirken]

Folk rundt Dreggsallmenningen en dag i 1904. Bak parken ser man Mariakirken..

Folk, Kirke, Hest, Gate, Park, Parkbenker, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-thw-0394

Leif M. Endresen

[Tyskere plyndrer butikker etter eksplosjonen 20.april 1944]

1944-04-20

Tyskere plyndrer butikker etter eksplosjonen 20.april 1944

Ruiner

Fotografi ubb-bs-ok-01373-027

Knud Knudsen

Parti af Bergen fra Valkendorfs Taarn.

By- og småsteder, Dampskip, Kaianlegg, Havnebod

Fotografi ubb-kk-1318-2663

Atelier KK

Tiedemanns Tobaksfabrikk

Parti fra Dreggsallmenningen med Vikinghallen

By- og småsteder, Buss, Damehatt, Kåpe, Frisørsalong, Idrettshall

Fotografi ubb-kk-n-449-030

Knud Knudsen & Co.

[Dregsallmenningen]

Dregsallmenningen

Bygninger, Lastebil, Allmenning, Panorama

Fotografi ubb-kk-pan-0003

Widerøe's Flyveselskap A/S

Tyskebryggen, Bergen

1950-07-04

Fjordabåter til kai ved Bryggen, "Dyrteigen", "Askøy", "Haus" og "Hosanger I"

Skip, Flyfoto, Havn, Trehusbebyggelse by, Fjordabåt

Fotografi ubb-w-sh-022795

Olai Schumann Olsen

[Mariakirken]

Mariakirken

Kirke, By- og småsteder, Bolighus, Gate, Brostein, Telegrafstolpe

Fotografi ubb-so-0187