Samlinger knyttet til Voss

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0005
 • ubb-ms-0067
 • ubb-ms-0174
 • ubb-ms-0179
 • ubb-ms-0207
 • ubb-ms-0255
 • ubb-ms-0421
 • ubb-ms-0426
 • ubb-ms-0519
 • ubb-ms-0777-B
 • ubb-ms-0777-C
 • ubb-ms-0777-D
 • ubb-ms-0777-H
 • ubb-ms-0777-L
 • ubb-ms-0777-N

Catharine Hermine Kølle

'Mørkdalsvandet paa Vos'

Myrkdalsvannet.

Prospekter, Akvarell, Malerkunst

Maleri ubm-bf-diby-000465

Olaf Olafsen; Voss sogneselskab

Optegnelser av Voss Sogneselskabs Forhandlingsprotokol 1896-1912

Diverse historiske Optegnelser om Voss.

Historie, Voss, Hardanger, Sogneselskap

Manuskript ubb-ms-0777-h-36

Bjørn Helland-Hansen

Voss-Hardanger septeember 1905.

Feltbøker etter professor Bjørn Helland-Hansen.

Havforskning, Feltarbeid, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2080-a-11-003

Catharine Hermine Kølle

Vossevangen, seet fra Gjelle.

Prospekter, Malerkunst

Maleri ubm-bf-diby-000468

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 15: [Om Sølv-Kalken i Wosse-Wangens Kirke.]

Én av ca. 100 delvis nummererede løse blader. (Følgende nr. mangler: 31 og 55).

1800-tallet, Bergen, Bergens Museum, Kirke, Kirker, Kalk

Manuskript ubb-ms-0235-a-015

Olaf Olafsen

Vosse-Sogn eller Voss Historie fra Oldtiden til Nutiden

Historie, Voss, Hardanger

Manuskript ubb-ms-0777-n-06

Diplom datert 1558, 17. juni. Bergen

1558-06-17

Bergens og Gulatings lagmann, Matts Størssøn samt begge borgermestre og lagretten i Bergen tilkjenner Arnfinn Sigurdssøn 4 månedsmatsbol i Bjørge i Kvitlar åtting på Voss, som en kvinne ved navn Steinvor hadde skjent til Munkeliv ...

1500-tallet, Diplomer, Månedsmatsbol, Odelsrett

Diplom ubb-diplom-0239

Arve Arvesen

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 52

1901-08-19

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Brev ubb-ms-0550-d-b-44

Olaf Olafsen

Samlinger til Voss Historie

Med register

Historie, Voss, Hardanger

Manuskript ubb-ms-0777-h-47

Olaf Olafsen

Samlinger til Voss Historie

Med register

Historie, Voss, Hardanger

Manuskript ubb-ms-0777-h-51

Catharine Hermine Kølle

'Vossevangens Kirke'

Voss kirke (Vangskyrkja). Signatur: CKølle.

Prospekter, Akvarell, Malerkunst

Maleri ubm-bf-diby-000464

Nils Griis Alstrup Dahl

Avskrift av diplom datert 1398, 21. april. Voss (Vossevangen)

1398-04-21

Arnbjørn Sunnulvsson, prost ved Apostelkirka i Bergen, forplikter seg til å bygge et langskip med tilhørende skipsbåt for allmugen på Voss. Til vederlag for dette skal han ha halvannet kyrlag fra hver skattepliktig mann i ...

Middelalderen, Skatt, Diplomer, 1300-tallet, Langskip

Diplom ubb-diplom-0060

Knut Fægri

Grove, Voss. London, Washington 1970.

Botaniske feltbøker og notatbøker etter professor Knut Fægri.

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2072-d-18-019-a

Catharine Hermine Kølle

'Udsigt fra Gaarden Hefte paa Vos'

Prospekter, Akvarell, Malerkunst

Maleri ubm-bf-diby-000466

Olaf Olafsen

Folkebiblioteket paa Voss

Historie, Voss, Bibliotekshistorie, Bibliotek, Folkebiblioteker

Manuskript ubb-ms-0777-h-46

Diplom datert 1339, 6. april. Hyllin (Voss, Hordaland).

1339-04-06

Tolv menn kunngjør at Sørkver Ormssøn førte vitner for at han hadde sin bror Halsteins fullmakt på å ha stevnet sin stemor Ingegerd til å motta innløsningssummen, og at hun hadde vedgått brødrenes rett til ...

Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gårder, Diplomer, Rettssak, 1300-tallet

Diplom ubb-diplom-0019

J. Neumann: Reise-Bemærmerkinger.

En samling optegnelser av historisk-antikvarisk indhold Som: Anmærkninger paa min visitatreise 1832 i Haranger og ...

1800-tallet, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Norge, Historie, Historisk-antikvarisk innhold

Manuskript ubb-ms-0005-a

Knut Fægri

Myr 13 Voss 1944 Finse 1948-1949. Myrundersøkelser.

Botaniske feltbøker og notatbøker etter professor Knut Fægri.

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok, Myr

Manuskript ubb-ms-2072-b-005-m

Catharine Hermine Kølle

'Udsigt fra Gaarden Skutle paa Vos'

Prospekter, Akvarell, Malerkunst

Maleri ubm-bf-diby-000467

Diplom datert 1564, 29. juli. Vossevangen (Voss, Hordaland)

1564-07-29

Nils Henrikssøn, prest på Voss, lensmann Styrker Anderssøn og fire lagrettemenn fra samme sted bevitner, at Gunhild Iversdatter tilbød sine søstre Gyrid og Sigvor Iversdøtre alt sitt fars og mors odelgods på Voss og i ...

Salg, 1500-tallet, Diplomer, Arveoppgjør, Arv

Diplom ubb-diplom-0259

Diplom datert 1556, uten dag. Vossevangen (Voss, Hordaland)

Tre lagrettemenn på Voss kunngjør, at Askel Helgessøn på Øvre Himle og hans mor Agatha Ormsdatter gir sin slektning Jørund Rikolfssøn på Nesheim de 5 månedsmatsbol i Holven i Granvin som var deres rette odel, ...

1500-tallet, Diplomer, Rettssak, Arveoppgjør, Arv, Månedsmatsbol

Diplom ubb-diplom-0234