Samlinger knyttet til Voss

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0005
 • ubb-ms-0067
 • ubb-ms-0174
 • ubb-ms-0179
 • ubb-ms-0207
 • ubb-ms-0255
 • ubb-ms-0421
 • ubb-ms-0426
 • ubb-ms-0519
 • ubb-ms-0777-B
 • ubb-ms-0777-C
 • ubb-ms-0777-D
 • ubb-ms-0777-H
 • ubb-ms-0777-L
 • ubb-ms-0777-N

Catharine Hermine Kølle

'Mørkdalsvandet paa Vos'

Myrkdalsvannet.

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Maleri ubm-bf-diby-000465

Olaf Olafsen; Voss sogneselskab

Optegnelser av Voss Sogneselskabs Forhandlingsprotokol 1896-1912

Diverse historiske Optegnelser om Voss.

Historie, Voss, Hardanger, Sogneselskap

Manuskript ubb-ms-0777-h-36

Catharine Hermine Kølle

Vossevangen, seet fra Gjelle.

Prospekter, Malerkunst

Maleri ubm-bf-diby-000468

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 15: [Om Sølv-Kalken i Wosse-Wangens Kirke.]

Én av ca. 100 delvis nummererede løse blader. (Følgende nr. mangler: 31 og 55).

1800-tallet, Bergen, Bergens Museum, Kirke, Kirker, Kalk

Manuskript ubb-ms-0235-a-015

Olaf Olafsen

Vosse-Sogn eller Voss Historie fra Oldtiden til Nutiden

Historie, Voss, Hardanger

Manuskript ubb-ms-0777-n-06

Olaf Olafsen

Samlinger til Voss Historie

Med register

Historie, Voss, Hardanger

Manuskript ubb-ms-0777-h-47

Olaf Olafsen

Samlinger til Voss Historie

Med register

Historie, Voss, Hardanger

Manuskript ubb-ms-0777-h-51

Catharine Hermine Kølle

'Vossevangens Kirke'

Voss kirke (Vangskyrkja). Signatur: CKølle.

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Maleri ubm-bf-diby-000464

Catharine Hermine Kølle

'Udsigt fra Gaarden Hefte paa Vos'

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Maleri ubm-bf-diby-000466

Olaf Olafsen

Folkebiblioteket paa Voss

Historie, Voss, Bibliotekshistorie, Bibliotek, Folkebiblioteker

Manuskript ubb-ms-0777-h-46

J. Neumann: Reise-Bemærmerkinger.

En samling optegnelser av historisk-antikvarisk indhold Som: Anmærkninger paa min visitatreise 1832 i Haranger og ...

1800-tallet, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Norge, Historie, Historisk-antikvarisk innhold

Manuskript ubb-ms-0005-a

Catharine Hermine Kølle

'Udsigt fra Gaarden Skutle paa Vos'

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Maleri ubm-bf-diby-000467

Arve Arvesen

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 52

1901-08-19

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, 1900-tallet

Brev ubb-ms-0550-d-b-44