Vosse - Samling. 4

H. 1. Av Tingbøkerne vedk. Voss, 1648-1712. 4°. 144 beskr. bl. 288 pag. s. B. H. 2. Av Tingbøkerne vedk. Voss, 1712-1725. 4°. 72 beskr. bl. H. H. 3. Av Tingbøkerne vedk. Voss, 1725-1737. 4°. 72 beskr. bl. H. H. 4. Av Tingbøkerne vedk. Voss, 1737-1746. 4°. 72beskr. bl. H. H. 5. AvTingbøkerne vedk. Voss, 1746-1760. 4°. 62 beskr. bl. H. H. 6. Av Tingbøkerne vedk. Voss, 1761-1774. 4°. 74 beskr. bl. H. H. 7. AvTingbøkerne vedk. Voss, 1774-1784. 4°. 64 beskr. bl. H. (H. 1 - 7 indlagt i en Mappe). H. 8. Av Tingbøkerne vedk. Voss, 1784-1800. 4°. 32 beskr. bl. H H. 9. Av Tingbøkerne vedk. Voss, 1800-1812. 4°. 32 beskr. bl. H. H. 10. Av Tingbøkerne vedk. Voss, 1802-1810. 4°. 44 beskr.bl. H. H. 11. Av Tingbøkerne vedk. Voss, 1812-1821. 4°. 48 beskr. bl. H. H. 12.Av Tingbøkerne vedk. Voss, 1821-1831. 4°. 48 beskr. bl. H. H. 13. Av Tingbøkerne vedk. Voss. 1831-1837. 4°. 32 beskr. bl. H. H. 14. Av Herredsstyrets Forhandlingsprotokol, medlemmer i Tiden 1837-1867. 4°. 9 beskr. bl. + 2 Indleg, 17 pag. s. Omslag. H. 15. Av Herredstyreta Forhandlingsprotokol, I, 1837-1867. 4°. 72 beskr. bl. H. H. 16. Av Herredstyrets Forhandlingsprotokol, II, 1867-1892. 4°. 66 beskr. bl. H. H. 17. Av Herredstyrets Forhandlingsprotokol, IIIa, 1892-1898. 4°. 31 beskr. bl. H. H. 18. Av Herredstyrets Forhandlingsprotokol, IIIb, 1892-1903. 4°. 13 beskr. bl. H. H. 19. Av Herredstyrets Forhandlingsprotokol, IV, 1903-1909. 4°. 17 beskr. bl. H. (H. 8 - 19 indlagti en Mappe). H. 20. Av Herredstyrets Forhandlinger, V, 1903-1909. 4°. 27 beskr. bl. H. H. 21. Jordegods paa Voss. Gravfund. Med Register. 4°. 30 beskr. bl. H. H. 22.Matrikul av 1723 for Evanger og Vossestranden. 4°. 21 beskr. bl. H. H. 23. Jordebøker. Finnegodset. Jordebøker av 1661 m. m. Med Register. 4°. 48 beskr. bl. 97 pag. s. B. H.24. Landkommisionens Jordebok for Voss 1661. 4°. 26 beskr. bl. H. H. 25. Matrikulen av 1723 for Voss. 4°. 40 beskr. bl. H. H. 26. Matrikul for Voss 1838. 4°. 35 beskr. bl. H. H. 27. Fortegnelse over Apostel-Godset paa Voss, 1661, 1691 og 1692, samt Munkeliv og St. Hans Klosters Gods m. m. Med Register. 4°. 36 beskr. bl. H. H. 28. Matrikulerinen for Voss1865. 4°. 9 løse Hefter, 110 beskr. bl. Mappe. H. 29. Mandtal for Voss 1701. 4°. 28 beskr. bl. H. (H. 20 - 29 indlagt i en Mappe). H. 30. Folketællingen paa Voss 1801. 4°. 65 beskr. bl. H. H. 31 Folketællingen paa Voss 1865, I. 4°. 56 beskr. bl. H. H. 32. Folketællingen paa Voss, II. 4°. 40 beskr. bl. H. H. 33. Tiendemandtal for Voss i 1600 og 1700 Tallet samt Mensalgodset m. m. Med Register. 4°. 50 beskr bl. B. H. 34.Gamle Skikker paa Voss. Valgmænd m. m. Med Register. 4°. 48 beskr. bl. H. H. 35.Historiske Optegnelser om Voss. Med Register. Mensalgodset. 48 beskr. bl. 96 pag. s. H. H. 36. Optegenlser av Voss Sogneselskabs Forhandlingsprotokol 1896-1912, samt diverse historiske Optegnelser om Voss. Med Register. 4°. 49 beskr. bl. 96 pag. s. H. H. 37. Om Kirken paa Voss, m. m. 4°. 30 beskr. bl. H. H. 38. Beskrivelse av Bergens Stift 1714. Folkeskikken. Med Register. 4°. 36 beskr. bl. 70 pag. s. H. H. 39.Avskrifter av "Søndre Bergenhus Amtstidende", Voss vedk. 4°. 32 beskr. bl. H. H. 40. Topografisk Beskrivelse av Voss Herred. Av Norges geografiske Opmaaling, m. m. Med Register. 4°. 50 beskr. bl. H. H. 41. Avskrifter av geistlige Embedsprotokoller Voss vedk. Med Register. 4°. 62 beskr. bl. H. (H. 30 - 41 indlagt i en Mappe). H. 42. Av Amtstingets Forhandlinger vedk. Voss. 4°. 21 beskr. bl. H. H. 43. Topografisk Beskrivelse av Vossestrandens Herred. Av Norges geografiske Opmaaling. 4°. 16 beskr. bl. H. H. 44. Diplomer vedk. Voss. (Avskrift). 4°. Mappe 3 omslag: ( 1 med 37 Indleg, 2 m 2, 3 med 23). H. 45. Gamle Skikke paa Voss m. m. Med Register. 4°. 53 beskr. bl. 105 pag. s. H. H. 46. Folkebiblioteket paa Voss. 4°. 13 løse beskr. bl. Omslag. H. 47. Samlinger til Voss Historie. Med Register. 4°. 59 beskr. bl. 117 pag. s. H. H. 48. Høiesteretsdomme. Gamle Brevskaper fra Voss. 4°. 16 beskr. bl. H. H. 49. Herredstyres-Valg paa Voss 1859-1885. 4°. 16 beskr. bl. H. H. 50. Lagtings-Domme. 4°. 28 beskr. bl. H. H. 51.Samling til Voss Historie. Med Register. 4°. 44 beskr. bl. 88 pag. s. B. H. 52. Opgaver over For- og Besætning i Bøar Otting paa Voss 1808. 4°. 10 beskr. bl. H. H. 53. Avskrifta av Avisen "Hordaland". 4°. 40 beskr. bl. H. H. 54. Støler paa Voss. 4°. 20 beskr. bl. + 2 løse Indleg. H. (H. 42 - 54 indlagt i en Mappe).


Olaf Olafsen; Voss sogneselskab

Diverse historiske Optegnelser om Voss.

Historie, Hardanger, Sogneselskap

Manuskript ubb-ms-0777-h-36

Olaf Olafsen

Historie, Bibliotekshistorie, Bibliotek, Folkebiblioteker

Manuskript ubb-ms-0777-h-46

Olaf Olafsen

Med register

Historie, Hardanger

Manuskript ubb-ms-0777-h-47

Olaf Olafsen

Med register

Historie, Hardanger

Manuskript ubb-ms-0777-h-51