Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold?]

1961-08-23

Skjold?

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053478

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1961-05-17

Skjold

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017609

Ukjent

[Skjold ca. 1930]

ype 35 fra Strømmen Trævarefabrik. Modellen ble presentert ved Verdensutstillingen i Liege, Belgia i 1905. Den ble en meget populær modell og solgte stort omkring i verden

Landskap, Bolighus

Fotografi ubb-bs-ok-06357-003

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1965-05-29

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-149092

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1961-05-17

Skjold

Flyfoto, 17. mai, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017594

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1961-05-17

Skjold

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017606

Rolf Norvin

[Tysk veisperring ved Skjold.]

Tysk veisperring ved Skjold.

Fotografi ubb-ohk-016-009

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold skole]

1961-05-17

Flyfoto, Skolebygning, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017240

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017576

Ukjent

[Skjold før 1920]

Landskap

Fotografi ubb-bs-ok-06357-007

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1961-05-17

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017586

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1961-08-23

Skjold

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053479

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1961-08-23

Skjold

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053484

Ukjent

[Skjold før 1920]

Type 35 fra Strømmen Trævarefabrik. Modellen ble presentert ved Verdensutstillingen i Liege, Belgia i 1905. Den ble en meget populær modell og solgte stort omkring i verden

Landskap

Fotografi ubb-bs-ok-06357-004

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1965-05-29

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-149094

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1961-08-23

Skjold

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053480

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1961-05-17

Skjold skole og Skjold gård

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017583

Ukjent

[Skjold ca. 1930]

Sannsynligvis Fanavegen 61

Landskap, Bolighus

Fotografi ubb-bs-ok-06357-003

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1970-08-24

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-204754

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1961-05-17

Skjold

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017590

Knoop

[Par på tur antakelig Nordås/ Skjold]

Par på tur antakelig Nordås/ Skjold

Kvinne, Fottur, Mann, Ektepar, Paraply

Fotografi ubb-knoop-095

Ukjent

[Skjold før 1920]

Sannsynligvis Fanavegen 61

Landskap

Fotografi ubb-bs-ok-06357-004

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1961-08-23

Skjold

Flyfoto, Oversiktsbilde, Drivhus

Fotografi ubb-w-f-053485

Widerøe's Flyveselskap A/S

Skjold

1963-06-08

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-108280

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1961-05-17

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017596

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1961-08-25

Skjold skole og Skjold gård

Flyfoto, Skolebygning, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-054817

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1961-05-17

Skjold

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017607

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1961-05-17

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017249

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Rådalen]

1961-08-23

Sørheims fabrikk Nordås møbelfabrikk sees til venstre, og Skjold skole til høyre

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053463

Ukjent

[Skjold før 1920]

Landskap

Fotografi ubb-bs-ok-06357-001

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1961-05-17

Skjold

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017552

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1962-07-29

Skjold gård nederst i bildekanten

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-140847

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1961-05-17

Skjold

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017559

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1963-06-08

Skjold

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-108259

Ukjent

[Skjold ca. 1930]

Villaen lå i det som i dag kalles Sæterveien 2, ved Skjold. Villaen forsvant på 1980-tallet.

Landskap, Bolighus

Fotografi ubb-bs-ok-06357-002

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1961-05-17

Skjold skole og Skjold gård

Flyfoto, Skolebygning, 17. mai, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017585

Widerøe's Flyveselskap A/S

Skjold

1963-06-08

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-108279

Enoch Djupdræt

[Skjold ved Bergen.]

Bolighus, Butikk, Flaggstang

Fotografi ubb-dju-bx-0606

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1961-05-17

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017241

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1965-05-29

Skjold

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-149095

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1963-06-08

Skjold

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-108256

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1961-05-17

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017575

Widerøe's Flyveselskap A/S

Skjold

1961-08-19

Skjold skole og Apeltunvassdraget

Flyfoto, Oversiktsbilde, Boligfelt

Fotografi ubb-w-sh-139449

Ukjent

[Skjold ca. 1930]

Landskap, Bolighus

Fotografi ubb-bs-ok-06357-006

Ukjent

[Skjold før 1920]

Landskap

Fotografi ubb-bs-ok-06357-005

Widerøe's Flyveselskap A/S

Skjold

1963-06-08

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-108277

Knoop

[På tur antakelig Nordås/ Skjold]

På tur antakelig Nordås/ Skjold

Kvinne, Gruppeportrett, Fottur, Mann

Fotografi ubb-knoop-295

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1961-05-17

Skjold

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017610

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1961-05-17

Skjold

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017608

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1961-05-17

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017587

Ulrike Pihl

[Skissebok etter Ulrike Pihl]

Tegninger og akvareller av Ulrike Pihl

Landskap, Kunst, Akvarell, Tegnebok, Tegning

Album ubb-bs-fol-02280

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1961-05-17

Skjold

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017554

Widerøe's Flyveselskap A/S

Skjold

1963-06-08

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-108278

Widerøe's Flyveselskap A/S

Skjold

1963-06-08

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-108260

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1961-08-23

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053482

Widerøe's Flyveselskap A/S

Skjold

1963-06-08

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-108255

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1961-05-17

Apeltunvassdraget

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017584

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1961-08-23

Skjold

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053477

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1961-05-17

Skjold

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017266

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1961-05-17

Skjold skole

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017589

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1961-05-17

Apeltunvassdraget

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017593

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1961-05-17

Skjold

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017591

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1961-08-23

Skjold

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053476

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1961-08-23

Nesttun travbane sees i bakgrunnen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053483

Widerøe's Flyveselskap A/S

Skjold

1963-06-08

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-108281

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1961-05-17

Skjold

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017588

Knud Knudsen

[Vaulardal]

Den Østerriske-Ungarnske konsul W.D.Krohns hus på Skjold også kalt «Vaulardal», bruk nr 6. I dag Sundts veg 62.

Kvinne, Bolighus, Poteter, Mann, Hesje, Ljå, Spann, Rive, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-ncn-0335

Jakob Naustdal

1946.

Botaniske dagbøker og feltbøker etter folkehøyskolelærer Jakob Naustdal

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2070-d-024

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1963-06-08

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-108258