Atelier KK

[Nedlegging av kabelblokker i brannstrøket.]

Nedlegging av kabelblokker i brannstrøket. Arbeidet utført av Vestlandske Cementstøperi

Arbeider, Rør, Kran, Gjenreising og sanering, Grøft, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Fotografi ubb-kk-n-191-013

Atelier KK

[Nygårdsgaten 10]

Nygårdsgaten 10

Arbeider, Rør, Lager, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Fotografi ubb-kk-n-182-028

Ralph L. Wilson

[Eggeformet kloakkrør]

Arbeider, Yrkesklær, Mann, Trallebane, Kloakkrør, Sementstøperi

Fotografi ubb-bs-ok-13050

Ralph L. Wilson

[Eggeformete kloakkrør]

Arbeider, Yrkesklær, Mann, Verktøy, Kloakkrør, Sementstøperi

Fotografi ubb-bs-ok-13056

Atelier KK

[Interiør fra snekkerverkstedet til Vestlandske Cementstøperi]

Interiør fra snekkerverkstedet til Vestlandske Cementstøperi

Arbeider, Snekkerverksted, Høvelbenk, Bygningsartikler & cementstøperier, Snekkere & møbelforretninger

Fotografi ubb-kk-n-182-027