Atelier KK

[Nedlegging av kabelblokker i brannstrøket.]

Nedlegging av kabelblokker i brannstrøket. Arbeidet utført av Vestlandske Cementstøperi

Arbeider, Worker, Kran, Gjenreising og sanering, Rør, Grøft, Trench, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Fotografi ubb-kk-n-191-013

Atelier KK

[Nygårdsgaten 10]

Nygårdsgaten 10

Arbeider, Worker, Lager, Rør, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Fotografi ubb-kk-n-182-028

Atelier KK

[Interiør fra snekkerverkstedet til Vestlandske Cementstøperi]

Interiør fra snekkerverkstedet til Vestlandske Cementstøperi

Arbeider, Worker, Carpentry workshop, Snekkerverksted, Høvelbenk, Bygningsartikler & cementstøperier, Snekkere & møbelforretninger

Fotografi ubb-kk-n-182-027