Ukjent

[Hjemmestyrkene på vakt foran hotell Bristol.]

Hjemmestyrkene på vakt foran hotell Bristol.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Personbil, Motstandsgruppe

Fotografi ubb-ohk-008-071

Atelier KK

[Hotel Bristol]

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, By- og småsteder, Brostein, Allmenning, Eksteriør

Fotografi ubb-kk-n-450-002

Ukjent

[Krigen er over og tyskerne kapitulerer.]

1945-05-08

Krigen er over og tyskerne kapitulerer.

Soldat, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Uniform

Fotografi ubb-ohk-009-011

Atelier KK

[Hotel Bristol]

Bil, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, By- og småsteder, Brostein, Personbil, Allmenning, Eksteriør

Fotografi ubb-kk-n-450-003

Atelier KK

[Hotel Bristol]

1958-11-27

Langbord dekket til selskap/ festmiddag.

Interiør og innredning, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Festmiddag, Spise- og dansesal, Langbord

Fotografi ubb-kk-n-461-031

Atelier KK

[Hotel Bristol og Torgalmenningen]

Hotel Bristol og Torgalmenningen

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, By- og småsteder, Personbil

Fotografi ubb-kk-n-381-013

Atelier KK

[Hotel Bristol]

Langbord dekket til selskap/ festmiddag.

Interiør og innredning, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Lysekrone, Bordduk, Festmiddag, Spise- og dansesal, Langbord

Fotografi ubb-kk-n-381-012

Atelier KK

[Hotel Bristol og Torgallmenningen]

Hotel Bristol og Torgallmenningen

Bil, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, By- og småsteder, Personbil, Allmenning, Eksteriør

Fotografi ubb-kk-n-381-014

Ukjent

[Fylkesmann Lindebrække.]

Fylkesmann Lindebrække.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-ohk-008-069