Olaf Andreas Svanøe

Torvalmending før branden 1916

Butikk, Shop, Hestedrosje, Forsikringsselskap, Allmenning, Skysskar, vognmann, kusk

Fotografi ubb-bs-ok-02359-009