Avskrift av diplom datert 1557, 13. januar. Hope (Tysnes, Hordaland)

1557-01-13

Anders Hallvardson i Gjøvåg vitner at han er blitt spurt av ”Bujennal i Hophe” hvem som var rett odelsmann til Liland, Espeland og Leøvigh (Løvik?) i Fana. Anders har tidligere hørt ”Bienne Olafsson bondhe i ...

1500-tallet, Gårder, Diplomer, Rettssak, Arv, Odelsrett

Diplom ubb-diplom-0236