Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes?]

1970-08-24

Tysnes?

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-204780

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Kristofa på Tysnes]

Kristofa står utenfor den gamle meieriskolen på Gjerstad. Var eigd av Lensmann Amund Utne og tilhørte Utnegården

Kvinne, Bolighus

Fotografi ubb-lbl-08952

Carl Bjørn Olsen

[Tysnes]

Teigland i bakgrunnen. I båten fra venstre: Harald, Karl og Tordis Tombre

Familie og slekt, Robåt

Fotografi ubb-bs-ok-18184

Ukjent

Eskursjon til Espevik, Tysnes

I tilknytning til den internationale kongres i «Selskapet for de Norske Fiskeriers Fremme»

Kvinne, Mann

Fotografi ubb-bs-q-00259-003f

Knud Knudsen

Parti fra Tysnæsøen

Gutter som fisker i bekken

Barn i lek, Fiske, Barneklær, Fiskestang, Gutt, Bekk

Fotografi ubb-kk-ns-0990

Knud Knudsen

Parti Fra Tysnæsøen

Fra husmannsplassen Nattevigen, eller på dialekt Natavikjo. Plassen var under Tysnes prestegård

Mann, Hatt, Sjøbod, Husmannsplass

Fotografi ubb-kk-1318-0813

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bøvika og Lamøya, Tysnes]

1970-08-24

Bøvika og Lamøya, Tysnes

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde, Øy

Fotografi ubb-w-f-204765

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes?]

1970-08-24

Tysnes?

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-204778

Knud Knudsen

Parti fra Tysnæsøen

Jakt, Øy

Fotografi ubb-kk-1318-0820

Ukjent

Eskursjon til Espevik, Tysnes

I tilknytning til den internationale kongres i «Selskapet for de Norske Fiskeriers Fremme»

Gruppeportrett, Mann

Fotografi ubb-bs-q-00259-003l

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes]

1970-08-24

Tysnes

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-204764

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes?]

1970-08-24

Tysnes?

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-204770

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes?]

1970-08-24

Tysnes?

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-204797

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes?]

1970-08-24

Tysnes?

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-204779

Karl Tombre

[Tysnes?]

Jente, Gutt, Hverdagsklær, Bondekone, Høyonn, Høybør, Ljå

Fotografi ubb-bs-ok-18914

Thorvald Selmer

Fra Onarheim

Kvinne, Kjole, Krokket, Skigard

Fotografi ubb-bs-ok-16436

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes?]

1970-08-24

Tysnes?

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-204796

Knud Knudsen

Hovland paa Tysnæsøen

Fjell, Gård, Hesje, Øy

Fotografi ubb-kk-ns-0291

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Klubben/Raunestøa, Tysnes]

1970-08-24

Klubben/Raunestøa, Tysnes

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-204788

Karl Tombre

[Tysnes?]

Sommer, Ku, Jente, Gutt, Hverdagsklær, Søsken, Landsted

Fotografi ubb-bs-ok-18901

Karl Tombre

[Gutt og hund]

Muligens Tysnes

Sommer, Hund, Gutt, Kortbukse, Gummistøvler

Fotografi ubb-bs-ok-18879

Knud Knudsen

Parti fra Tysnæsøen

Nonsmåltid ved potetåkeren.

Kvinne, Mann, Melkespann, Gutt, Tine, Hverdagsklær, Sydvest, Kipe, Potetopptak, Strikkeplagg, Eldre

Fotografi ubb-kk-1318-0824

Knud Knudsen

Parti fra Tysnæsøen

Fotografi ubb-kk-1318-0822

Ulrike Pihl

[Skissebok etter Ulrike Pihl]

Tegninger,og akvareller av Ulrike Pihl

Landskap, Kunst, Akvarell, Tegnebok, Tegning

Album ubb-bs-fol-02279

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Gjøvåg, Reksteren på Tysnes]

1970-08-24

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-204784

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes]

1970-08-24

Tysnes

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-204791

Knud Knudsen

[Landskap]

Samme motiv som ubb-kk-ns-1201 sett fra andre siden. Trolig ved Hovland, Nymark

Skog

Fotografi ubb-kk-nsx-0729

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes?]

1970-08-24

Tysnes?

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-204781

Knud Knudsen

Parti fra Tysnæsøen

Spinning foregikk helst om vinteren innendørs, men rokken måtte tas ut for at dette arbeidet skulle kunne fotograferes.

Kvinne, Barn, Mann, Strikking, Hverdagsklær, Spinning, Eldre

Fotografi ubb-kk-1318-0828

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Vågen og Sauastølen, Tysnes]

1970-08-24

Vågen og Sauastølen, Tysnes

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-204785

Knud Knudsen

Parti fra Tysnæsøen

Robåt

Fotografi ubb-kk-1318-0821

Knud Knudsen

Parti fra Tysnæsøen

Barneklær, Mann, Mannsklær, Strikkeplagg, Møllestein

Fotografi ubb-kk-ns-0986

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes]

1970-08-24

Tysnes

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-204793

Knud Knudsen

Parti ved Godøsund

Fjord, Bolighus

Fotografi ubb-kk-2127-1572

Ukjent

[Gruppeportrett]

Trolig båtskyss til Espevik, Tysnes for befaring i østerspollen i tilslutning til den internationale kongres i «Selskapet for de Norske Fiskeriers Fremme»

Gruppeportrett, Mann

Fotografi ubb-bs-q-00259-004

Knud Knudsen

Hæglandsvandet paa Tysnæsøen

Vann, Spaserstav/stokk, Herrehatt, Klokkekjede, Sjakett

Fotografi ubb-kk-1622-09260

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes?]

1970-08-24

Tysnes?

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-204775

Knud Knudsen

Parti ved Godøsund

Gjestgiveriet i Godøysund i bakgrunnen

Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Robåt, Mann

Fotografi ubb-kk-2127-1573

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rotur]

Kristofa i en robåt ved en av øyene. Godøysund i bakgrunnen

Landskap, Kvinne, Robåt

Fotografi ubb-lbl-08978

Knud Knudsen

Pige fra Tysnæs

Norske folkedrakter, Kvinnebunad, Studioportrett, Lue, Tysnesbunad

Fotografi ubb-kk-nf-084

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes]

1970-08-24

Tysnes

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-204760

Knud Knudsen

Parti fra Tysnæsøen

En hvil i bakken på veien til potetåkeren.

Kvinne, Mann, Hverdagsklær, Sydvest, Kipe, Potetopptak, Strikkeplagg, Trespade

Fotografi ubb-kk-1318-0823

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes]

1970-08-24

Tysnes

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-204792

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes]

1970-08-24

Tysnes

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-204763

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes?]

1970-08-24

Tysnes?

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-204766

Ukjent

Ånuglo, Tysnes

Kan være familien til apoteker Georg Christian Matthiessen. På steinen vokser det som skal ha vært noed-europas største kristorn

Landskap, Gruppeportrett, Familieportretter

Fotografi ubb-bs-q-00849

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes?]

1970-08-24

Tysnes?

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-204774

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes]

1970-08-24

Tysnes

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-204759

Karl Tombre

[Tysnes?]

Sau, Uthus, Hverdagsklær, Strikkejakke, Bondekone

Fotografi ubb-bs-ok-18889

Knud Knudsen

Parti ved Luksund

Fjell, Fjord

Fotografi ubb-kk-ns-0295

Knud Knudsen

Hovlandsstranden paa Tysnæsøen

Fjell, Fjord, Gård, Bygd, Øy

Fotografi ubb-kk-ns-0294

Knud Knudsen

Parti fra Tysnæsøen

Potetopptak ved Kjærafjorden.

Fjord, Kipe, Potetopptak, Trekjørel, Pikkegrev

Fotografi ubb-kk-1318-0818

Knud Knudsen

Parti af Dampskibsleden til Hardanger ( ved Godøsund)

Fjord, Mann

Fotografi ubb-kk-2127-1574

Ukjent

Eskursjon til Espevik, Tysnes

I tilknytning til den internationale kongres i «Selskapet for de Norske Fiskeriers Fremme»

Gruppeportrett, Mann

Fotografi ubb-bs-q-00259-003g

Knud Knudsen

Parti fra Tysnæsøen

Kvinne, Mann, Hverdagsklær, Kipe, Potetopptak

Fotografi ubb-kk-1318-0812

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes?]

1970-08-24

Tysnes?

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-204777

Knud Knudsen

Parti fra Tysnæsøen

Færing lastet med hjelpefôr i Kjærafjorden.

Fjord, Robåt, Færing, Husdyrhold

Fotografi ubb-kk-1318-0816

Knud Knudsen

Parti fra Tysnæsøen

Nordlandsjakt ved land ved Skiparviksvågen

Fjell, Fjord, Naust, Sjøbod, Nordlandsjekt

Fotografi ubb-kk-1318-0814

Ukjent

Eskursjon til Espevik, Tysnes

I tilknytning til den internationale kongres i «Selskapet for de Norske Fiskeriers Fremme»

Landskap

Fotografi ubb-bs-q-00259-003i

Ukjent

Eskursjon til Espevik, Tysnes

I tilknytning til den internationale kongres i «Selskapet for de Norske Fiskeriers Fremme»

Kvinne, Mann, Kamera

Fotografi ubb-bs-q-00259-003d

Knud Knudsen

Parti fra Nymark, Tysnæsøen

Fjell, Fjord, Øy

Fotografi ubb-kk-ns-0297

Knud Knudsen

Parti fra Godøsund, Tysnæsøen

Kunstner, Fjell, Fjord, Robåt, Mann, Paraply, Spaserstav/stokk, Regntøy, Herrehatt

Fotografi ubb-kk-1318-0801

Knud Knudsen

Parti fra Tysnæsøen

Potetopptak

Kvinne, Mann, Hverdagsklær, Kipe, Potetopptak, Pikkegrev

Fotografi ubb-kk-1318-0827

Ukjent

Eskursjon til Espevik, Tysnes

I tilknytning til den internationale kongres i «Selskapet for de Norske Fiskeriers Fremme»

Landskap, Gruppeportrett

Fotografi ubb-bs-q-00259-003b

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes?]

1970-08-24

Tysnes?

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-204772

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes?]

1970-08-24

Tysnes?

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-204783

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes?]

1970-08-24

Tysnes?

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-204773

Ukjent

Eskursjon til Espevik, Tysnes

I tilknytning til den internationale kongres i «Selskapet for de Norske Fiskeriers Fremme»

Gruppeportrett, Skipsdekk

Fotografi ubb-bs-q-00259-003h

Karl Tombre

[Tordis Tombre på Tysnes?]

Ungdom, Sommer, Høne, Jente, Gutt, Sommerkjole, Hverdagsklær, Søsken, Landsted

Fotografi ubb-bs-ok-18900

Knud Knudsen

Parti fra Tysnæsøen

Frakt av kvernstein

Landskap, Barn, Møllestein, Kvernstein

Fotografi ubb-kk-ns-0988

Knud Knudsen

Parti fra Tysnæsøen

Robåt, Færing

Fotografi ubb-kk-1318-0817

Olai Schumann Olsen

[Fjordabåt "Solstrand"]

Ved Solstråleøya i Godøysund.

Passasjer, Kyst, Fjordabåt

Fotografi ubb-so-1222

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes?]

1970-08-24

Tysnes?

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-204776

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Teigland]

Fra Teigland mot Godøysund

Landskap

Fotografi ubb-lbl-08981

Knud Knudsen

Parti fra Tysnæsøen

Potetene bæres fra åkeren

Kvinne, Mann, Jente, Hverdagsklær, Kipe, Potetopptak

Fotografi ubb-kk-1318-0826

Knud Knudsen

Parti fra Tysnæsøen

Gutter som leker i vannkanten

Barn i lek, Barneklær

Fotografi ubb-kk-ns-0987

Ukjent

Eskursjon til Espevik, Tysnes

I tilknytning til den internationale kongres i «Selskapet for de Norske Fiskeriers Fremme»

Landskap, Gruppe, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-bs-q-00259-003j

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes?]

1970-08-24

Tysnes?

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-204768

Ukjent

Eskursjon til Espevik, Tysnes

I tilknytning til den internationale kongres i «Selskapet for de Norske Fiskeriers Fremme»

Landskap, Mann

Fotografi ubb-bs-q-00259-003a

Knud Knudsen

Parti fra Tysnæsøen

Henrik og Kari Kjerafjorden på potetopptak. Sønnen Lars sitter i båten.

Poteter, Hverdagsklær, Færing, Sydvest, Kipe

Fotografi ubb-kk-1318-0815

Knud Knudsen

Parti fra Tysnæsøen

Landskap

Fotografi ubb-kk-ns-0989

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes?]

1970-08-24

Tysnes?

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-204771

Knud Knudsen

Parti fra Tysnæsøen

Trolig ved Hovland, Nymark

Skog

Fotografi ubb-kk-ns-1201

Karl Tombre

[På Tysnes?]

Sommer, Høne, Jente, Sommerkjole, Helletak, Hønsehus

Fotografi ubb-bs-ok-18917

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes?]

1970-08-24

Tysnes?

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-204769

Knud Knudsen

Parti ved Godøsund

Fjord, Naust

Fotografi ubb-kk-2127-1570

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes?]

1970-08-24

Tysnes?

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-204782

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kjeaviksholmen, Pollen. Tysnes]

1970-08-24

Kjeaviksholmen, Pollen. Tysnes

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-204795

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Raunestøa, Tysnes]

1970-08-24

Raunestøa, Tysnes

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-204787

Knud Knudsen

Parti fra Tysnæsøen

Landskap, Sund

Fotografi ubb-kk-1318-0811

Ukjent

[På vei til stranden?]

Muligens Tysnes

Sommer, Familie og slekt, Sommerkjole, Nikkers

Fotografi ubb-bs-ok-18883

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Klubben/Raunestøa, Tysnes]

1970-08-24

Klubben/Raunestøa, Tysnes

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-204786

Ukjent

[Tysnes?]

Fra Vevatnevatnet, Lundegren mot Hovlandsnuten

Familie og slekt, Robåt, Strand, Hverdagsklær, Landsted

Fotografi ubb-bs-ok-18919

Knud Knudsen

Parti ved Luksund

Fjell, Fjord, Vei

Fotografi ubb-kk-ns-0296

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes]

1970-08-24

Tysnes

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-204789

Knud Knudsen

Parti ved Godøsund

Fjord

Fotografi ubb-kk-2127-1569

Karl Tombre

[Sommer, ca.1940]

Tysnes?

Sommer, Brygge, Robåt, Sommerkjole, Søsken

Fotografi ubb-bs-ok-18887

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Teigland]

Fra Teigland mot Godøysund.

Landskap, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-lbl-08979

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes]

1970-08-24

Tysnes

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-204762

Knud Knudsen

Godøsund

Gjestgiveriet Godøysund

Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kyst

Fotografi ubb-kk-2127-1571