Atelier KK

[Torvallmenningen 35 og 37.]

Torvallmenningen 35 og 37.

Portal, Balkong, Reklameskilt, Forretningsgård, Vindu, Allmenning, Glassatelier, Barn og andre voksne, Reisebureauer, Guldsmed- & juvelerforretninger, Fotografer, Kaapelagere

Fotografi ubb-kk-n-289-052