Knud Knudsen

Parti af Bergen

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Oversiktsbilde, Fotoatelier, Allmenning, Glassatelier, Toalett

Fotografi ubb-kk-2127-2097

Knud Knudsen

[Knud Knudsen fotoatelier]

Knud Knudsen fotoatelier. Oppført i 1885 og tegnet av arkitekten Hans Henrich Jess

Bygninger, Reklame, Fotoatelier, Glassatelier

Fotografi ubb-kk-1318-3534

Knud Knudsen & Co.

Logegaden med Teateret

Teaterbygning, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Park, Oversiktsbilde, Fotoatelier, Glassatelier

Fotografi ubb-kk-1622-09914

Atelier KK

Lysreklame A/S Askim Gummivarefabrikk

By- og småsteder, Bil, Car, Reklame, Oppdragsfoto, Reklameskilt

Fotografi ubb-kk-n-432-038

Atelier KK

Lysreklame A/S Askim Gummivarefabrikk

By- og småsteder, Bil, Car, Reklame, Oppdragsfoto, Reklameskilt

Fotografi ubb-kk-n-432-039

Atelier KK

Lysreklame A/S Askim Gummivarefabrikk

By- og småsteder, Reklame, Oppdragsfoto, Reklameskilt, Bensinstasjon

Fotografi ubb-kk-n-432-037

Atelier KK

Melkemessen

Monument, Bygninger, Ku

Fotografi ubb-kk-n-390-078

Knud Knudsen

[Knud Knudsen fotoatelier]

Knud Knudsen fotoatelier. Oppført i 1885 og tegnet av arkitekten Hans Henrich Jess

Bygninger, Reklame, Fotoatelier, Glassatelier

Fotografi ubb-kk-2127-2206

Atelier KK

Melkemessen

Monument, Bygninger, Ku

Fotografi ubb-kk-n-390-080

Atelier KK

Lysreklame A/S Askim Gummivarefabrikk

By- og småsteder, Bil, Car, Reklame, Oppdragsfoto, Reklameskilt

Fotografi ubb-kk-n-432-036