Knud Knudsen

Parti af Bergen

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Oversiktsbilde, Overview, Fotoatelier, Allmenning, Glassatelier, Toalett

Fotografi ubb-kk-2127-2097

Knud Knudsen

[Knud Knudsen fotoatelier]

Knud Knudsen fotoatelier. Oppført i 1885 og tegnet av arkitekten Hans Henrich Jess

Bygninger, Reklame, Fotoatelier, Glassatelier

Fotografi ubb-kk-1318-3534

Atelier KK

Melkemessen

Monument, Bygninger, Ku

Fotografi ubb-kk-n-390-078

Knud Knudsen

[Knud Knudsen fotoatelier]

Knud Knudsen fotoatelier. Oppført i 1885 og tegnet av arkitekten Hans Henrich Jess

Bygninger, Reklame, Fotoatelier, Glassatelier

Fotografi ubb-kk-2127-2206

Atelier KK

Melkemessen

Monument, Bygninger, Ku

Fotografi ubb-kk-n-390-080