Atelier KK

[Reklame for stereoscopebilder. Tekst på norsk, tysk & engelsk]

Reklame for stereoscopebilder. Tekst på norsk, tysk & engelsk

Fotografi, Reklame, Fotografiske artikler

Fotografi ubb-kk-n-289-001

Atelier KK

[Reklame for Stereoskop-fotografi]

Reklame for Stereoskop-fotografi

Fotografi, Reklame, Fotografiske artikler

Fotografi ubb-kk-n-289-071

Atelier KK

ubb-kk-n-289-002

Repro av tegningen brukt på KK 289/1. En mann som ser på stereoscopebilder

Fotografi, Tegning, Fotografiske artikler

Fotografi ubb-kk-n-289-002