Atelier KK

[Reklame for stereoscopebilder. Tekst på norsk, tysk & engelsk]

Reklame for stereoscopebilder. Tekst på norsk, tysk & engelsk

Fotografiske artikler, Fotografi, Reklame

Fotografi ubb-kk-n-289-001

Atelier KK

[Reklame for Stereoskop-fotografi]

Reklame for Stereoskop-fotografi

Fotografiske artikler, Fotografi, Reklame

Fotografi ubb-kk-n-289-071

Atelier KK

ubb-kk-n-289-002

Repro av tegningen brukt på KK 289/1. En mann som ser på stereoscopebilder

Fotografiske artikler, Fotografi, Tegning

Fotografi ubb-kk-n-289-002