Knud Knudsen

Stensdalsfossen, Nordheimsund i Hardanger

Foss

Fotografi ubb-kk-1622-08128b

Knud Knudsen

Parti af Gjennemgangen under Øvstufossen i Hardanger

Også kalt Steinsdalsfossen

Barn, Fjell, Foss, Mann, Gutt

Fotografi ubb-kk-ns-0359

Knud Knudsen

Parti af Øvstufossen i Hardanger

Øvstunfossen blir i dag kalt Steinsdalsfossen

Kvinne, Foss, Hesje

Fotografi ubb-kk-1318-0086

Knud Knudsen

Stensdalsfossen i Hardanger.

Fjell, Foss

Fotografi ubb-kk-2127-1031

Anders Beer Wilse; Atelier KK

Hardanger- Steindalsfos- Norheimsund

Hardanger - Steinsdalsfossen - Nordheimsund ca. 1927

Fjell, Foss, Bro, Elv, Stabbur, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-n-293-013

Knud Knudsen

Parti fra Øvstufossen i Hardanger

Foss

Fotografi ubb-kk-1318-0077

Atelier K. Knudsen

Stensdalsfossen i Hardanger

Foss, Vei, Postkort, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-kk-pk-0158

Knud Knudsen

Parti ved Øvstufossen, Stendsdalen i Hardanger

Gården Øvsthus. Øvsthusfossen til venstre blir i dag kalt Steinsdalsfossen

Foss, Hest, Gård, Hestekjerre, Mann, Gutt, Hesje

Fotografi ubb-kk-ns-0353

Knud Knudsen

Øvstufossen i Hardanger

Også kalt Steinsdalsfossen

Fjell, Foss, Mann

Fotografi ubb-kk-ns-0357

Johanne Pihl

Utsigt fra Altanen

Foss

Fotografi ubb-jp-020

Catharine Hermine Kølle

Øvsthusfos i Steensdalen.

Steinsdalsfossen i Kvam, Hardanger

Foss, Prospekt, Malerkunst

Maleri ubm-bf-diby-000462

Thora Thomsen

Fotoalbum etter Thora Thomsen 1937-1940

Fotoalbumet kommer med et notat skrevet av gavegiver Professor Sigrid Lien ved Institutt for lingvistiske, estetiske og litterære studier på Universitetet i Bergen: ...

Interiør, Kirke, Brannruiner, Gruppeportrett, Sommer, Friluftsliv, Sykkel, Robåt, Fritidsbåt, Fottur, Båt, Barnevogn, Begravelse, Katt, Butikk, Handelshøyskole

Album ubb-bs-fol-02301

Knud Knudsen

Øvstufossen i Hardanger

Også kalt Steinsdalsfossen

Fjell, Foss

Fotografi ubb-kk-ns-0360

Knud Knudsen

Øvstufossen i Hardanger

Foss

Fotografi ubb-kk-ns-0355

Knud Knudsen

Parti fra Stensdalen i Hardanger

Fjell, Foss, Vei, Gård, Mann, Hesje, Åkerbruk, Vedbør

Fotografi ubb-kk-1318-0076

Atelier KK

Norway - Norheimsund

Reise med M/Y Stella Polaris

Landskap, Foss

Fotografi ubb-kk-n-599-002

Knud Knudsen

Stensdalsfossen i Hardanger.

Barn, Fjell, Foss, Hund, Mann, Trebro, Hesje, Utløe

Fotografi ubb-kk-2127-1030

Knud Knudsen

Øvstufossen i Stensdalen, Hardanger

Steinsdalfossen

Foss, Gård, Mann, Helletak

Fotografi ubb-kk-2127-1750

Knud Knudsen

Stensdalsfossen Nordheimsund, Hardanger

Foss

Fotografi ubb-kk-1622-08128a

Knud Knudsen

Parti af Stensdalen i Hardanger

Gården Øvsthus til venstre i bildet. Steinsdalsfossen også kalt Øvsthusfossen

Foss, Vei, Gård, Bro, Vann, Hesje

Fotografi ubb-kk-1318-0084

Atelier KK

[Steinsdalfossen]

Reise med M/Y Stella Polaris

Landskap, Foss

Fotografi ubb-kk-n-599-076

A.J.K.

Stendalsfossen, Norheimsund

Landskap, Foss, Postkort, Sykkel, Hestekjøretøy

Postkort ubb-bs-pkn-00333

Knud Knudsen

Øvstufossen i Stensdalen, Hardanger

Landskap, Foss, Gård, Mann

Fotografi ubb-kk-ncx-0369

Knud Knudsen

Parti ved Øvstufossen, Stendsdalen i Hardanger

Øvsthusfossen blir i dag kalt Steinsdalsfossen. Øvsthus gård til høyre i bildet

Foss, Vei, Gård, Gutt, Hesje, Utløe

Fotografi ubb-kk-ns-0354

Knud Knudsen

Øvstufossen i Stensdalen, Hardanger

Øvstunfossen i dag kalt Steinsdalsfossen

Fjell, Foss, Bro

Fotografi ubb-kk-1318-2124

Atelier KK

[Steinsdalfossen]

Reise med M/Y Stella Polaris

Landskap, Foss

Fotografi ubb-kk-n-599-073

Atelier KK

[Steinsdalfossen]

Reise med M/Y Stella Polaris

Landskap, Foss

Fotografi ubb-kk-n-599-078

Atelier KK

Norway - Norheimsund

Reise med M/Y Stella Polaris

Landskap, Foss

Fotografi ubb-kk-n-599-004

Knud Knudsen

Øvstufossen i Stendalen, Hardanger

Øvstunfgossen blir i dag kalt Steinsdalsfossen

Fjell, Foss, Vei, Bro, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-2123

Knud Knudsen

Øvstufossen i Hardanger

Også kalt Steinsdalsfossen

Fjell, Foss, Gutt

Fotografi ubb-kk-ns-0356

Knud Knudsen

Øvstuefossen i Stensdalen, Hardanger

Foss, Trebro, Utløe

Fotografi ubb-kk-ns-1965

Amy Wilson

Nordheimsund.

Steinsdalsfossen, ca. 1905. Fotograf: Amy Jersin, gift Wilson

Foss

Fotografi ubb-tww-0058

Atelier KK

[Reklame Hardanger Billag]

Reklame Hardanger Billag

Foss, Vei, Buss

Fotografi ubb-kk-n-415-003