Lauritz Johan Bekker Larsen

[Dronningen restaurant]

Kvinne, Brygge, Kaianlegg, Paraply, Restaurant/Kafe

Fotografi ubb-bros-01486