Knud Knudsen

Fra Bygdø ved Kristiania.

Portal

Fotografi ubb-kk-1318-3375

Knud Knudsen

Gols Stavekirke paa Bygdø ved Kristiania.

Stavkirke

Fotografi ubb-kk-1318-3377

Knud Knudsen

Fra Bygdø ved Kristiania

Portal

Fotografi ubb-kk-2127-1417

Knud Knudsen

Fra Bygdø ved Kristiania

Port, Inngangsparti

Fotografi ubb-kk-1622-09025

Knud Knudsen

Parti fra Oscarshal ved Kristiania

Oscarshall, Oscarshallen, kongelig lystslott oppført etter oppdrag av Kong Oscar I. Lystslottet ble oppført i årene 1847-52 av dendanske arkitekt J.H. Nebelong. Bygd i nygotisk stil.

Park, Lystslott

Fotografi ubb-kk-1318-0704

Knud Knudsen

Gols Kirke paa Bygdø ved Kristiania

Museum, Stavkirke

Fotografi ubb-kk-2127-1418

Knud Knudsen

Gols Kirke paa Bygdø ved Kristiania

Museum, Stavkirke

Fotografi ubb-kk-1622-09032a

Knud Knudsen

Gols Stavekirke paa Bygdø ved Kristiania.

Stavkirke, Stabbur

Fotografi ubb-kk-1318-3376x

Knud Knudsen

Hove-Stuen paa Bygdø ved Kristiania.

Museum

Fotografi ubb-kk-1318-3379

Knud Knudsen

Rolstad-Loftet paa Bygdø ved Kristiania

Museum, Tømmerbygning, Loft

Fotografi ubb-kk-1622-09028

Stabur paa Bygdø ved Kristiania

Museum, Stabbur, Tømmerbygning

Fotografi ubb-kk-1622-09033

Knud Knudsen

Oscarshal ved Kristiania

Oscarhall, Oscarshallveien. Kongelig lystslott oppført etter oppdrag av kong Oscar I. Arkitekt var dansken J.H.Nebelong. Lystslottet ble bygd i nygotisk stil.

Park, Fontene, Lystslott

Fotografi ubb-kk-1318-0705

Knud Knudsen

Gols Kirke og Hovestue paa Bygdø ved Kristiania

Museum, Stavkirke, Stabbur

Fotografi ubb-kk-1622-09026

Knud Knudsen

Gols Stavekirke og Hovstuen paa Bygdø ved Kristiania

Stavkirke, Stabbur

Fotografi ubb-kk-nd-0755

Knud Knudsen

Gols Kirke paa Bygdøy ved Kristiania

Stavkirke, Stabbur

Fotografi ubb-kk-ndx-0065

Knud Knudsen

Oscarshal ved Kristiania

Oscarshall, Oscarshallveien. Oppført av den danske arkitekt J.H.Nebelong etter oppdrag av Kong Oscar I. Kongelig lystslott bygd i nygotisk stil

Park, Fontene, Lystslott

Fotografi ubb-kk-1318-0701

Knud Knudsen

Gols Stavekirke paa Bygdø ved Kristiania.

Museum, Stavkirke

Fotografi ubb-kk-2127-0756

Knud Knudsen

Rolstad Loftet paa Bygdø ved Kristiania

Museum, Loft

Fotografi ubb-kk-2127-1419

Knud Knudsen

Stabur paa Bygdø ved Kristiania.

Stabbur

Fotografi ubb-kk-1318-3378

Knud Knudsen

Fra Hovstuen paa Bygdø ved Kristiania.

Interiør, Fat, Lysekrone, Lysestake, Drikkehorn, Langbord, Skål, Kråskap, Ølkrus

Fotografi ubb-kk-2127-0760

Knud Knudsen

Gols Kirke paa Bygdø ved Kristiania

Museum, Stavkirke

Fotografi ubb-kk-ncx-0113

Knud Knudsen

Hovestuen paa Bygdø ved Kristiania

Museum, Tømmerbygning, Røkstue

Fotografi ubb-kk-1622-09030

Knud Knudsen

Parti fra Oscarshal ved Kristiania

Oscarshall, Oscarshallvegen. Kongelig lystslott oppført etter oppdrag av Kong Oscar I. Oppført i årene 1847-52 av den danske arkitekten J.H. Nebelong. Bygningen er bygd i nygotisk stil.

Fjord, Park, Benk, Lystslott

Fotografi ubb-kk-1318-0706

Knud Knudsen

Gols Stavekirke paa Bygdø ved Kristiania.

Stavkirke, Stabbur

Fotografi ubb-kk-1318-3376xx

Knud Knudsen

Kristiania: Historiske Udstilling paa Bygdø

Bygninger

Fotografi ubb-kk-1622-09859

Knud Knudsen

Gols Stavekirke paa Bygdø ved Kristiania.

Museum, Stavkirke

Fotografi ubb-kk-2127-0757

Knud Knudsen

Kristiania: Udsigt fra Akerhus mod Bygdö

By- og småsteder, Fjord, Oversiktsbilde, Seilskip

Fotografi ubb-kk-ns-2013

Knud Knudsen

Parti ved Oscars Hal, Kristiania

Utsikt mot eiendommen Framnæs. Bygget lå på dagens adresse Huk aveny

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-ns-0870

Knud Knudsen

Stabur paa Bygdø ved Kristiania

Museum, Stabbur, Tømmerbygning

Fotografi ubb-kk-1622-09034

Knud Knudsen

Oscarshal ved Kristiania

Oscarshall,Oscarshallveien,kongelig lystslott oppført etter oppdrag av Kong Oscar I. Oppført i årene 1847-52 av den danske arkitekt J.H.Nebelong. Bygd i nygotisk stil

Park, Fontene, Lystslott

Fotografi ubb-kk-1318-0703

Knud Knudsen

Gols Stavekirke og Hovstuen paa Bygdø ved Kristiania

Stavkirke, Stabbur

Fotografi ubb-kk-2127-0755

Knud Knudsen

Rolstad-Loftet paa Bygdø ved Kristiania

Rolstadloftet er fra Sør-Fron i Oppland. Kong Oscar IIs samlinger.

Museum, Tømmerbygning, Loft

Fotografi ubb-kk-1622-09027

Knud Knudsen

Rolstad Loftet paa Bygdø ved Kristiania

Museum, Loft

Fotografi ubb-kk-2127-1420

Knud Knudsen

Røgstuen fra Sætersdalen paa Bygdø ved Kristiania

Museum, Røkstue

Fotografi ubb-kk-2127-1422

Knud Knudsen

Kristiania: Landbrugsudstillingen paa Bygdø

Tømmerbygning

Fotografi ubb-kk-1622-09858

Knud Knudsen

Gols Stavekirke paa Bygdø ved Kristiania.

Stavkirke, Stabbur

Fotografi ubb-kk-1318-3376

Knud Knudsen

Røgstuen fra Sætersdalen paa Bygdø ved Kristiania

Museum, Tømmerbygning, Røkstue

Fotografi ubb-kk-1622-09029

Knud Knudsen

Oskarshal ved Kristiania.

Kongelig lystslott oppført i 1847-52 av Oscar 1. Arkitekt: J.H. Nebelong. Byggestil: Engelsk borgarkitektur med et gotisk preg.

Lystslott

Fotografi ubb-kk-2127-0752

Knud Knudsen

Gols Stavekirke og Hovstuen paa Bygdø ved Kristiania

Stavkirke, Stabbur

Fotografi ubb-kk-2127-0754

Knud Knudsen

Hovstuen paa Bygdø ved Kristiania

Museum, Bygninger, Våningshus, Tømmerbygning, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-2127-0759

Knud Knudsen

Røgstuen fra Sætersdalen og Rolstadloftet paa Bygdø ved Kristiania

Museum, Røkstue, Loft

Fotografi ubb-kk-2127-1421