John Bernhard Rekstad

[Fra Brekke]

Fra Brekke

Robåt, Kirke, Naust

Fotografi ubb-jr-105-001

K. Knudsen & Co.

[Brekke]

Landskap

Fotografi ubb-kk-nax-0524

K. Knudsen & Co.

Brække i Sogn. Parti fraa Jarnvegsplanen Dalseide-Sognefjord

Gård, Kirke, Bolighus, Naust

Fotografi ubb-kk-nax-0507

K. Knudsen & Co.

[Brekke]

Landskap

Fotografi ubb-kk-nax-0565

K. Knudsen & Co.

Brekke, Sogn

Bygd, Gård, Oversiktsbilde, Bolighus

Fotografi ubb-kk-nkx-0028

K. Knudsen & Co.

Brække i Sogn

Sykkel, Bolighus, Vei, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-nax-0521

K. Knudsen & Co.

[Brekke]

Landskap

Fotografi ubb-kk-nax-0513

K. Knudsen & Co.

[Brekke]

Landskap

Fotografi ubb-kk-nax-0483

John Bernhard Rekstad

[Brekke, Ortnevik]

Brekke, Ortnevik

Hesje, Seter, Stein

Fotografi ubb-jr-105-003