Knud Knudsen

Parti fra Norderhov, Ringerike

Fjord, Vei, Tregjerde, Skigard, Ås

Fotografi ubb-kk-1318-1171

Knud Knudsen

Parti fra Sundvolden, Ringerike

Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-1622-09047

Knud Knudsen

Parti fra Kongens Udsigt, Ringerike

Landskap, Mann, Benk, Oversiktsbilde, Metallgjerde

Fotografi ubb-kk-1622-09054

Knud Knudsen

Parti fra Krokleven, Ringerike

Vei

Fotografi ubb-kk-1622-09051

Knud Knudsen

Parti fra Kongens Udsigt, Ringerike- I

Del av panorama- 9058- II og 9059- III

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-1622-09057

Knud Knudsen

Norderhovs Præstegaard, Ringerike.

Vei, Prestegård, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-1174

Knud Knudsen

Fra Svansgaardstranden, Ringerike

Fotografi ubb-kk-2127-1423

Knud Knudsen

Parti af Tyrifjorden, Ringerike

Landskap, Innsjø, Øy

Fotografi ubb-kk-ns-1285

Knud Knudsen

Parti nær Sundvolden, Ringerike

Landskap

Fotografi ubb-kk-1622-09045

Knud Knudsen

Parti fra Norderhov, Ringerike.

Norderhov kirke er opprinnelig en middelalderkirke, men ble ombygd til korskirke i 1881

Kirke, Vei, Gård

Fotografi ubb-kk-1318-1172

Knud Knudsen

Parti fra Kongens Udsigt, Ringerike- III

Del av panorama- 9057- I og 9058- II

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-1622-09059

Kristen Dverhagen Irgens

Svangstrandsveien.

1913-05-11

Vei, Mann, Benk

Fotografi ubb-bs-ok-20997-014c

Knud Knudsen

Holmedal, Ringerike

Gård, Bolighus

Fotografi ubb-kk-1622-09040

Knud Knudsen

Parti af Svanskaarstranden, Ringerike

Landskap

Fotografi ubb-kk-1622-09036

Knud Knudsen

Fra Udsigten ved Holmedal, Ringerike

Landskap

Fotografi ubb-kk-1622-09042

Knud Knudsen

Parti fra Sundvolden, Ringerike.

Vei, Gård, Hestekjerre, Tun, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-kk-1318-3383x

Knud Knudsen

Holsfjorden fra Kongens Udsigt, Ringerike - I

Fjord, Oversiktsbilde, Øy

Fotografi ubb-kk-2127-1434

Knud Knudsen

Fra Udsigten ved Holmedal, Ringerike

Bord, Fjord, Oversiktsbilde, Krakk

Fotografi ubb-kk-2127-1425

Knud Knudsen

Parti fra Dronningens Udsigt, Ringerike- I

Del av panorama- 9061- II

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-1622-09060

Knud Knudsen

Parti fra Sundvolden, Ringerike.

Vei, Gård, Hestekjerre, Tun, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-kk-1318-3383

Knud Knudsen

Holmedal, Ringerike.

Gård, Bolighus

Fotografi ubb-kk-2127-0764

Knud Knudsen

Parti fra Sundvolden, Ringerike

Gård

Fotografi ubb-kk-1622-09048

Knud Knudsen

Skaret ved Humledal, Ringerike.

Hest, Hestekjerre, Skar

Fotografi ubb-kk-2127-0763

Knud Knudsen

Parti af Stensfjorden fra Sundvolden, Ringerike.

Landskap

Fotografi ubb-kk-1318-3381

Knud Knudsen

Parti fra Kongens Udsigt, Ringerike

Fotografi ubb-kk-1622-09056

Knud Knudsen

Parti ved Tyrifjorden, Ringerike.

Fjord, Skog, Øy, Ås

Fotografi ubb-kk-1318-1168

Knud Knudsen

Parti fra Kongens Udsigt, Ringerike- II

Del av panorama- 9057- I og 9059- III

Fotografi ubb-kk-1622-09058

Knud Knudsen

Parti af Svanskaarstranden, Ringerike

Landskap

Fotografi ubb-kk-1622-09035

Knud Knudsen

Klevstuen ved Krokleven, Ringerike

Gård, Bolighus, Mann, Skigard

Fotografi ubb-kk-1622-09052

Knud Knudsen

Parti nær Sunvolden, Ringerike

Landskap, Fjord

Fotografi ubb-kk-2127-1429

Knud Knudsen

Parti fra Dronningens Udsigt, Ringerike

Utsiktspunktet er oppkalt etter dronning Désreé.

Fjord, Gård, Skog, Øy

Fotografi ubb-kk-1318-1166

Diplom datert 1316, 21. februar. Oslo

1316-02-21

Haakon Dan, kongens ombudsmann på Ringerike, lovverner i anledning av bygselsmannens klage kongens gård Naudgengsrud mot all ulovlig bruk

Lovgivning, Middelalderen, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Konger

Diplom ubb-diplom-0006

Knud Knudsen

Parti fra Sunvolden, Ringerike

Landskap, Fjord

Fotografi ubb-kk-2127-0765

Kristen Dverhagen Irgens

Øiangen

Landskap, Snø, Vinter

Fotografi ubb-bs-ok-20997-091

Knud Knudsen

Parti fra Kongens Udsigt, Ringerike

Ca. en halv time fra Kleivstua er Kongens Utsikt, 443 m.o.h. Utsikt utover Tyrifjorden,Ringerike,Holebygden og Norderhov. Kong Carl Johan var her i 1832, derfor navnet Kongens utsikt.

Fjord, Mann, Skog

Fotografi ubb-kk-1318-1162

Catharine Hermine Kølle

Ringeriget, seet fra Tandberg.

Prospekt, Kulturlandskap, Kirke, Malerkunst

Maleri ubm-bf-diby-000495

Knud Knudsen

Parti fra Dronningens Udsigt, Ringerike.

Dronningens utsikt ligger rett nord for Kleivstua. Utsiktspunktet er oppkalt etter dronning Désiré.

Fjord, Gård, Skog, Øy

Fotografi ubb-kk-1318-1165

Knud Knudsen

Parti ved Tyrifjorden, Ringerike.

Fjell, Fjord, Øy

Fotografi ubb-kk-1318-1167

Knud Knudsen

Holmedal, Ringerike

Gård

Fotografi ubb-kk-1622-09041

Knud Knudsen

Parti fra Krokleven, Ringerike

Vei

Fotografi ubb-kk-1622-09050

Knud Knudsen

Parti fra Sundvolden, Ringerike

Landskap, Gård, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-1622-09049

Knud Knudsen

Parti af Stensfjorden fra Sundvolden, Ringerike.

Landskap, Gård, Løe

Fotografi ubb-kk-1318-3382

Kristen Dverhagen Irgens

Øiangen

Landskap, Skiløper, Snø, Vinter, Mann

Fotografi ubb-bs-ok-20997-090

Knud Knudsen

Parti fra Kongens Udsigt, Ringerike

Fjord, Vei, Gård, Bygd, Skog, Øy

Fotografi ubb-kk-1318-1163

Knud Knudsen

Parti fra Dronningens Udsigt, Ringerike- II

Del av panorama- 9060- I

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-1622-09061

Knud Knudsen

Parti ved Tyrifjorden, Ringerike.

Fjord, Skog, Øy, Ås

Fotografi ubb-kk-1318-1169

Knud Knudsen

Parti ved Tyrifjorden, Ringerike.

Fjord, Mann, Ås, Steinbord

Fotografi ubb-kk-1318-1170

Knud Knudsen

Parti fra Dronningens Udsigt, Ringerike

Fjord, Skog

Fotografi ubb-kk-1318-1164

Knud Knudsen

Parti fra Sundvolden, Ringerike

Landskap

Fotografi ubb-kk-1622-09046

Knud Knudsen

Parti fra Kongens Udsigt, Ringerike

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-1622-09055

Knud Knudsen

Parti fra Kongens Udsigt, Ringerike

Mann, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-1622-09053

Knud Knudsen

Fra Kongens Udsigt, Ringerike.

Fjord, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-2127-0772

Knud Knudsen

Parti ved Tyrifjorden, Ringerike

Fjord, Vei, Kornstaur, Skigard

Fotografi ubb-kk-2127-1427