Knud Knudsen

Parti fra Norderhov, Ringerike

Kirke, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-ns-1286

Knud Knudsen

Parti fra Norderhov, Ringerike

Vei, Fjord, Tregjerde, Skigard, Ås

Fotografi ubb-kk-1318-1171

Knud Knudsen

Parti fra Norderhov, Ringerike.

Norderhov kirke er opprinnelig en middelalderkirke, men ble ombygd til korskirke i 1881

Kirke, Vei, Gård

Fotografi ubb-kk-1318-1172

Knud Knudsen

Norderhovs Præstegaard, Ringerike.

Vei, Prestegård, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-1174

Astrid Monssen

Paa biltur Hadeland rundt 1925. Norderhov kirke, hvor Anna Kolbjørnsdatter ligger begravet.

Kirke, Bil, Car, Turist, Gruppe

Fotografi ubb-bs-fol-01797-023-c